Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

06-03-2011 - Stichting VBIJ in beroep bij de Raad van State tegen windmolenpark Urk
Het bestuur van de IJsselmeervereniging is erg blij met het beroep van de stichting VBIJ (Verantwoord Beheer IJsselmeer) tegen het windturbinepark bij Urk. Het windturbinepark is het eerste van een aantal grote plannen voor zeer hoge windmolens in en langs het IJsselmeer.  
Gezien het beperkte belang van windenergie bij de oplossing van het vraagstuk van duurzame energie is het vernietigende effect van deze windmolenparken voor natuur en eeuwenoud landschap onverantwoord. Dit klemt temeer omdat zoals gezegd het niet bij een turbinepark bij Urk blijft. Daarnaast zijn er goede alternatieve locaties, bijvoorbeeld op zee. Voor de tekst van het beroepschrift lees hier verder (doc, 48 kb)