Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

22-06-2011 - Beste Jeltje en Rep,
Rijkswaterstaat experimenteert met maatregelen ter verbetering van de natuur en waterkwaliteit in het Markermeer. Dat gebeurt ondermeer met een “luwtescherm” ten zuiden van de Hoornsche Hop. Een aantal van onze leden zijn daar niet blij mee. Zo’n dam midden in het vaarwater ook al is het voor een jaar, is voor de scheepvaart een lelijke “sta in de weg”. Ze hebben de IJsselmeervereniging gevraagd hiertegen in beroep te gaan. 
De IJsselmeervereniging heeft samen met haar partners in de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) besloten toch niet in beroep te gaan. Sommige leden zien hierin jammer genoeg reden hun lidmaatschap van de IJsselmeervereniging op te zeggen. Onze reactie komt naar voren in het antwoord van secretaris Frans Hijmans aan twee van onze leden.
Beste Jeltje en Rep, We vinden het erg jammer dat jullie als zeer trouwe en betrokken leden van de IJsselmeervereniging besloten hebben je lidmaatschap op te zeggen. We begrijpen de frustratie over het luwtescherm maar al te goed. Er is bij Rijkswaterstaat en de meeste natuurorganisaties weinig begrip voor de watersport en een eenzijdige gerichtheid op natuurbouw in het IJsselmeer. We hebben toch gemeend ons niet te verzetten tegen dit scherm, omdat we stellig menen dat het in dit geval niets zou uithalen. We verliezen de laatste twee jaar doorlopend juridische procedures en willen de plekken waar we strijd leveren zorgvuldig afwegen. We zijn onlangs bij de Raad van State in beroep gegaan tegen 200 grote windgeneratoren bij de Noordoostpolder. Dat is echt een majeure bedreiging voor het IJsselmeer, maar ook daar voeren we vrees ik een verloren strijd. We hebben in politiek en maatschappelijk opzicht de tijd niet mee. Het ziet er wel naar uit, dat we de grote bedreiging van uitbreiding van Almere in het IJsselmeer (samen met een groot aantal andere organisaties) hebben kunnen afwenden. De reële bedreigingen waar we nu nog voor staan, zijn de overspannen plannen van het Rijk om het IJsselmeer te gebruiken als stortplaats voor grote windgeneratoren en het dwaze plan om het IJsselmeerpeil drastisch te laten stijgen. Ook baart de toekomstige rijks structuurvisie voor de afsluitdijk ons nog zorg. Jullie zien, dat er nog volop strijd te leveren is voor een open en gezond IJsselmeer. Wij zetten die strijd voort en we hopen in de toekomst ook op jullie steun en betrokkenheid te mogen rekenen. Met vriendelijke groet, Frans Hijmans secretaris IJsselmeervereniging.