Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

22-11-2011 - De nieuwe Natuurwet van staatssecretaris Bleker
De nieuwe Natuurwet van staatssecretaris Bleker is ter reactie voorgelegd aan o.a. de natuur en landschapsorganisaties in Nederland. Die konden niet anders dan van verbazing en ontzetting van hun stoelen vallen. Een belangrijk deel van de natuurbescherming en het daarmee gepaard gaande budget worden geschrapt. Vele nationale en internationale afspraken en verplichtingen lijken te worden geschaad. Investeringen en resultaten van vele jaren worden teniet gedaan. In de media is al ruimschoots aandacht besteed aan deze wet en de zeer kritische reacties van vele vooraanstaande deskundigen hierop. 
Ook de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer   (VBIJ) heeft op het wetsontwerp gereageerd in niet mis te verstane bewoordingen en zij schaart zich hiermee in de zeer lange rij van organisaties en deskundigen die groot bezwaar hebben tegen deze plannen. Afgezien van mogelijk noodzakelijke bezuinigingen die ook in deze sector gevonden moeten worden, zijn de bezwaren vooral gericht tegen inhoudelijke aspecten van de natuurwet waarin de prioriteiten en de verantwoordelijkheden voor natuurbescherming zwaar het loodje leggen! (Lees verder, pdf  26 kb)
Henk Bleker