Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

14-12-2011 - Een regionale coalitie voor een mooie Afsluitdijk
Onder de titel Agenda Ambitie Afsluitdijk (triple A) hebben de provincies Noord- Holland en Friesland, de gemeenten Wieringen, Súdwest Fryslân en Harlingen mooie plannen gemaakt voor de vernieuwing van de Afsluitdijk. Naast de genoemde overheden zijn er nog meer organisaties betrokken: o.a. Programma Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging, Recreatiepartners, Energy Valley, Wetsus, Brinker World Sustainability Centre Afsluitdijk en last but not least de Stichting VBIJ.
Het plan richt zich op het concreet in uitvoering krijgen van al eerder gepresenteerde ideeën voor een veilige maar ook natuurlijke Afsluitdijk. We moeten daarbij denken aan de bescherming van het open landschap, herstel van ecologische verbinding IJsselmeer/Waddenzee, kansen voor duurzame energie opwekking, zilte teelt van gewassen. Maar ook mobiliteit en bereikbaarheid, recreatie en toerisme. Voor dat laatste wordt ook het plan voor een informatie en bezoekerscentrum “Brinker” geheten in de plannen meegenomen. De plannen worden uitdrukkelijke georganiseerd vanuit een regionaal samenwerkingsverband in samenspraak met het Rijk. Dat begint een beetje te lijken op de succesformule zoals die ook in Zeeland hebben geleid tot zeer verantwoorde projecten op het gebied van veilige en toch ecologisch verantwoorde kustverdediging. We gaan het goed volgen en komen er ongetwijfeld nog op terug. (Lees verder, pdf 765 kb)