Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2019
IJSSELMEERVERENIGING
Home De Vereniging Nieuws Algemeen Contact Het IJsselmeergebied Zoeken

1972 - 2019 - al 47 jaar !

25-05-2010 - In memorium Wim Ouburg
Amsterdam 23-06-1948 / Luxemburg 4-04-2010 Door: Jan Baron  Onze vroegere medewerker Wim Ouburg is op zijn vakantieadres in Luxemburg op 4 april van dit jaar onverwacht op 61 jarige leeftijd overleden. Wim heeft gedurende meerdere jaren op projectbasis bij de toenmalige Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (later IJsselmeervereniging) gewerkt. Hij was betrokken bij de voorbereiding van ons 30 jarig jubileumfeest in het Buitenmuseum te Enkhuizen. Samen met Marten Bierman trad hij op als opdrachtgever voor het jubileumproject Zuidvaardershaven. Wim heeft ook meegewerkt aan het tot stand komen van onze jubileumbundel. Nadat de samenwerking in VBIJ verband zijn beslag had gekregen en Wim zijn werkzaamheden had beëindigd, is hij in dienst getreden van NGXchange in Alkmaar. Enige tijd geleden kreeg Wim uit handen van Burgemeester Don Bijl van Purmerend, een Koninklijke onderscheiding opgespeld en werd hem tevens de eremedaille van de stad Purmerend overhandigd. Dat alles vanwege zijn twintigjarige lidmaatschap van de Gemeenteraad. Ik heb Wim en zijn echtgenote Janet de donderdag voor Pasen nog thuis bezocht om hen een aardigheidje namens het bestuur van de IJsselmeervereniging te overhandigen. Wij hebben toen een geanimeerd gesprek gevoerd. Hoewel wij elkaar enige jaren niet meer gesproken hadden, leek het net alsof wij elkaar de dag ervoor nog gezien hadden. Gemakkelijk in de omgang, dat kun je wel zeggen. Wim vertelde mij dat hij hartklachten had en op de nominatie stond een operatie te ondergaan. Daar is het niet meer van gekomen. Hij overleed enige dagen later. Wim is op 14 april 2010 in Purmerend gecremeerd. Het bestuur van de IJsselmeervereniging wenst Janet, kinderen en kleinkinderen alle sterkte.