Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

01-12-2009 - Oproep
De huidige slib situatie in het Markermeer lijkt zich gezien meldingen van watersporters wat te verbeteren t.o.v. enige jaren terug. Meer waterplanten, meer waterhelderheid vooral ten zuiden van Hoorn, een locatie waar ook lange afstand zwemevenementen met succes in redelijk helder water plaatsvinden. Het zou goed zijn als lezers hun waarnemingen aan ons zouden willen melden. We zijn vooral nieuwsgierig naar uw waarneming van de waterkwaliteit (helder of met veel slib, niet te verwarren met algenbloei), waterplanten, populaties vogels en vis, of andere dingen die u opgevallen zijn. Dat mag gaan over het afgelopen jaar maar ook verder het komende jaar zijn uw meldingen zeer welkom. Graag op onze site via de contactpagina uw waarnemingen van de waterkwaliteit in het Markermeer met locatie datum enz.!
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING