IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 42 - 16 januari 2019

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

IJsselmeer Berichten
Winter 2018/2019

Binnenkort zal de nieuwste uitgave van IJsselmeer Berichten verschijnen. Het is wederom een bijzondere uitgave geworden. Leden ontvangen dit nummer volgende week automatisch in de brievenbus.

More info...

Opgeven ALV vóór maandag 25 maart 2019

Als U komt dan horen wij dat graag vóór maandag 25 maart 2019.
Dat kan per mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of telefoon of SMS naar 06-17177157.

More info...

Stichting Waterrecreatie had in 2011 al kritiek op plannen Smals

Smals toont zich in de pers verbaasd over de commotie van de afgelopen weken rond de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer. Het bedrijf hield in 2011 bijeenkomsten in Oudemirdum, toonde plannen aan de gemeente en in een klankbordgroep. ,,We hoorden niemand. We hebben altijd gedacht dat we het goed gedaan hadden. Ik begrijp het gewoon niet.’’

Lees verder

Aanvullend Rijksinpassingsplan Afsluitdijk in procedure

Op het Rijksinpassingsplan Afsluitdijk wordt een aanvulling in procedure gebracht. Daarin is het gebied van het Rijksinpassingsplan met de bestemming Water – Waterkering enkele punten iets verruimd. Rijkswaterstaat heeft de uitvoering van het project Afsluitdijk in maart j.l. gegund.

Lees verder

Nieuwe schepen Rijkswaterstaat steken te diep

Drie nieuwe vaartuigen moeten onder meer straks vaarwegmarkering leggen, maar door een ontwerpfout steken ze te diep voor ondiepe wateren van de Waddenzee en IJsselmeer. Ze kostten in totaal 26,3 miljoen euro.

Lees verder

New York Times over Marker Wadden: ‘Fake Islands’

De New York Times bracht deze kerst een verhaal over de Marker Wadden bij Lelystad, een aangelegd eilandgebied in het Markermeer. Onder de titel ‘Fake Islands bring a Dutch lake back to life’ wordt Amerikanen uitgelegd wat voor wonderlijks op watermanagementgebied in Nederland gebeurt.

Lees verder

Enorme zandpakketten naast Houtribdijk

Rijkswaterstaat is begonnen met de aanleg van enorme zandpakketten tegen de Houtribdijk. Het zand wordt aan weerszijden van de dijk geplaatst. Bij storm breekt de zandige oever de kracht van de golven van het Markermeer en het IJsselmeer. Het is voor het eerst ter wereld dat deze manier van ‘bouwen met de natuur’ wordt toegepast in een zoetwatermeer.

Lees verder

Een levend en dynamisch lab op de Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een uitdagende en rijke leer- en experimenteeromgeving. De dijk biedt veel mogelijkheden voor onderwijs en bedrijven voor onderzoeken en leren in de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie, natuur en economie. We gingen in gesprek met Johan Thijssen van Adviesbureau Co-act. Hij onderzoekt in opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk of er bij kennisinstellingen behoefte is voor living lab’s op de Afsluitdijk.

Lees verder

Vismigratierivier in Washington

Op maandag 19 november was Johannes Kramer, gedeputeerde Natuur & Cultuur van de provincie Friesland, aanwezig op de ambassade in Washington. Hij vertelde daar samen met watergezant Henk Ovink hoe Nederland omgaat met watermanagement. De Kier/Haringvliet en de Vismigratierivier/Afsluitdijk zijn voorbeelden hoe vissen vrij kunnen zwemmen.....

Lees verder

Beroep en kort geding bewonerscollectief tegen plannen dijkversterking Markermeerdijk

Het advocatenkantoor Habitat heeft namens het bewonerscollectief, de Stichting Zuiderzeedijk en de IJsselmeervereniging op 22 december 2018 beroep aangetekend bij de Raad van Staten tegen het plan voor de dijkversterking van Hoorn tot Amsterdam. Op 17 november was de goedkeuring van het plan door de Provincie Noord Holland ter inzage gelegd. Tevens is een voorlopige voorziening aangevraagd.

Lees verder

Zandfabriek Gaasterland: uitstel raadsbesluit gemeente Fryske Marren?

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft het in de hand of de bouw van een zandwinning eiland in het IJsselmeer door Smals door kan gaan. Als gevolg van alle acties tegen de zandwinning door Smals in het IJsselmeer stellen de coalitiefracties in die gemeenteraad voor om de beslissing daarover uit te stellen. De reden die ze daarvoor aanvoeren is, dat er vragen zijn gesteld in de Tweede Kamer.

Lees verder

Persbericht: Raadsfracties CDA, FNP en VVD stellen voor om besluit zandwinning uit te stellen

Raadsfracties CDA, FNP en VVD stellen voor om besluit zandwinning uit te stellen.
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de zandwinning in het IJsselmeer. De fracties van de coalitiepartijen stellen voor om de besluitvorming in de gemeenteraad van De Fryske Marren door te schuiven. 

Lees verder

‘Dood slibrijk’ water in het Markermeer blijkt vol leven

Het Markermeer is een belangrijk natuurgebied voor recreatie, drinkwatervoorziening en visserij. Maar, het staat ook bekend als een dood meer. Het troebele water zou de oorzaak zijn dat het niet goed gaat met de ecologie van het Markermeer. Maar is dat wel zo? Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat het slibrijke water wel degelijk vol leven zit. En wel in een vorm die we kennen vanuit de open oceaan.
Foto - Sentinel 2018

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Autismevriendelijk bezoek in Het Scheepvaartmuseum - 26 januari 's morgens

Een dagje uit naar een museum is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een museumbezoek kan vaak overprikkelend of vermoeiend zijn. Daarom organiseert Het Scheepvaartmuseum een aantal keer per jaar een autismevriendelijk familiebezoek. Op deze dag krijgen kinderen met autisme en hun familie de kans om op een prikkelarme manier Het Scheepvaartmuseum te bezoeken.
Meer info: Het Scheepvaartmuseum

Wandelen op de Warkumerwaard - 26 januari

Kom jij ons ganzenparadijs bewonderen? De Warkumerwaard is normaal gesproken niet vrij toegankelijk, maar samen met onze natuurgids kun jij dit gebied aan de IJsselmeerkust verkennen. In deze tijd van het jaar komen we veel ganzen tegen. De grauwe gans, brandgans en kolgans zijn vaste bewoners, maar de roodhalsgans komt ook bijna ieder jaar langs.
Meer info: Warkumerwaard

Miniconcert - Het Vrijstatig Volkje - 27 januari

Het Zuiderzeemuseum organiseert ook dit jaar weer miniconcerten in het atrium van het binnenmuseum. Deze kleine, intieme concerten vinden plaats op verschillende zondagen in de periode tot en met 24 maart 2019. De miniconcerten starten om 12.00 uur, duren anderhalf uur en zijn vrij toegankelijk voor alle bezoekers van het Zuiderzeemuseum.
Meer info: Zuiderzeemuseum

HISWA - 6-10 maart

Van 6-10 maart vindt de HISWA plaats in RAI Amsterdam. Uiteraard zijn er honderden boten en onderdelen & accessoires voor ieder type boot te vinden. Daarnaast is er een boordevol activiteitenprogramma, met o.a. de HISWA Mainstage met interessante verhalen, een watersportquiz en koken aan boord. Maar ook een Veiling, het Demoplein, de HISWA Sport Xperience en meer!

KOOP NU 2 KAARTJES VOOR DE PRIJS VAN 1 (vanaf €10,00)

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Frans de Nooij: Mobiel: 06-50988506
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter Share content

 

Nieuwsbrief: Aanmelden