Bij deze zenden wij u de IJsselmeer Nieuwsbrief, een uitgave van de IJsselmeervereniging. Hierin treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op onze website zijn verschenen.
De Nieuwsbrief sturen we ook aan instanties die bij het gebied betrokken zijn zoals bestuurders, politici, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Voor hen kan onze informatie mogelijk ook relevant zijn.

Behoed natuur voor Natuurmonumenten

26 juli 2020 - Er zijn heel wat lovende verhalen over de Marker Wadden in de pers en elders verschenen, naar aanleiding van het eerste rapport na drie jaar Marker Wadden. De IJsselmeervereniging heeft zich steeds terughoudend opgesteld ten opzichte van de verdere uitbreidingsplannen van Natuurmonumenten. Er moet eerst een gedegen evaluatie komen. Enig tegengeluid bij alle juichende berichten op dit moment is wetenschappelijk gezien wel op zijn plaats.

Lees verder

Coronaproof het IJsselmeer over

25 juli 2020 - ENKHUIZEN – De eerste groepen waren geboekt. Het schip zou met Natuurmonumenten de Wadden op en Sail stond groots in de boeken. Maar ook De Willem Barentsz bleef vanwege corona aan de ketting. De topzeilschoener gooit de trossen los voor de zeilende veerdienst tussen Enkhuizen en Urk. Eigenaar schipper Jeroen Mohrmann is er klaar voor.

Lees verder

Muider Hardzeildagen 2020 gaan door

24 juli 2020 - Het gaat gebeuren, de Muider Hardzeildagen 2020! Waar de inschrijving sinds verleden jaar november al geopend is (en er zijn al schepen ingeschreven!) is er nog niet eerder over gecommuniceerd. Maar het is heus waar, de organisatie is er hard voor aan het werk.
(foto: N. Rutten)

Lees verder

Alliantie Markermeerdijken: op volle kracht vooruit

17 juli 2020 - De Alliantie Markermeerdijken laat er geen gras over groeien. Met zwaar materieel in zevenvoud wordt de dijkversterking aan de Waterlandse Zeedijk aangepakt. De loswal en de buitendijkse weg voor werkverkeer worden nu opgespoten. Het fietspad op de dijk vanaf het Kinselmeer tot Uitdam is inmiddels afgesloten met een stevig hek. Geen grassprietje ontkomt.

Lees verder

Enkhuizerzand ondergeschoffeld

15 juli 2020 - Een witte vlek op de kaart van het bestemmingsplan. Dat is het omstreden bungalowpark waar zowel de provincie Noord Holland als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich tegen uitspraken. Resultaat is een bizar bestemmingsplan waartegen de IJsselmeervereniging samen met de bewoners bezwaar heeft aangetekend bij de Raad van State. Desondanks gaat de gemeente Enkhuizen gewoon door met de vernietiging van het gebied.

Lees verder

Verdere vereilandisering van het IJsselmeer

26 juni 2020 - Plannen Wieringerhoek in de inspraak - De IJsselmeervereniging is tegen verdere vereilandisering van het IJsselmeer. Wij staan voor een open gebied dat ruimte geeft aan alle gebruikers van dieren tot mensen. Het aanleggen van eilanden in het IJsselmeer is blijkbaar na de aanleg van de Marker Wadden aanstekelijk voor meerdere partijen. Wij zijn huiverig voor het meer en meer aanleggen van eilanden......

Lees verder

Drijvende Zonnepanelen op het IJsselmeer

25 juni 2020 - Minister Wiebes sluit drijvende zonne-eilanden op het water niet uit. De IJsselmeervereniging is geen voorstander van grootschalige zonne-energie in het IJsselmeer. Zij zal in overleg gaan met de andere natuurbeschermingsorganisaties en de aan de watersport gelieerde organisaties, die onlangs een brandbrief naar de Tweede Kamer stuurden over hun zorgen over de invulling van het IJsselmeergebied.

Lees verder

Dijkverzwaring Markermeerdijken bedreigt zeldzame korstmossen

22 juni 2020 - De IJsselmeervereniging heeft op 10 juni ingesproken bij het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en daarbij ook aandacht gevraagd voor de zeldzame korstmossen die groeien op de Noorse steen en de basaltblokken. Volgens een recent artikel in NatureToday door Landelijke Mossen en Korstmossenwerkgroep (BLWG) is de aanwezigheid van deze soorten nooit onderzocht.....

Lees verder

Uitdam in actie voor een groene dijk

17 juni 2020 - Onder de titel “Uitdam huilt” demonstreerden de bewoners van Uitdam op 11 juni in Katwoude om het gesprek met het Hoogheemraadschap kracht bij te zetten. De Uitdammers zijn het niet eens met het plan van de Alliantie om de dijk bij het dorp aan de buitenzijde met onder andere een brede strook basalton te versterken. Zij komen op voor een natuurlijke groene dijk.

Lees verder

Manifestatie ‘Redt de Hollandsche Zeilvloot’ in de pers

16 juni 2020 - Een overzicht met enkele links naar nieuwsberichten over de manifestatie voor de Hollandsche Zeilvloot op 9 juni. Veel met prachtige beelden en vaak ook video. Overigens kan iedereen t/m 19 juni de petitie ondertekenen. Meer reacties via Zeepost met dank aan Wouter van Dusseldorp

Lees verder

Windpark Wieringermeer: 660 miljoen euro subsidie

10 juni 2020 - In de Wieringermeerpolder in de kop van Noord-Holland bouwt het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall het grootste windpark op land van Nederland: meer dan honderd monopiles met een tiphoogte van 177 meter. Een groot aantal daarvan komen vlakbij en langs de kust van het IJsselmeer. De IJsselmeervereniging houdt de vinger aan de pols bij de Regionale Energie Strategieën – Res’sen.

Lees verder

Teken de petitie voor de Bruine Vloot

9 juni 2020 - Nederland heeft de grootste, nog varende historische vloot ter wereld. De vloot, bestaande uit ruim 400 authentieke schepen, wordt in binnen- en buitenland geroemd om haar grote cultuurhistorische waarde. De schippers uit de vloot zijn online een petitie gestart in een poging de Hollandsche Zeilvloot te redden. Op woensdagmorgen was de petitie getekend door 10.679 mensen.

Lees verder

De glorie van de dijk - vervolg

8 juni 2020 - Afgelopen maand werd een begin gemaakt met de versterking van grote stukken van de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn. Het Waterlandse gedeelte van deze dijk, tussen Durgerdam en Uitdam, een geliefd wandel- en fietspad voor Amsterdammers, zal voor enkele jaren worden afgesloten. Onder de kop Markermeerdijk: Historische vergissing plaatste de NRC de ingezonden brief van het bestuur van de IJsselmeervereniging.....

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Schokland

Schokland, eiland in de Zuiderzee

Schokland, Werelderfgoed

Schokland: één van de mooiste dorpjes van Flevoland

Schokland ontving in 1995 als eerste Nederlandse erfgoed de titel UNESCO-Werelderfgoed

Schokland, gewoon eens bezoeken

Het Flevolandschap - Schokland

Enkele webcams IJsselmeergebied

Hoorn - Markeermeer

Lelystad - Haven

Hindeloopen - Jachthaven

Makkum - Strand

Urk - Werkhaven

Stavoren - Haven

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. activiteiten en correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Contactpersoon:
Frans de Nooij: Mobiel: 06-50988506
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter

 

Nieuwsbrief: Aanmelden