Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

30-03-2014 - Pieperrace - Volendammer zeilspektakel van allure
De zeilende beroepsvaart, maar ook andere traditionele platbodems kunnen deelnemen. Er wordt gevaren in verschillende klassen platbodems: Tjalken, Skûtsjes, Klippers en Visserijvaartuigen. De start en finish zullen voor de Volendammer haven plaats vinden. Dus ook voor het publiek op de dijk is deze zeilwedstrijd van de "bruine vloot" een aantrekkelijk kijkspel. Bovendien zal - net als vorige jaren - in de haven de stand bijgehouden worden op een scorebord en zal een spreekstalmeester de race becommentariëren. Deze wedstrijd voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen), gedurende de periode 1943-1945, werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren - onder andere - bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.  Volgens het programma worden de schepen op vrijdag 4 april in de haven van Volendam verwacht. Er kan dan worden ingeschreven. Het deelnemersveld groeit gestaag; in 2007 was de gezamenlijke lengte van de deelnemers circa 1600 meter. Het kan een probleem worden om alle deelnemers in de Volendammer haven te herbergen - de voorinschrijvers (zie formulier) hebben dan voorrang. De Pieperrace telt mee voor de IJsselmeerbokaal. Het is van groot belang voor de (beroeps-)zeilvaart en ook voor de particuliere zeilvaart dat deze race wederom een succes wordt. Temeer omdat dan bewezen wordt dat het IJsselmeer een uiterst nuttige functie vervult. Deze race toont aan dat het IJsselmeer buiten zijn onschatbare waarde, voor de visserij, als drinkwater-bekken en voor het milieu ook een enorme waarde heeft voor de recreatie.   Deze race voor platbodems is een test voor het komende zeilseizoen. Maak de stijve spieren eens los en beleef het mee in Volendam! Contactadressen: Gerrit Portengen, Ossemarkt 17a 1381 LV Weesp 0294412557 Henk van Montfort Wijkermeerstraat 16 1135 JK Edam 0299351340
Op zaterdag 5en zondag 6 april 2014 organiseert de Stichting Pieperrace voor de dertigste keer de Pieperrace op het zuidelijke IJsselmeer voor de kust van het gastvrije  Volendam. Dit jaarlijks evenement is het begin van het vaarseizoen. De Pieperrace wordt gesponsord door de  Rabobank Waterland en Omstreken.
Pieperrace Pieperrace