IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 41 - 22 november 2018

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

Petitie tegen het zandwinplan van Smals BV bij Gaasterland

Onder aanvoering van Anne Heldring uit Oude Mirdum, voeren de kustbewoners van Gaasterland actie tegen het industriële zandwinplan van Smals BV. Ze hebben o.a. een petitie gestart waarin zij - met de gezamenlijke natuurorganisaties, de Vissersbond en omwonenden van de Gaasterlandse kliffenkust - RWS en de gemeente de Fryske Marren dringend oproepen geen toestemming te verlenen aan het gewraakte plan.

Lees verder
Teken hier de petitie !!

IJsselmeerberichten 2018 nr. 3

Zo rond de jaarwisseling verwachten we het laatste nummer van IJsselmeerberichten van dit jaar. Daarin gaan we in op de Klimaatproblematiek en de gevolgen van de veel snellere zeespiegel stijging dan verwacht, voor Nederland maar vooral het IJsselmeergebied. Daarbij komen ook de plannen voor Energiewinning in het IJsselmeergebied aan de orde. Ook cultuur-historische verhalen over Oorlog en doodslag op en rond de Zuiderzee en volgen we het Spoor naar Elburg.

Lees verder

Verkenning Nationale Parken gestart

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer willen graag een beeld krijgen van het stelsel van gebieden, cultureel erfgoed en natuurkernen die kenmerkend en iconisch zijn voor het natuur en landschap in Nederland om als Nationaal Park te worden bestempeld. Een commissie van deskundigen onder leiding van Pieter van Vollenhoven is gevraagd een verkenning hiernaar te doen. De commissie zal over circa 5 maanden hun resultaten presenteren.

Lees verder

Europees Hof en het mysterie van de Nederlandse Stikstofdeken

Woensdag 7 november heeft het Europees Hof antwoord gegeven op de préjudiciële vragen die de Raad van State gesteld heeft over Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het Europees Hof oordeelt dat de Nederlandse overheid vergunningen alleen nog mag verlenen op basis van daadwerkelijke milieuwinst. Het programma zal moeten worden aangepast.

Lees verder

10de Noord-Hollandse Natuurdag: nieuw elan voor de Noord-Hollandse natuur

Op zaterdag 1 december zijn alle Noord-Hollandse natuurliefhebbers welkom op de 10de Noord-Hollandse Natuurdag. De dag is voor vrijwilligers én professionals. Het programma bestaat uit maar liefst 12 presentaties in twee parallelle sessies rond het thema ‘nieuw elan voor de Noord-Hollandse natuur’. De dag opent met een opmerkelijke visie van Esther Blom van Ark Natuurontwikkeling op de toekomst van de Noord-Hollandse natuur. Piet Veel vertelt over 20 jaar libellen tellen in Zuid- Kennemerland en aansluitend wordt de libellenatlas voor dit gebied gepresenteerd.

Lees verder

Sneak preview: gedrag van vissen in beeld gebracht bij vispassage Den Oever

Voor het eerst is een onderwatercamera gebruikt in de vispassage bij Den Oever. Vis kan via een buis door de Afsluitdijk naar het IJsselmeer zwemmen. Maar hoe doet hij dat en wanneer? Kroes Brugman Technical Solutions (KBTS) testte op verzoek van Rijkswaterstaat de cameraopstelling bij de vispassage. Dit leverde verrassende beelden op.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Tentoonstelling "Monnickendam van Vroeger", periode1800 -1950

Vanaf 17 november 2018 tot en met 17 maart 2019 kunt u in het Waterlandsmuseum de Speeltoren in Monnickendam deze nieuwe tentoonstelling bezoeken. Kom kijken en geniet van nostalgische foto’s en voorwerpen uit de tijd van onze voorouders.
Meer info: De Speeltoren

Mooi Samen - Portretten van het verenigingsleven rondom de Zuiderzee

De tentoonstelling "Mooi samen" is te zien van 16 november 2018 tot en met 5 mei 2019. De fotografen – Koos Breukel en Sander Troelstra – reisden de afgelopen maanden samen rond de voormalige Zuiderzee om hun visie vast te leggen op het verenigingsleven in deze regio. Journalist Thijs Broer beschrijft de soms heel persoonlijke verhalen achter de (groeps)portretten.
Meer info: Mooi samen
Foto: Kenneth Stamp

Zelf rond Kaap Hoorn varen in nieuwe virtual reality beleving

Wilt u zich even Jacob le Maire en Willem Schouten voelen, die in 1616 als eersten met hun schip de Eendracht Kaap Hoorn rondden? Dat kan in het Westfries Museum in Hoorn, in de allernieuwste virtual reality presentatie Kaap Varen.
Een adembenemende ervaring!!!!
Meer info: Kaap varen

Huizer Museum

Het Huizer Museum is een cultuurhistorisch museum, dat de geschiedenis van Huizen in beeld brengt, bewaart en beheert. Behalve een vaste presentatie en een fraaie klederdrachtcollectie zijn er gedurende het jaar wisseltentoonstellingen te zien, waarin actuele thema’s vertaald worden naar Huizen en het Gooi.
Meer info: Huizer Museum
Foto: Peter Peeters

Museum Dokkum

Midden in het historische centrum van Dokkum ligt Museum Dokkum. Het museum bevindt zich in een aantal historische panden, waaronder het zeventiende-eeuwse gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen. In een voormalig pakhuis van rond 1800 is een permanente tentoonstelling over Bonifatius (± 672-754) te zien, die een uniek beeld van het leven van Bonifatius geeft.
Meer info: Museum Dokkum

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 06-46046085
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter Share content

 

Nieuwsbrief: Aanmelden