Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

10-10-2011 - Bevolkingsgroei wellicht te traag voor IJmeerverbinding
Een beslissing over de aanleg van de IJmeerverbinding komt in 2012 te vroeg, omdat het nog onzeker is of de tegenvallende bevolkingsgroei in de Randstad de dure aanleg ervan nog wel rechtvaardigt. Het is beter om de beslissing daarom uit te stellen. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport, dat gisteren aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur is aangeboden.
Het bureau onderzocht wat de gevolgen voor Nederland zijn als de bevolking de komende dertig jaar afneemt en het lijkt er sterk op dat dit het geval zou zijn. Het PBL heeft verschillende scenario’s doorberekend wat de gevolgen zullen zijn voor de verschillende gebieden in Nederland, van Oost- Groningen tot het uiterste puntje van Zuid-Limburg. Ook voor Almere is gekeken wat een stagnerende bevolkingsgroei betekent. Er is in de plannen voor de Schaalsprong van Almere altijd rekening gehouden met een mogelijke groei van nog zo’n 150.000 inwoners, waar ongeveer zestigduizend woningen voor nodig zijn. In het ergste geval is slechts tien procent van dat aantal woningen nodig, in het meest gunstigste geval zijn wel alle woningen nodig. Het advies luidt daarom om Almere heel rustig te laten groeien, dat wel geheel in lijn ligt met de groeiplannen van Almere. Wel wordt er opgeroepen geen besluiten te nemen over de aanleg van wegen, sporenverbindingen als de IJmeerlijn. Almere heeft altijd als voorwaarde aan welke groei dan ook gesteld, dat de IJmeerverbinding cruciaal is. Zonder een extra verbinding naar Amsterdam, wordt er niet uitgebreid. (bron: Almere Vandaag)