Niet goed te lezen in uw mail? Dan kunt u hem ook op onze website online vinden!

IJsselmeer Nieuwsbrief

 
NR. 56 - 11 maart 2023
 
Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2023

Placeholder Image

De Algemene Ledenvergadering 2023 wordt gehouden op 18 maart 2023. Vanaf 10.00 bent u welkom!
Bezinning op ons 50-jarig bestaan, het Manifest 2072 en de toekomst van de IJsselmeervereniging willen wij op deze Algemene Ledenvergadering met de leden, donateurs en anderen bespreken.

Lees verder
Viering 50 jaar IJsselmeervereniging

Placeholder Image

De IJsselmeervereniging is opgericht in 1972. Dit jaar bestaat de vereniging 50 jaar en dat moet gevierd worden. Op 30 september 2022 organiseerde de IJsselmeervereniging in het Amsterdamse Huis en het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen een middag om dat heugelijke feit te vieren met leden.

Lees verder
Impressie Marker Wadden conferentie 2023 in Amsterdam

Placeholder Image

Op 12,13, en 14 oktober 2022 stonden de resultaten van het project de Marker Wadden in centraal. Het maken van eilanden had als tweeledig doel zowel het oplossen van het slibprobleem en de verbetering van de waterkwaliteit als het herstellen van het ecosysteem in het Markermeer.

Lees verder
Openingen in de Houtribdijk essentieel voor een robuust ecologisch Markermeer

Placeholder Image

De Houtribdijk, een dijk tussen Lelystad en Enkhuizen met verschillende functies. Maar is het eigenlijk wel een dijk? Of is het een dam? Jaap en Marvin zoeken het uit in deze nieuwe aflevering van Tot op de Bodem.

Lees verder
IJsselmeerberichten 2022

Placeholder Image

Dit jaar bestaat de IJsselmeervereniging 50 jaar. Een goed moment om zowel terug te blikken als vooruit te kijken met de voormalige voorzitters en de huidige voorzitter Benno van Tilburg. Er komen veel bedreigingen op het IJsselmeer af zoals zandwinning, windmolens en plannen voor allerlei eilanden.

Lees verder
Manifest 2072

Placeholder Image

Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de IJsselmeervereniging op 30 september 2022 is het manifest IJsselmeergebied 2072 uitgereikt aan ir. Louis Schouwstra, Hoofdingenieurdirecteur (HID) van Rijkswaterstaat Midden Nederland.

Lees verder
Het Plan van Jan voor een open Houtribdijk op film!

Placeholder Image

Het plan van Jan Baron voor een open Houtribdijk, dat hij gemaakt heeft voor de IJsselmeervereniging staat nu op een filmpje.

De toekomst begint nu.

Lees verder
IJsselmeergebied voor de watersport en recreatie

Placeholder Image

Filmpje gemaakt voor het 50-jarig jubilleum van de IJsselmeervereniging.

Lees verder
Belang IJsselmeer als zoetwaterbuffer

Placeholder Image

Auke Wouda van de IJsselmeervereniging wijst op het belang van het IJsselmeergebied als zoetwaterbuffer. Lees verder om het filmpje te bekijken!

Lees verder
IJsselmeervereniging lid platform ter behoud van gebouw de Trekvogel in Almere

Placeholder Image

Brief aan Stiching Flevolandschap van de Trekvogel:

Lees verder
Brief minister IenW Mark Harbers aan jubilerende IJsselmeervereniging.

Placeholder Image

Klik verder om de brief te lezen.

Lees verder
IJsselmeervereniging staat voor een open IJsselmeergebied

Placeholder Image

Klik verder om de brief te lezen.

Lees verder

Steun ons werk!

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

 
Aanmelden
 

De IJsselmeer Nieuwsbrief is een gratis uitgave van de IJsselmeervereniging. Hierin treft men enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op de website zijn verschenen.
De Nieuwsbrief sturen we ook aan instanties die bij het gebied betrokken zijn zoals bestuurders, politici, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Tevens aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. activiteiten en correspondentie via onze vereniging. Voor hen kan onze informatie mogelijk ook relevant zijn.
Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.
Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier.
Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden!