Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Schilders en tekenaars van het IJsselmeergebied gezocht!
De IJsselmeervereniging bestaat 45 jaar en gaat een gedenkboek uitgeven. De redactie zou het leuk vinden als hierin ook een paar kunstwerken van onze leden opgenomen zouden kunnen worden. Zijn er onder onze leden (of daarbuiten) mensen, die schilderijen, aquarellen of tekeningen hebben gemaakt, die te maken hebben met ons geliefde IJsselmeergebied? Dat kan van alles zijn: dijken, schepen, water, stadsgezichten... noem maar op. Iedereen kan meedoen: jong en oud -  beroeps of amateur. U kunt een foto van uw kunstwerken inzenden tot 1 september naar info@ijsselmeervereniging.nl  De redactie kiest er een paar uit, die volgens hen mooi in het jaarboek passen. We zijn een organisatie van vrijwilligers, dus er staat (helaas) geen vergoeding tegenover. De drukker accepteert alleen jpg's van meer dan 6 MB. Foto's die met een smartphone zijn gemaakt vallen af door gebrek aan reproductiekwaliteit. We zullen iedereen berichten of zijn/haar werkstuk geplaatst zal worden. Doe uw best - de hele vakantie ligt nog open om aan de slag te gaan! Vermeld s.v.p. uw naam en adres bij uw inzending!