Zonne-atollen: pilot op de Marker Wadden?

22 maart 2021 - Naar aanleiding van een motie van D66 en CDA komt er onderzoek of zonne-energie met drijvende zonnecellen eventueel op het IJsselmeer opgewekt kan worden. Om beter zicht te krijgen op “grote drijvende toepassingen” heeft de minister Rijkswaterstaat opdracht gegeven voor een experimenteel onderzoekstraject. Waar het experiment moet komen is nog niet bekend. Daarnaast is er bij het RES Noord-Holland Noord het plan gelanceerd voor zonne-atollen.

Lees verder
 

Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging 2021 - 27 maart 2021 13.00 uur

22 maart 2021 - Aanmelden voor de digitale bijeenkomst van de algemene ledenvergadering kan tot en met vrijdag 26 maart via de website.
Vóór de vergadering krijgt men de link via Teams toegezonden.
De agenda en stukken voor de ALV zijn ook op de website te vinden.

Lees verder
 

Vogelbescherming: achteroevers voor zonne-energie

21 maart 2021 - De landelijke en regionale natuur- en milieuorganisaties zijn faliekant tegen zonne-atollen in het IJsselmeer gezien de schadelijke gevolgen voor de natuur en het landschap. De IJsselmeervereniging vindt dat het alternatieve voorstel van Vogelbescherming voor binnendijkse achter-oevers met natuur en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder (eind 2020) gelijkwaardig meegewogen moet worden bij de plannen voor de Wieringerhoek.

Lees verder
 

Betonpuinoverslag Flevokust voorlopig van de baan

17 maart 2021 - De bewonersvereniging De Blocq van Kuffeler ontving inmiddels het - goede - bericht, dat Waterschap Zuiderzeeland geen grond beschikbaar wil stellen voor de betonpuinoverslag nabij het gemaal. In ieder geval niet totdat er duidelijkheid is omtrent de energiestrategie en de klimaatopgave van het waterschap.

Lees verder
 

Windpark Fryslan heeft enorme impact op het IJsselmeer

16 maart 2021 - De eerste windmolen Windpark Fryslan is inmiddels geplaatst. Het is het grootste windpark in een binnenwater ter wereld. De IJsselmeervereniging heeft zich met andere natuurorganisaties en bewoners van Fryslân tot aan de Raad van State verzet tegen dit windpark midden in het IJsselmeer vanwege de aantasting van het landschap en de aantasting van de natuur. Vooral vanwege de risico’s voor vogels.

Lees verder
 

Recreatiegebied Enkhuizerzand: wie houdt zich aan de regels?

15 maart 2021 - Zonder bouwvergunning is op het recreatieterrein Enkhuizerzand eind februari een zogenaamde - in de woorden van de eigenaar – ‘verkooptent’ neergezet van 15 m bij 30 m met een hoogte van ruim 5 m. Samen met omwonenden heeft de IJsselmeervereniging daar tegen geprotesteerd en voorlopig met resultaat.

Lees verder
 

Belang van natuur ontbreekt in stemwijzers

14 maart 2021 - Bij deze verkiezingen is iedereen bezig de planeet te redden, maar de natuur doet er nauwelijks meer toe. Hoewel er wel gesproken wordt over het klimaat, CO2-reductie en de keuze van wel of geen kerncentrales komt de natuur zelf niet aan bod. IVN Natuureducatie wijst op het bijna geheel ontbreken van de natuur in de stem- en kieswijzers. Zij roept mensen daarom op om ook het belang van de natuur mee te laten wegen bij hun keuze in het stemhokje.

Lees verder
 

Werelderfgoedstatus voor Bruine Zeilvloot

13 maart 2021 - Provinciebestuurders willen toewerken naar een Werelderfgoedstatus. Goed idee vindt ook de IJsselmeervereniging. De bruine vloot vormt cultuurhistorisch en landschappelijk gezien een essentieel onderdeel van het IJsselmeergebied. Nederland moet de historische zeilschepen van de bruine vloot aanwijzen als kandidaat voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Lees verder
 

IJs op het IJsselmeer

13 februari 2021 - Het is echt zover: ook het IJsselmeer vriest dicht. De schaatsers staan in de startblokken. De vogels hebben het moeilijk. Rijkswaterstaat zet ijsbrekers in om de vaarwegen vrij te houden. Een impressie van de winter in het IJsselmeergebied.
Rijkswaterstaat zet vanaf vrijdag 12 februari ijsbrekers in op het IJsselmeer.

Lees verder
 

Windmolens op De Nes: opnieuw een laatste keer?

9 februari 2021 - De windturbines op de Nes zijn redelijk recent opgeschaald, met de belofte van de gemeente Waterland dit zo te laten. Wij gaan er van uit dat de gemeente deze toezegging nakomt, en geen extra windturbines naast de Nes plaatst. Mede namens de natuur- en milieu organisaties heeft de IJsselmeervereniging een opiniestuk in het Noord Hollands Dagblad gepubliceerd tegen de plaatsing van nieuwe windturbines op de dijk naar Marken.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - IJsselmeer tijdlijn

deel 1 - Ontstaan van het IJsselmeergebied
deel 2 - Van binnenzee tot zeearm
deel 3 - Hoog en droog wonen op de terpen
deel 4 - De Zuiderzee als uitvalsbasis
deel 5 - Bedijking en de Zuiderzee
deel 6 - Handel, havens en (dam)steden
deel 7 - Crisis rond de Zuiderzee
deel 8 - Het einde van de Zuiderzee
deel 9 - IJsselmeerpolders
deel 10 - Veranderende inzichten

De IJsselmeer Nieuwsbrief is een gratis uitgave van de IJsselmeervereniging. Hierin treft men enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op de website zijn verschenen.

De Nieuwsbrief sturen we ook aan instanties die bij het gebied betrokken zijn zoals bestuurders, politici, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Tevens aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. activiteiten en correspondentie via onze vereniging. Voor hen kan onze informatie mogelijk ook relevant zijn.

Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Correspondentie:
Email: info@ijsselmeervereniging.nl

Mevr. dr. S. Kasanmoentalib (eindredactie)
Mobiel: 06-17177157

Frans de Nooij
Mobiel: 06-50988506

Website: www.ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter

 

Nieuwsbrief: Aanmelden