Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

12-10-2014 - Hoe werkt een vispassage?
Een vispassage werkt al volgt: door de dijk wordt een leiding aangebracht, waar de vissen doorheen kunnen zwemmen. Dat doen ze echter niet zomaar. Vissen weten pas dat ze naar het IJsselmeer kunnen zwemmen zodra ze zoet water tegenkomen. Daarom is aan de IJsselmeerkant een soort bak gemaakt. In deze bak wordt het waterpeil door middel van een pomp altijd hoger gehouden dan het peil op de Waddenzee. Dit zorgt ervoor dat er altijd zoet water de Waddenzee instroomt. De vissen zwemmen dan tegen de stroom in naar het IJsselmeer.
Hoe werkt een zogenoemd zoutwaterafvoersysteem? Zodra het waterpeil op de Waddenzee tot onder het peil van het IJsselmeer zakt, zorgt de waterdruk ervoor dat het water onder vrij verval vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee gaat stromen. Wanneer het peil op de Waddenzee stijgt tot boven het waterpeil van het IJsselmeer zal het systeem automatisch sluiten om zo water te ‘keren’.