Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

17-03-2011 - Ledenvergadering IJsselmeervereniging kritisch over VBIJ
Monnickendam, 12 maart 2011 Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de IJsselmeervereniging, heerste een kritische stemming over de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ). In de door het bestuur geagendeerde discussie over de toekomst van de IJsselmeervereniging en haar relatie met de VBIJ, spraken nogal wat leden hun onvrede uit over de nogal op het “vergadercircuit” gerichtheid van de VBIJ.
Ondanks dat George Keet (voorzitter IJsselmeervereniging) beklemtoonde dat het door de VBIJ gevoerde overleg dat gericht is op beleidsbeïnvloeding, vaak onzichtbaar succes heeft, spraken de leden zich uit voor meer actie en ondersteuning van vrijwilligers en actieve groepen. Naast ondersteuning met geld en kennis, zou er ook meer aandacht moeten komen voor publiciteit en voorlichting. Sommigen gingen zo ver dat ze stelden dat de IJsselmeervereniging haar bijdrage aan VBIJ van 15.000,- beter daaraan zou kunnen besteden. In de toekomstige relatie tussen VBIJ en IJsselmeervereniging zouden deze uitgangspunten in ieder geval een belangrijke plaats moeten krijgen. Van opheffen van de IJsselmeervereniging kon volgens de leden zeker geen sprake zijn: zeker nu is de IJsselmeervereniging nog hard nodig.
Monnickendam