Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Minister Kamp (economische zaken) zet door met Windpark Fryslân
Natuurorganisaties, waaronder de IJsselmeervereniging beraden zich op een beroep bij de Raad van State. Auke Wouda van de IJsselmeervereniging: ”Door dit enorme windpark zullen natuur en landschap van het IJsselmeer en de Waddenzee zwaar aangetast worden.”
Ondanks de ruim 300 ingediende kritische zienswijzen, waaronder die van de IJsselmeervereniging, zijn de plannen voor een windpark midden in het IJsselmeer onder de Afsluitdijk vrijwel ongewijzigd vastgesteld door de minister van Economische Zaken Henk Kamp en op 14 oktober 2016 gepubliceerd. Het gaat om 89 molens met een maximum hoogte van 182 m (tiphoogte). Dus 89 Euromasten in het IJsselmeer. Samen moeten deze windmolens 316 MW elektriciteit per jaar gaan leveren. Door dit enorme windpark zullen natuur en landschap van het IJsselmeer en de Waddenzee zwaar aangetast worden. Het is dan ook onbegrijpelijk, dat de initiatiefnemers en het rijk dit plan doorzetten, terwijl bekend is, dat er op het vaste land van Fryslân voldoende alternatieven zijn. IJsselmeer en Waddenzee zijn allebei Natura 2000-gebieden. Alleen onder strikte voorwaarden mag daar dan zo’n windpark gerealiseerd worden. Het is maar de vraag of dit windpark daar aan kan voldoen, alhoewel de initiatiefnemer en minister Kamp beweren van wel. Verschillende natuurorganisaties, zoals Natuurmonumenten, Vogelbescherming, Waddenvereniging en de IJsselmeervereniging maar ook organisaties uit de watersport en recreatieondernemers en bewoners beraden zich nu over het instellen van beroep bij de Raad van State. Om dat beroep succesvol te kunnen maken hebben deze organisaties Alterra uit Wageningen opdracht gegeven om een contra expertise uit te voeren ten aanzien van de eisen die Natura 2000 stelt. Met die contra-expertise in de hand zullen de genoemde organisaties waarschijnlijk gaan proberen de rechters van de Raad van State er van te overtuigen dat dit windpark niet door de beugel kan. Flevoland Ook in Flevoland gaan de plannen voor windenergie door. Er liggen nu twee plannen. Het ene plan, windpark Zeewolde, gaat om de vervanging van 220 kleinere molens door 93 molens tot wel 220 m tiphoogte in zuidelijk Flevoland die samen zo’n 300- 390 MW moten leveren. Er liggen al een MER en een voorontwerp Inpassingsplan. In dat Inpassingsplan zijn de plaatsen bepaald voor de lijnopstellingen van de windmolens. Eind oktober zijn er twee inloopbijeenkomsten in Almere en Zeewolde. Het tweede plan heeft meer gevolgen voor het IJsselmeer. De voorlopige naam is Windpark Blauw. Het gaat om de realisatie van 215 MW aan de noordkant van Flevoland. Daarbij horen ook twee rijen molens in het IJsselmeer tussen Lelystad en de Ketelbrug. De initiatiefnemers (Nuon en SwifterwinT), het rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Dronten hebben voor de realisatie van dit project begin oktober 2016 een intentieverklaring getekend. De procedure voor het MER zal binnenkort wel starten. Hek van Windmolens Na de realisatie van de windparken Noordoostpolder, het komende windpark Wieringermeer en de plannen voor windpark Fryslân en windpark Blauw in Flevoland zal er van het landschap van het IJsselmeer niets meer over blijven en het IJsselmeer aan de oost, noord en westzijde omringd zijn door een hek van grote (om niet te zeggen enorme) windmolens. Wat blijft er nog over van het open karakter van het IJsselmeer?
(datum 24-10-2016)