Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

07-02-2011 - Special IJsselmeerberichten voor de leden van Natuur- en Landschapsorganisaties rond het IJsselmeer
In plaats van het gebruikelijke januari nummer van IJsselmeerberichten maakte de redactie deze keer een special voor een groot lezerspubliek. Doel: veel meer mensen attent maken op de beschermwaardigheid van het Marker en IJsselmeer. Informatie wordt gegeven hoe daar nu al aan wordt gewerkt door de IJsselmeervereniging en de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ).  Met medewerking van de meeste partners in de VBIJ wordt deze special naar ruim 80.000 adressen verzonden. We hopen op meer steun en ook meer leden voor de IJsselmeervereniging. Downloaden (pdf, 335 kb)