Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

20-12-2010 -  "Natuurmonumenten regeert vanuit ivoren toren"
Ze heeft Natuurmonumenten leren kennen als een een ondemocratische, ouderwetse, traag werkende club, die hard toe is aan vernieuwing . Stichting De Kwade Zwaan te Uitdam voert al jaren strijd met Natuurmonumenten. Verhorst was zelf jarenlang lid van Natuurmonumenten en heeft getracht als kritisch lid van Natuurmonumenten de organisatie voor de leden "open te breken". Tevergeefs. "Er wordt geregeerd vanuit een ivoren torentje", is haar ervaring. "Een gegeven moment geef je de strijd op en zeg je ook je lidmaatschap op. Ik denk dat het vele leden zo vergaan is". Gisteren heeft zij de uitzending van Vroege Vogels gehoord. Het verwondert haar niks dat Natuurmonumenten het ledental ziet teruglopen. "Als je de directeur Jan Jaap de Graeff aan het woord hoort, dan komt dat in de eerste plaats door de recessie… Natuurmonumenten zou de hand eens in eigen boezem moeten steken". De laatste jaren was Verhorst met kromme tenen lid van NM en wel om de volgende redenen:  - De structuur en organisatie zijn niet meer van deze tijd  - Alleen via de districtcommissies en klankbordgroepen kunnen leden hun mening inbrengen. Dit werkt   niet!  - Hierdoor nemen ze besluiten die haaks staan op wat vele leden willen  - In het "polderen" met de overheid verliezen ze het belang van hun leden uit het oog  - Hierdoor hebben leden geen profijt van hun lidmaatschap  - Zeggen op de lange duur hun lidmaatschap op. Logisch toch? Persoonlijk is Verhorst vele jaren lid geweest van Natuurmonumenten, omdat zij woont aan de rand van een kwetsbaar, door de Natura 2000 beschermd natuurgebied, het IJmeer/Markermeer. Om dit te verdedigen hebben bewoners zich georganiseerd in Stichting De Kwade Zwaan en die is in gesprek getreden met NM. NM heeft van meet af aan aangegeven dat bouwen (in het water voor de kust van Almere) en een IJmeerverbinding voor hun geen probleem is. Natuur en bouwen zouden hand in hand gaan. Verhorst heeft getracht de houding van NM van "binnenuit" als lid te veranderen. "Ik heb erg mijn best gedaan, maar het is me niet gelukt en daarom heb ik mijn lidmaatschap dit jaar opgezegd". Haar kritiek geldt niet voor alle medewerkers van Natuurmonumenten of bestuursleden, maar kennelijk zijn die met handen en voeten gebonden. Het is opmerkelijk dat o.a. Milieudefensie dit jaar 6.142 leden heeft gewonnen. Kennelijk herkennen burgers zich beter in dit soort "actie"-organisaties. N.B. Er zijn hier momenteel prachtige beelden te schieten van een bevroren IJmeer/Markermeer en sneeuwlandschap! Voor verdere informatie: Manja H.J. Verhorst-Van Leeuwen Stichting De Kwade Zwaan Uitdammer Dorpsstraat 55 1154 PT Uitdam tel.: 020-4031485 fax: 020-4033500 Email
Dat is de werkelijke reden waarom leden hun lidmaatschap opzeggen "Natuurmonumenten is een organisatie die goed is in het beheren van hun eigen terreinen", aldus bestuurslid Manja Verhorst van Stichting De Kwade Zwaan, " maar als je als burgerorganisatie bij ze aanklopt, omdat in jouw omgeving de natuur onder druk staat, stuit je op een muur van arrogantie".