Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Red de Zuyderzeedijk en bespaar ruim 200 miljoen belastinggeld
“De Zuyderzeedijk Alliantie” organiseert een petitie gericht op het uitstel van de plannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en voor betere bestudering van de alternatieven voor de ingrijpende dijkverzwaring zoals deze nu voor liggen. Tijdens een op 8 maart georganiseerde en zeer druk bezochte protestbijeenkomst van de gezamenlijke actiegroepen langs de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam werd besloten tot dit initiatief. Daar adviseerden de oud Rijkswaterstaat ingenieurs Spaargaren en Vroege de bewoners zich te richten tot de vaste Tweede kamer commissie met hun bezwaren en vragen. Deze ingenieurs zetten grote vraagtekens bij de noodzaak van de nu voorliggende zeer kostbare plannen en zien zelfs grote risico’s van schade aan de historische dorpen langs de dijk. Opmerkelijk is dat het HHNK nu weer is teruggegaan naar haar oorspronkelijke conventionele plannen van vooroevers en dijkverzwaring met grond. Vermoed wordt dat voor HHNK de tijd begint te dringen i.v.m. de aan de financiering gestelde termijnen. Daarbij lijkt ook het Algemeen bestuur van het waterschap door de dijkgraaf voor het blok te zijn gezet. Minister Schultz van Haegen, heeft inmiddels meerdere keren getoond zorgvuldig met inbreng van de betrokken bewoners om te willen gaan. En daarop is hun hoop ook nu gericht bij deze petitie. Lees verder en teken de petitie: