Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

28-12-2011 - 20 miljoen voor Zonne- en Blauwe-energie op Afsluitdijk
Het kabinet stelt 20 miljoen euro beschikbaar voor twee duurzame energieprojecten op de Afsluitdijk. Het gaat om zonne-energie en een zogeheten blauwe-energiecentrale waar stroom wordt opgewekt door zoet en zout water te mengen. Ook de aanleg van een jachthaven behoort tot de mogelijkheden.
600 miljoen euro Dat maakte Atsma vrijdagochtend bekend bij de ondertekening van het Bestuursakkoord Afsluitdijk. Het komt bovenop de al eerder aangekondigde 600 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt om de dijk weer veilig genoeg te maken. Er komt een verstevigde toplaag over de volle lengte van de dijk. Verder is er 200 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de sluizen, die overtollig water uit het IJsselmeer afvoeren naar de Waddenzee. Hoogwater De Afsluitdijk is in 1932 gebouwd. In de huidige staat voldoet de waterkering niet langer om het land gegarandeerd tegen hoogwater te beschermen, aldus het ministerie. De werkzaamheden beginnen in 2015. Waterbouwkundig visitekaartje Regionale overheden en de provincies Friesland en Noord-Holland hebben de afgelopen maanden in kaart gebracht welke extra projecten langs en op de dijk kunnen worden opgezet. Het idee daar achter is dat de Afsluitdijk niet alleen het achterland moet beschermen tegen de zee, maar ook een recreatieve, toeristische en natuurfunctie heeft. ,,Naast een veilige waterkering moet de Afsluitdijk een waterbouwkundig visitekaartje zijn,'' aldus het ministerie. Bron: ANP