Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

'Rijk heeft het landschap te vondeling gelegd'
Het Rijk is gestopt met landschapsbeleid zonder dat er sprake was van een georganiseerde overdracht aan de provincies. De inspanningen van de gezamenlijke provincies leiden niet tot een samenhangende benadering van de nationale landschappelijke structuren van ons land. Het Rijk heeft het landschap gewoon te vondeling gelegd. Tot die conclusie komt professor ir. Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, in een advies aan de gezamenlijke provincies. In de huidige situaties waarin de bevoegdheden over de ruimtelijke ordening geheel naar de provincies zijn gedecentraliseerd komt van een gezamenlijke kijk op landschapsbeheer niet veel terecht, laat staan dat er sprake is van de nodige bescherming. Luiten geeft aan dat er niet veel draagvlak is voor de aanwijzing van landschappen als bescherming tegen verloedering, maar ook het gezamenlijk erkennen van belangrijke waarden van de landschappen komt zelfs niet uit de verf. De IJsselmeervereniging strijd sinds haar oprichting voor de beschermde status van het levende landschap van het IJsselmeergebied. De benadering van zo’n gebied als landschap biedt o.i. juist de mogelijkheid enerzijds de waarden te beschermen en anderzijds ontwikkeling en verandering toch mogelijk te maken. Onderdeel van het advies is een kaart, gemaakt door Alterra- onderzoekers Pieter Boone en Michaël van Buuren, die de essentiële dragers van de Nederlandse landschappen afbeeldt. Met de kaart vraagt het College van Rijksadviseurs (CRa) aandacht voor het landschappelijk ‘laadvermogen’ van Nederland en de breed levende behoefte aan helderheid over de invulling van publieke verantwoordelijkheid bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap. Zie voor meer informatie het advies over het landschapsbeleid van de provincies op de site van het College van Rijksadviseurs.