IJsselmeervereniging

IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 31 - 6 april 2017

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân: worden de geesten
 rijp gemaakt?

Onlangs maakte de provincie Friesland bekend dat ze financieel gaat participeren in het beoogde Windpark Fryslân. Ten minste als het doorgaat.
Slechts in de kleine lettertjes van het besluit vermeldt het provinciebestuur, die ontbindende voorwaarde.

Zuyderzeedijk

Red de Zuyderzeedijk
en bespaar ruim 200 miljoen belastinggeld

"De Zuyderzeedijk Alliantie” organiseert een petitie gericht op het uitstel van de plannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en voor betere bestudering van de alternatieven voor de ingrijpende dijkverzwaring zoals deze nu voor liggen.

Versterking Houtribdijk

Versterking Houtribdijk gegund aan combinatie Boskalis en Van Oord

Op 22 maart j.l. maakte Rijkswaterstaat bekend dat zij de opdracht voor het versterken van de Houtribdijk zal geven aan de combinatie Boskalis en Van Oord. Dezelfde combinatie die optreedt bij de versterkingsplannen voor de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam.

Veiligheid primaire dijken zichtbaar via Waterveiligheidsportaal.nl

Waterveiligheidsportaal

Hoe zit het nu eigenlijk met de waterveiligheid in Nederland? Wat zijn “primaire waterkeringen” en welke veiligheidsnormen gelden hierbij? Dat zijn vragen die snel opdoemen als je in je naaste omgeving wordt geconfronteerd met grote plannen voor verzwaring van de dijken en andere waterkeringen.

Oud bestuurslid IJsselmeervereniging Udo Vroom overleden

Udo Vroom

Op 28 februari j.l., op 83 jarige leeftijd overleed Udo Vroom in het Rosa Spierhuis in Laren. Naast zijn vele activiteiten in zijn drukke werkzame leven was hij ook enige tijd bestuurslid van de IJsselmeervereniging. Vooral zijn grote netwerk en flamboyante persoonlijkheid waren van grote betekenis voor onze vereniging. Hij was anderzijds een heel aardige en op zijn manier toch ook bescheiden man.

Financiering voor 5 Marker Wadden- eilanden rond

Marker Wadden

Op 8 maart j.l. maakten Natuurmonumenten en Minister Schultz-van Haegen bekend dat de financiering voor nog 4 eilanden van het plan Marker Wadden rond is. Naast extra geld van de Postcode Loterij stelt ook het rijk extra middelen beschikbaar zodat in 2017 en 2018 de groep van 5 eilanden kan worden aangelegd..

“Een gemaal in de Houtribdijk maakt een riskante en massieve dijkverzwaring overbodig”

Zuyderzeedijk

Met deze woorden vatte ingenieur Spaargaren afgelopen vrijdagavond zijn presentatie samen. De Botterzaal van Spaander in Volendam puilde uit. Vooral bewoners van de Markermeerdijk van Hoorn tot Durgerdam, maar ook leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten, hoofdingelanden van het HHNK, de IJsselmeervereniging en andere geïnteresseerden waren op de voorlichtingsavond van de Zuyderzeedijk Alliantie afgekomen.

Snelle veerverbindingen op het IJsselmeer voor recreanten en toeristen

Waterbus

De ANWB heeft provincies Noord-Holland en Flevoland en de betrokken gemeenten bij elkaar gebracht om plannen uit te werken om de regio zo beter bereikbaar te maken voor wandelaars en fietsers. Het idee voorziet in snelle veerverbindingen, zoals die nu worden onderhouden door Waterbus tussen Rotterdam en de Drechtsteden. Gedeputeerden van de twee provincies zullen met de betrokken gemeenten plannen hiervoor uitwerken. Noord-Holland heeft er al € 3,4 miljoen voor gereserveerd. 

Bewoners van de kernen langs de Markermeerdijk in verzet tegen plannen voor grootschalige dijkreconstructie

Zuyderzeedijk een monument

Burgers op de bres voor gemaal in de Houtribdijk Op vrijdag 3 maart organiseerde de “Zuyderzeedijk Alliantie” weer een bijeenkomst in hotel Spaander te Volendam. Burgers uit de kernen langs de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam zetten zich al jaren in voor een eenvoudige en niet te dure oplossing voor het borgen van de waterveiligheid langs de dijk. Een oplossing die de dijk onaangetast laat.

Word lid

Steun ons werk !!

De IJsselmeervereniging streeft naar een
verantwoord beheer van het IJsselmeer,
Markermeer en Randmeren.

Vlootdag Harlingen - zaterdag 8 april

Het is alweer 26 jaar geleden dat de eerste Vlootdag in Harlingen werd georganiseerd. Het was destijds bedoeld als een feestelijke opening van het seizoen voor de schepen van de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen. In 1992 was de allereerste Vlootdag nog niet zo groots opgezet, maar het was er wel beregezellig. Vijftien jaar later werd de Vlootdag steeds groter en groter, waardoor het inmiddels een begrip in Harlingen is geworden.

Meer info: Vlootdag Harlingen

Pasen op Pampus - zondag 16 april 2017

Pasen op Pampus

Meezeilen naar Pampus met onderweg diverse hapjes en drankjes, eieren zoeken of snoepen op de boot of in het fort. Driemastklipper Sanne Sophia maakt haar 1e vaart in het seizoen 2017 met individuele opstappers naar forteiland Pampus! Uitwaaien, ontspannen, volop genieten op het ruime dek of meehelpen met het hijsen van de zeilen, en... bezoek het legendarische forteiland Pampus, waar misschien zelf de Paashaas rond hupt.

Meer info: Pasen op Pampus

Mandenvlechtweekend - zaterdag 22 - zondag 23 april

Manden

Als onderdeel van het centrale thema Handgemaakt organiseert het Zuiderzeemuseum dit seizoen speciale ambachtsweekenden: één weekend per maand krijgt een specifiek ambacht extra aandacht. Je kunt dan niet alleen zien hoe het ambacht vroeger werd uitgevoerd, binnen de Zuiderzeecontext, maar ook welke hedendaagse toepassingen er zijn.

Meer info: Mandenvlechtweekend

Vogels kijken Zuiderwoude - zondag 30 april

Rond deze tijd is het in Zuiderwoude een komen en gaan van vogels. De wintergasten zijn weer naar het Noorden en van uit het warme Zuiden komen de zomergasten binnen. Grutto’s kievieten tureluurs allemaal komen ze weer naar de weilanden van Waterland. Wat zoeken ze hier toch? Waarom leggen ze die enorme afstanden af om helemaal hier te komen broeden. Leer je als een echte vogelaar vogels kijken.

Meer info: Zuiderwoude

De Halve Maen

De Halve Maen

Er zijn schepen die de loop van de geschiedenis hebben veranderd en de Halve Maen is er daar één van. De Halve Maen is het schip waarmee Henry Hudson in 1609 Amerika verkende en New York ontdekte. Dit geweldige 17e- eeuwse schip, dat echt kan zeilen, kun je tot en met vrijdag 6 oktober bezoeken in de museumhaven op het Oostereiland in Hoorn .

Meer info: De Halve Maen

Kom jij langs in Stavoren?

Stavoren is dé stad aan het IJsselmeer. Het is namelijk aan maar liefst drie kanten ingesloten door het IJsselmeer. Bovendien is Stavoren één van de Friese elf steden. Ontdek alles over Stavoren.

Meer info: Stavoren

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier.

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 06-46046085

Facebook