Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

IJsselmeergebied: Een ruimtelijk perspectief
IJsselmeergebied, Een ruimtelijk perspectief Onder deze titel verschijnt het langverwachte boek van Frits Palmboom op 21 juni 2018. Het boek vormt de afsluiting van zijn Van Eesteren Leerstoel aan de Technische Universiteit Delft en beslaat 364 pagina’s met vele kaarten, vogelvluchtperspectieven en doorsnedes. De tekeningen, kaarten en foto’s in het boek zijn niet louter illustraties, maar vormen een wezenlijk onderdeel van het betoog: ze beschrijven het landschap zoals het was, nu is en nog kan worden. Voorintekenaars hebben korting: €29,50 i.p.v. €34,50 Download de folder voor bestelinformatie