Zandwinning en natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied hand in hand?

2 juli 2021 - Onlangs stuurden de verenigde zandwinners een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat met het verzoek een goed plan te maken voor de zandwinning in het IJsselmeergebied voor de komende 15 jaar. De IJsselmeervereniging pleit al langer voor een “onderwater landschapsplan” voor het IJsselmeergebied en staat hier positief tegenover.

Lees verder
 

De Trekvogel: monument van menselijk pionieren

28 juni 2021 - Heemschut wil voorkomen dat het gebouw De Trekvogel op de Blocq van Kuffeler wordt gesloopt om plaats te maken voor iets nieuws. De Trekvogel fungeerde vroeger als kantine voor de landontginners, die de Flevopolder bouwrijp maakten in de jaren 60 en 70. De IJsselmeervereniging steunt het streven de locatie te behouden als herkenningspunt van menselijk pionieren.

Lees verder
 

HHNK: hoofdpijndossier dijkversterking Uitdam

18 juni 2021 - Dat er ook buiten Den Haag van alles schort aan de bestuurscultuur, maakt de dijkversterking van de Markermeerdijk bij Uitdam pijnlijk duidelijk. Inwoners van Uitdam liggen op ramkoers met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de dijkversterking. De Uitdammers willen een groene dijk, maar het waterschap houdt zich niet aan de afspraken......

Lees verder
 

Docu: Markerwaard: het land dat er nooit kwam

16 juni 2021 - De IJsselmeervereniging is opgericht in 1972 in Edam uit de samenwerkende actiegroepen tegen de inpoldering van de Markerwaard. Onder het motto Markerwaard van de kaart hadden de protesten resultaat. Toen het kabinet in 2002 besloot de reservering voor het inpolderen van de Markerwaard definitief af te zeggen, was de grootste bedreiging voor de openheid van het IJsselmeergebied verdwenen.

Lees verder
 

Marker Wadden leveren een prachtige documentaire op

15 juni 2021 - De aanleg van de laatste twee van de geplande vijf eilanden van de Marker Wadden is inmiddels afgerond. Ter gelegenheid daarvan werd op 30 mei de natuurdocumentaire van Cees van Kempen uitgezonden. Ondanks alle twijfels of met het opspuiten van eilanden het slibprobleem in het Markermeer opgelost wordt, is het schitterend om te zien hoe snel de natuur.... (foto - Cees van Kempen)

Lees verder
 

Natuurbeschermingsorganisaties: geen zon en wind in natuurgebieden

28 april 2021 - Geen windmolens of zonneparken op locaties in of bij natuurgebieden als de Wieringerhoek, De Nes en het IJmeer! Dit stellen Natuur- en Milieufederatie Noord Holland, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Goois Natuurreservaat in hun reactie op de RES 1.0 Noord Holland. Alle drie belangrijke locaties voor natuur en open landschap in het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging onderschrijft dit standpunt dan ook van harte.

Lees verder
 

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland II

27 april 2021 - De IJsselmeervereniging heeft ook op het herziene ontwerp voor een nieuwe haven bij Urk een zienswijze ingediend. De aantasting van het landschap door de massale en zeer hoge bebouwing en de aantasting van de natuur, onder andere de negatieve gevolgen voor vogels en – opnieuw – de extra uitstoot van stikstof maken dat de IJsselmeervereniging zich tegen dit nauwelijks gewijzigde plan blijft verzetten.

Lees verder
 

Manifestatie Windalarm op het IJ

26 april 2021 - Windalarm Amsterdam hield afgelopen zaterdag een manifestatie op het water tegen het plan van Amsterdam om 17 windmolens te plaatsen. De IJsselmeervereniging komt op voor de natuur en open ruimte van het IJsselmeergebied. Het IJmeer valt onder de Europese Natura 2000 richtlijnen evenals Waterland ten Noorden van Amsterdam dat grotendeels beschermd vogelweidegebied is.

Lees verder
 

Maaien van waterplanten in Markermeer en IJmeer

24 april 2021 - Voor de watersport en - recreatie zijn de waterplanten in het Markermeer en IJmeer een groeiend probleem. Het is goed nieuws dat de betrokken IJsselmeer-gemeentes gaan samenwerken tegen de dichtgroei van de waterwegen door waterplanten.

Lees verder
 

Breng de natuurlijke dynamiek terug in het IJsselmeergebied

23 april 2021 - De IJsselmeervereniging heeft het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek al jarenlang op haar wensenlijstje staan, onder andere door het doorlaatbaar maken van Afsluitdijk en Houtribdijk. Wagenings onderzoek laat nu ook zien dat het behalen van de natuurambities vraagt om maatregelen die dynamiek in de natuur terugbrengen.

Lees verder
 

Impressie Algemene Leden Vergadering IJV 2021

22 april 2021 - Op de ALV van de IJsselmeervereniging hebben we – digitaal via Teams – geanimeerd en goed over de activiteiten van de vereniging van gedachten kunnen wisselen. Het verslag van deze ALV gehouden op 27 maart 2021 is als link onder dit item te vinden, evenals het jaarverslag 2019/2020 en jaarplan 2021 – samengevoegd tot één stuk. Het inhoudelijk gedeelte van de ALV werd verzorgd door een werkgroep.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

De IJsselmeer Nieuwsbrief is een gratis uitgave van de IJsselmeervereniging. Hierin treft men enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op de website zijn verschenen.

De Nieuwsbrief sturen we ook aan instanties die bij het gebied betrokken zijn zoals bestuurders, politici, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Tevens aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. activiteiten en correspondentie via onze vereniging. Voor hen kan onze informatie mogelijk ook relevant zijn.

Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Correspondentie:
Email: info@ijsselmeervereniging.nl

Mevr. dr. S. Kasanmoentalib (eindredactie)
Mobiel: 06-17177157

Frans de Nooij
Mobiel: 06-50988506

Website: www.ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter

 

Nieuwsbrief: Aanmelden