Bij deze zenden wij u de IJsselmeer Nieuwsbrief, een uitgave van de IJsselmeervereniging. Hierin treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op onze website zijn verschenen.
De Nieuwsbrief sturen we ook aan instanties die bij het gebied betrokken zijn zoals bestuurders, politici, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Voor hen kan onze informatie mogelijk ook relevant zijn.

IJsselmeer Berichten – Voorjaar 2020

Afgelopen week is “IJsselmeer Berichten – Voorjaar 2020” verschenen. Leden ontvangen deze uitgave automatisch in de brievenbus of via e-mail.

Ondanks de corona crisis is het weer een volwaardige en gevarieerde uitgave geworden.

U kunt het via de website downloaden!

Lees verder

De Bruine Vloot in tijden van corona

14 mei 2020 - De ‘bruine vloot’ van Nederland wordt bedreigd. Want nu de schippers vanwege corona niets verdienen, kunnen de schepen hun historische certificaten verliezen. „Als de schipper failliet gaat, dan gaat het schip mee.” De ‘bruine vloot’, bestaande uit zo’n driehonderd tjalken, klippers en aken, verzorgt familie weekenden, bedrijfsuitjes en schoolkampen op de Nederlandse binnenwateren. Schippers in het IJsselmeergebied zoals dichter Rooie Gerrit Portengen uit Muiden en Jan Dooijes van de Liquenda waren nauw betrokken bij en actief in de IJsselmeervereniging. 

Lees verder

Windmolens en zonnepanelen zeer verstorend voor vogels in het IJsselmeergebied

14 mei 2020 - De IJsselmeervereniging vindt dat er een grens is bereikt aan de mogelijkheden voor windparken en zonne-eilanden in het IJsselmeergebied. Als Natura-2000 gebied is het van groot belang als fourageer- en broedgebied voor de Europese vogelpopulaties. Vogelbescherming Nederland spreekt zich ook uit tegen zonne-eilanden en windmolenparken in het Markermeer en IJsselmeer. De internationale status verplicht Nederland goed voor de vogels te zorgen.

Lees verder

Alternatieven voor wind- en zonne-energie liever niet in het IJsselmeer

14 mei 2020 - Het regionaal bedrijfsleven en de Milieufederatie Noord-Holland gaan samen een alternatieve kaart maken voor windturbines en zonnepanelen in Noord-Holland met voldoende draagvlak en inpassing in het landschap. De IJsselmeervereniging juicht dit initiatief toe en sluit zich daarbij aan. Wij vinden wel dat het niet op het IJsselmeer kan. Zo zijn er plannen voor een windpark met 25 turbines voor de kust van Medemblik in het IJsselmeer.

Lees verder

Films over de natuur en het landschap van de Afsluitdijk en de buitendijkse waarden tussen Makkum en Workum

13 mei 2020 - Al meer dan 40 jaar filmt en fotografeert Henry Spruyt een van de mooiste Nederlandse natuurgebieden tussen de Afsluitdijk en de buitendijkse Waarden tussen Makkum en Workum. Je treft er een bijna on-Nederlandse natuur met grote aantallen bijzondere vogels en andere dieren en planten. Henry Spruyt heeft er nu een drieluik van drie films (van elk 45 minuten) van gemaakt waarin ook de geschiedenis van de Afsluitdijk een plaats heeft.

Lees verder

De glorie van de dijk

9 mei 2020 - De IJsselmeervereniging en de in de Stichting Zuyderzeedijk verenigde bewoners- en actiegroepen zijn zeer teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. Goed, we hebben verloren. Het besluit tot deze draconische ingreep is op democratische wijze tot stand gekomen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat deze versterking een historische vergissing is. Over twee jaar is deze mooie zeedijk, het resultaat van eeuwenlang geploeter door onze voorvaderen, voorgoed verdwenen.

Lees verder

Project Wieringerhoek

8 mei 2020 - De IJsselmeervereniging is voor het zoveel mogelijk herstellen van de dynamiek in het IJsselmeergebied en staat dus in principe positief tegenover deze strevingen voor natuurherstel. Ook de landschappelijke en cultuurhistorische aspecten moeten daarbij speciale aandacht krijgen. Welke deskundigen worden hierbij betrokken? Denk bijvoorbeeld aan de 10 gouden regels van Frits Palmboom. En worden ook gebruikers (watersporters) en aanwonende burgers erbij betrokken?

Lees verder

RES uitkomst Noordholland Zuid en Noord

7 mei 2020 - De concept-Regionale Energiestrategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord zijn klaar. Hierin staan de resultaten van vele gesprekken en bijeenkomsten met burgers en belangenbehartigers. Een RES is een strategie om een regio in Nederland te voorzien van duurzame elektriciteit en warmte. De energieregio Noord-Holland Zuid verwacht dat zij de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kan opwekken.

Lees verder

Versterking Markermeerdijk gaat ongewijzigd door

22 april 2020 - Op 22 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepen die de IJsselmeervereniging, de stichting Zuyderzeedijk en omwonenden hebben ingesteld tegen het plan voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn, een stuk van ruim 30 km. De beroepen waren onder andere ingesteld omdat de noodzaak werd betwijfeld en de wijze van versterking de monumentale cultuurhistorische dijk en de natuur te veel aantast.

Lees verder

Berichten van een solozeiltocht over de oceaan

15 april 2020 - Even de ruimte en leegte opzoeken in deze coronatijd van thuisblijven en anderhalvemeterigheid kan voor doorgewinterde zeilers onder ons nu alleen nog met een boek. Rob Biersma schreef op zijn solozeiltocht van Rotterdam naar Paramaribo dagelijks scheepsberichten naar familie en vrienden, die nu zijn uitgekomen als "Scheepsberichten", Zeilend naar Suriname.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

IJsselmeergebied in beeld

Een tip: bekijk 3 bijzondere filmpjes van Henry Spruyt.
(meer informatie over Henry Spruyt).

Afsluitdijk deel 1 "De Dijk Nature" 2019

Afsluitdijk deel 2 Nature "De Waard"

Afsluitdijk deel 3 "Nature De Waard"

Eens ging de zee hier tekeer

Wie nog nooit heeft nagedacht over de gevolgen van de komst van de Afsluitdijk en de polders moet zeker "Eens ging de zee hier tekeer" van Eva Vriend lezen. Vriend vertelt op een levendige manier, zonder nostalgie, hoe vissersfamilies en de vissersplaatsen op de veranderingen hebben gereageerd die het Zuiderzeeproject met zich meebracht.

Een interview en meer informatie over het boek:
IJsselmeer Berichten Voorjaar 2020 (vanaf pagina 14)

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. activiteiten en correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Contactpersoon:
Frans de Nooij: Mobiel: 06-50988506
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter

 

Nieuwsbrief: Aanmelden