Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Eerste windturbines Windpark NOP Agrowind weer opgestart
Op 24 december zijn de eerste 10 windturbines van het windpark van NOP Agrowind weer opgestart. Het besluit is weloverwogen en na overleg met de bevoegde instanties genomen. Uit inspecties van de betreffende windturbines zijn geen gebreken of afwijkingen naar voren gekomen. Bij een deel van de windturbines zijn beschadigingen geconstateerd en vindt nader onderzoek plaats. De inspecties van de andere windturbines van NOP Agrowind zijn nog gaande. Deze turbines staan in de 'idle mode' om de levensduur van de elektrotechnische systemen in de turbine te waarborgen. De windturbine is uitgeschakeld maar de rotor kan licht meebewegen met de wind. Dit betekent dat de bladen heel langzaam draaien. Deze instelling leidt niet tot een verhoogde belasting voor de tip. Het onderzoek naar de oorzaak van een recente incident, waarbij een deel van het uiterste omgebogen puntje van een van de rotorbladen van een windturbine is afgevallen, is nog gaande. Ook hier wordt met grote zorgvuldigheid gewerkt. NOP Agrowind bouwt 26 windmolens op het land langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk in de Noordoostpolder. Deze molens maken onderdeel uit van Windpark Noordoostpolder, dat bestaat uit 86 windmolens op het land en in het water. bron: NOP Agrowind, 24/12/15