Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

17-12-2011 - Bouwen Almere in het IJmeer van de baan!
Er komt geen grote Almeerse woningbouwlocatie in het IJmeer, maar de aanleg van een metroverbinding door dat meer wordt komend jaar wel op haalbaarheid onderzocht. Uiterlijk eind 2012 beslist het kabinet of die IJmeerlijn, die Almere met Amsterdam moet verbinden, er komt.
Dat heeft minister Schulz van Haegen van Infrastructuur woensdag in Almere gezegd. De minister ondertekende daar overeenkomsten met de gemeente Almere en de provincie Flevoland over extra wegen voor Almere en spoorverbeteringen op het traject Weesp-Lelystad. Zo rijden er in 2016 twaalf treinen per uur tussen Almere en Amsterdam in plaats van de acht nu.” Minister Schulz over het buitendijks bouwen: “dat wordt te duur en brengt ook veel schade toe aan ecologische waarden” Over de eventuele metroverbinding: “We gaan nu als ministerie zelf een kosten baten analyse maken en we stellen een milieu-effectenrapportage op. Dan liggen alle cijfers op tafel” (Bron: De Volkskrant 16 december 2011) De IJsselmeervereniging is blij maar niet geheel verrast met dit bericht. De groei aspiraties van Almere zijn tegen de achtergrond van de economische ontwikkelingen in huizenmarkt en de bevolkingskrimp niet meer van deze tijd. Daarbij komen de grote schade aan milieu en landschap die het buitendijkse deel van de plannen met zich mee brengen. Vergelijkbare argumenten gelden ook voor de verder uitbreiding van IJburg. Hopelijk kan ook daar tijdig het juiste inzicht verdere inbreuk op het IJmeer voorkomen. Ook IJburg II is overbodig en ongewenst.