IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 47 - 29 november 2019

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op onze website zijn verschenen.

 

Ruim 100 miljoen voor natuur in het IJsselmeergebied

26 november 2019 - Ruim de helft van het budget voor natuurherstel van de grote wateren is toegewezen aan het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging is verheugd dat er nu voor het eerst een flinke som ter beschikking komt voor de natuur en de rehabilitatie van het ecosysteem van het IJsselmeergebied.

Lees verder

PlanMER voor het nieuwe Nationaal Water Programma 2022-2027

29 november 2019 - Er komt nu wel een milieueffectrapport (PlanMER) voor het nieuwe Nationaal Water Programma. In haar reactie vraagt de IJsselmeervereniging om meer aandacht voor de natuur. Eerder ontbrak een PlanMER op nationaal niveau voor het waterbeheer zoals bleek bij de dijkversterking van de Markermeerdijk.

Lees verder
 

Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2020

19 november 2019 - De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging is gepland op zaterdagmiddag 28 maart 2020 om 13.00 uur in het Wouda gemaal in Lemmer. Naast de formele ALV zal het inhoudelijk gedeelte gaan over Energie. Op dit punt staat ons heel wat te wachten in het IJsselmeergebied. Hoe stellen we ons hierin op?

Lees verder
 

Raad van State keurt windpark Blauw goed

13 november 2019 - Op 6 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen die zijn ingesteld tegen de aanleg van Windpark Blauw ongegrond verklaard. De aanleg van dit windpark kan dus door gaan. De beroepen waren ingesteld door omwonenden van dit windpark.
Windpark Blauw is een windpark in het noordoosten van Flevoland met 61 molens van meer dan 200 m hoogte. Zowel op land als in twee rijen in het IJsselmeer tussen Lelystad en de Ketelbrug.

Lees verder
 

Dijkversterkingsproject Markermeerdijk bij de Raad van State

12 november 2019 - Tijdens de bodemprocedure eind oktober zijn de dijkversterkingsplannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier door de Raad van State tegen het licht gehouden. De IJsselmeervereniging participeert in het collectief van de Stichting Zuyderzeedijk dat de plannen zwaar overtrokken vindt. De monumentale dijk gaat behoorlijk op de schop, grote delen wil men afgraven en vervangen door een industriële kering, met aan de buitenzijde beton.

Lees verder
 

Tweede fase Marker Wadden in zicht?

6 november 2019 - Voordat er met volle vaart doorgestoomd wordt met de aanleg van nieuwe eilanden zou er een degelijke en onafhankelijke evaluatie van de ecologische effecten moeten liggen. Dat is het standpunt van de IJsselmeervereniging wat betreft verdere uitbreiding van de Marker Wadden. Wij zullen er dan ook op aandringen dat die er eerst komen gaat.

Lees verder
 

Galgeriet en Enkhuizerzand: plannen definitief vastgesteld

5 november 2019 - Op de website en in de nieuwsbrief is al meerdere malen aandacht besteed aan de plannen van de gemeente Waterland voor de bebouwing van het Galgeriet aan de Gouwzee in Monnickendam en de plannen van de gemeente Enkhuizen voor het Enkhuizerzand met een villapark aan het IJsselmeer. In beide gevallen hebben de gemeenteraden de plannen definitief vastgesteld.

Lees verder
 

Enkhuizen past plannen Enkhuizerzand aan, maar niet genoeg volgens de IJsselmeervereniging

25 oktober 2019 - Het college van BW van de gemeente Enkhuizen heeft de plannen voor het Enkhuizerzand fors aangepast. In plaats van een villapark in het water komt er nu een villapark binnen de bestaande kustlijn van maximaal 200 recreatiewoningen. De IJsselmeervereniging heeft zich met anderen bij de gemeente sterk gemaakt voor het behoud van de huidige kustlijn en is verheugd over deze drastische aanpassing van het plan. Desondanks houdt de IJsselmeervereniging bezwaren tegen het plan.

Lees verder
 

IJsselmeer Berichten - Najaar 2019

18 oktober 2019 - Goed nieuws: “IJsselmeer Berichten - Najaar 2019” gaat nu naar de drukker en daarna naar verzender. Het is wederom een unieke uitgave geworden. Leden ontvangen dit nummer in de tweede helft van oktober automatisch via e-mail of in de brievenbus. (download hier deze uitgave)

Lees verder
 

Willem Goudswaard in EenVandaag over de
Marker Wadden

15 september 2019 - Willem Goudswaard, voormalig chirurg uit Harlingen, vogelaar en bestuurslid van de IJsselmeervereniging sprak met EenVandaag over de Marker Wadden. Hieronder volgt wat door EenVandaag werd uitgezonden op dinsdag 10 september 2019 met een korte samenvatting van het interview door hemzelf.
Hij is minder blij met de komst van het nieuwe land in het Markermeer. "Natuurlijk, ik zie ook dat er meer vogels zijn gekomen  en de eilandjes zijn op zich prachtig, maar.....

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Zuiderzeelicht 2019

Na het grote succes van voorgaande jaren vindt in het Zuiderzeemuseum van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020 de derde editie van Zuiderzeelicht plaats. Het spannende volksverhaal ‘De Scheepskapitein van Enkhuizen’ is speciaal voor het Zuiderzeemuseum bewerkt door scenarioschrijver Barbara Jurgens en wordt door niemand minder dan acteur en regisseur Frank Lammers verteld. (foto: Madelon Dielen)
Meer info: Zuiderzeelicht 2019

 

Expeditie Noordpool - Strijd om het IJs

Van 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 (Kerstvakantie) zijn er de leukste familieactiviteiten in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Van de 'Walvisvlinders' tot een avontuurlijke kijktocht 'Op rrr-IJs'.

Dagelijks is er een avontuurlijke rondleiding met een enthousiaste gids en is er voor iedereen iets te doen. Ga je mee op expeditie naar de Noordpool?
Meer info: Strijd om het IJs 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. activiteiten en correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Frans de Nooij: Mobiel: 06-50988506
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter

 

Nieuwsbrief: Aanmelden