Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

Boek “Leven met het Water”
Nieuwe Uitgave: In “Leven met het Water” beschrijft Jan Schild, historicus van Marken, de geschiedenis van het voormalige eiland aan de hand van de wisselwerking van de Marker bevolking met het omringende water.   Deze bijzondere uitgave van Stichting Mooi Marken ter gelegenheid van de herdenking van de watersnood van 1916 telt 336 pagina's en meer dan 800 illustraties. Boeiend is ook wat er na de overstroming gebeurde: het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik, de landelijke berichtgeving en de liefdadigheid die op gang kwam. Hoe werd de hulpverlening georganiseerd, wat was de rol van de burgemeester en het gemeentebestuur? U kunt het boek voor € 32.50 kopen bij de auteur Jan Schild, Kerkbuurt 175, 1156 BS  Marken. Tel: 0299601255 of mail naar janschild@gmail.com  Folder “Leven met het water” (2Mb .pdf)