Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

21-06-2009 - Pamflet van Pampus
Tijdens de aktie voor het open en ongeschonden houden van het IJmeer op 20 juni ’09 ondertekenden 19 maatschappelijke- en natuurbeschermingsorganisaties waaronder de IJsselmeervereniging het Pamflet van Pampus.  Daarin roepen deze organisaties de leden van de regering en het parlement op te kiezen voor: Een aantrekkelijk alternatief met wonen aan het water binnendijks in Flevoland; Verkeersverbinding of openbaar vervoersverbinding die het IJmeer ontziet; Versterking van de natuurkwaliteit , de cultuurhistorische waarden en de recreatieve functie van het IJmeer; Meer werkgelegenheid in Flevoland zelf, zodat de verkeersdruk tussen Almere en Amsterdam afneemt. In de komende periode buigt de tweede kamer zich over het nationaal Waterplan van de commissie Veerman. Daarin is wordt fors ruimte gemaakt voor buitendijkse uitbreiding van gemeenten in het IJmeer. Tegen deze bedreiging voeren de grote en vele kleine milieu organisaties en bewonersorganisatie van plaatsen rondom het IJmeer fel verzet. Enkele honderden boten voeren protestrondjes om Pampus op deze mooie winderige dag op het IJmeer. Dankzij de forse opkomst en de aandacht die hieraan in de media werd besteed kan worden gesproken van een groot succes. Klik op de link om het Pamflet te bekijken.  Marten Bierman (rechts) als vertegenwoordiger van de IJsselmeer vereniging licht onze steun aan het Pamflet van Pampus toe.
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING