Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

29-05-2010 - Ir. Marten Biermanprijs voor Kwade Zwanen
De officiële prijsuitreiking vond plaats in de tuin van Manja Verhorst in aanwezigheid van twee fotografen van de regionale pers. ‘Wie is de man rechts?’ vroeg een van hen. ‘Dat is Marten Bierman, naar wie de prijs is vernoemd.’ ‘Wat?! Een prijs wordt toch alleen maar vernoemd naar dode mensen,’ aldus de verbouwereerde fotograaf. Marten Bierman vindt het zelf ook bijzonder dat er nu tijdens zijn leven al een prijs naar hem is vernoemd, maar ook erg leuk. ‘Ik kan nog zelf in de gaten houden wie de prijs krijgt. De stichting De Kwade Zwaan vind ik overigens een terechte winnaar. Zij hebben zich altijd ingezet voor het IJsselmeer en zijn er bovendien in geslaagd met hun acties ook de aandacht van de landelijke media en politiek te trekken.’ Ir Marten Biermanprijs  De ir. Marten Biermanprijs, bestaande uit een kunstwerk en oorkonde, werd dit jaar voor het eerst uitgereikt. Deze prijs is en cadeau van de IJsselmeervereniging aan Marten Bierman. Hiermee wil de vereniging haar waardering laten blijken voor de inzet en de belangrijke rol die Bierman de afgelopen jaren heeft gespeeld op vele terreinen met betrekking tot het IJsselmeer. Hij was zeer actief in de vereniging zelf en een van de belangrijkste motoren bij de totstandkoming van het VBIJ (Verantwoord Behoud IJsselmeer). De ir. Marten Biermanprijs zal elke twee jaar worden uitgereikt aan een organisatie, groep of persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van natuur en landschap van en rond het IJsselmeer en Markermeer.       Kwade Zwaan De eerste prijswinnaar is De Kwade Zwaan. De stichting bestaat uit slechts drie personen: Thilde Kuit, Manja Verhorst en Soemini Kasanmoentalib (helaas afwezig bij de prijsuitreiking). Ondanks deze geringe omvang hebben zij opmerkelijke resultaten geboekt. De stichting De Kwade Zwaan heeft het project ‘Te kust en te keur’ gerealiseerd samen met de stichting VBIJ waarbij een samenhangende gebiedsvisie voor de westelijke kant van het IJsselmeer is ontwikkeld. De plannen voor een baggerdepot in het IJmeer kregen zij van tafel dankzij hun succesvolle beïnvloeding van relevante volksvertegenwoordigers. Als een van de drijvende krachten achter de actie ‘Houd het IJmeer open’ lukte het De Kwade Zwaan ook om 22.000 handtekeningen te verzamelen voor een petitie aan de Tweede Kamer tegen de bouwplannen van Almere in het IJsselmeer. De jury – het bestuur van de IJsselmeervereniging – had niet alleen lof voor de behaalde prestaties van De Kwade Zwaan, maar ook voor de zorgvuldigheid van de aanpak van de acties en de omvang en kwaliteit van hun netwerk. Toerbeurt De twee zwanen die aanwezig waren bij de prijsuitreiking, waren zeer ingenomen met de prijs. Om dit en haar verjaardag te vieren had Manja taart in huis gehaald. Tijdens het nuttigen kwamen direct ‘zaken’ ter sprake zoals de camping Uitdam. Bierman verbaasde zich over de gang van zaken. ‘Een belofte van het schoonmaken van grond uitruilen tegen een toestemming voor uitbreiding mag helemaal niet.’ De Zwanen waren het met hem eens en vertelden erover na te denken hoe zij deze kwestie gaan aanpakken. Aan de koffietafel stelde Thilde Kuijt voor om bij toerbeurt de Ir Marten Biermanprijs in huis te hebben en wat haar betreft mocht deze eerst op Manja’s prijzenkastje staan. ‘Tenslotte is zij vandaag jarig en is dit een passend verjaardagscadeau.’ Het kunstwerk kreeg van Manja een plaats voor een handgeschreven brief van Wouter Bos, voormalig PvdA-minister van Financiën. Hierin vertelt hij dat hij serieus kennis genomen heeft van de bezwaren van De Kwade Zwaan. Manja: ‘In de Tweede Kamer bleek er echter weinig van. De PvdA wil dan toch partijgenoot Adri Duivesteijn in Almere niet afvallen.’ Na de prijsuitreiking reden wij terug langs de camping van Uitdam. Op deze druilerige, regenachtige dag wordt er hard gewerkt aan het slopen van de stacaravans. Een vrachtauto met sloopafval draait vlak achter ons de weg op en zit ons tot Monnickendam op onze hielen, alsof zij weten dat hun tegenstanders hen voorblijven.  
De Afsluitdijk is een belangrijk onderdeel van het klimaatbestendig maken van Nederland in de toekomst. Rijkswaterstaat(RWS) kiest voor het verhogen en verstevigen van de dijk zodat de zeespiegelstijging geen greep krijgt op ons land. Afgelopen jaar hebben allerlei samenwerkende natuuren landschapsorganisaties, waaronder de stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ), nagedacht over de aanpak van de Afsluitdijk. Door: Flos Fleischer