IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 46 - 5 september 2019

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan die recent op onze website zijn verschenen.

Beroep Zandwinning Smals: IJsselmeervereniging houdt vinger aan de pols

2 september 2019 - Zandwinner Smals is inmiddels in beroep gegaan tegen het besluit van de gemeenteraad van Fryske Marren om de plannen van het bedrijf voor een zandzuiveringseiland voor de Friese kust niet goed te keuren. De IJsselmeervereniging heeft een zienswijze ingediend en wij waren aanwezig bij de zitting van de gemeenteraad over de plannen. Natuurmonumenten en het Fryske Ge hebben ook een zienswijze ingediend. In het verleden heeft Smals aan de Coalitie het Blauwe Hart toegezegd het eiland zo natuurvriendelijk mogelijk te maken en in te pakken met zand. (foto Anke Arts).

Lees verder

Dijkversterking Markermeerdijk 1
Voorbereidende werkzaamheden gaan gewoon door ondanks ingestorte loswal bij Uitdam

2 september - De Stichting Zuyderzeedijk en de IJsselmeervereniging hebben in juli tevergeefs een tweede voorlopige voorziening aangevraagd bij de Raad van State vanwege het instorten van de loswal bij Uitdam. Wij hebben steeds gewezen op de risico’s van storten van grote hoeveelheden zand en het bouwen van een dijk op slappe veengrond. De risico analyse is echter nog steeds bedrijfsgeheim, ondanks onze WOB aanvraag.

Lees verder

Dijkversterking Markermeerdijk 2
Oeverdijk bij Scharwoude: start medio september

2 september 2019 - Met het opspuiten van zand voor de oeverdijk bij Scharwoude zal half september begonnen worden, ook al behoort dat al tot de uitvoerende werkzaamheden. De dijk is daar ter plaatse als voldoende sterk beoordeeld en behoefde geen versterking. Toch is er in een oeverdijk gepland, die voornamelijk bedoeld is als compensatie voor alle door het hele project verloren gaande natuurwaarden. Voor de aldaar broedende visdiefjes wordt verderop in het Hoornse Hop een ponton aangelegd.

Lees verder

De PAS wet en het Galgeriet in Monnickendam

1 september 2019 - De gemeente Waterland heeft onlangs antwoord gegeven op de zienswijzen, waaronder ook die van de IJsselmeervereniging. Opvallend is dat men het antwoord op de vragen over de stikstofbelasting en de PAS wetgeving schuldig moest blijven. Er staan veel PM’s (pro memori’s) in het rapport. In verband met de stikstofberekening is de behandeling van het plan Galgenriet in de gemeenteraad dan ook een maand verzet. De PAS-wetgeving zal hoogst waarschijnlijk van invloed zijn op het proces Galgeriet.

Lees verder

Enkhuizerzand IV

31 augustus 2019 - De IJsselmeervereniging steunt de bewoners en het Zuiderzeemuseum in hun kritiek en acties tegen de plannen van de gemeente Enkhuizen voor herinrichting van het gebied. De vereniging Heemschut roept op tot een dialoog over de toekomst van het gebied.
Nu de gemeente Enkhuizen heeft bekendgemaakt meer tijd nodig te hebben voor de behandeling van het bestemmingsplan Enkhuizerzand, roept Heemschut de gemeente op om de vrijgekomen tijd te gebruiken voor een constructieve dialoog.

Lees verder

Nog steeds veel fonteinkruid in het Markermeer

29 juli 2019 - De afgelopen weken is op een aantal locaties gemaaid in het Markermeer. Het betreft stukjes waar het de recreatie vaart veel hinder ondervond van het woekerende fonteinkruid. Het betreft inmiddels enige tonnen waterplant. Omdat het Markermeer een groot water is en de maaicapaciteit beperkt, is er nog erg veel fonteinkruid en mijdt de watersport steeds vaker het westelijk Markermeer. Vooral motor- en zeiljachten, ondervinden hier nog veel overlast van.

Lees verder

Trintelzand: heel veel zand en overlast op de Houtribdijk

28 juni 2019 - Het leek Rijkswaterstaat een prachtig idee, om het westelijk deel van de Houtribdijk tussen Trintelhaven en Enkhuizen met zand te verstevigen en zo op vergelijkbare wijze als bij Markerwadden de natuur een plezier te doen. Maar automobilisten zijn de zandverstuivingen inmiddels zat. De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is om veiligheidsredenen verstevigd met zand, heel veel zand.

Lees verder

Uitspraak Raad van State: Nederland moet eerst haar stikstofprobleem...

22 juni 2019 - Nederland kampt met een groot stikstof probleem: overal is er te veel stikstof, in de lucht, de bodem in de sloten en meren en de grote wateren zoals het IJsselmeergebied. Dat zorgt voor een sterke terugloop van de biodiversiteit van het platte land en de beschermde natuurgebieden. De intensieve landbouw, industrie, verkeer en andere bouwactiviteiten die sterk mochten groeien als gevolg van een falend meetsysteem en het Programma Aanpak Stikstof van de rijksoverheid zijn hiervan de oorzaak.

Lees verder

Onderzoek vogels en windmolens IJsselmeergebied

19 juni 2019 - De IJsselmeervereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van de vele windmolenparken in het IJsselmeergebied voor de vogels in dat gebied. Vogels waar het in een aantal gevallen ook al door andere oorzaken slecht mee gaat. De laatste maanden is het bestuur van de IJsselmeervereniging in gesprek met de initiatiefnemers van Windplanblauw.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Open Monumentendag 2019

In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag!
Het thema van 2019 is Plekken van plezier: naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum, een park, een sportclub of een café is, het barst in ons land van de monumenten van ontspanning, vermaak en vrije tijd. We onderscheiden binnen die monumenten vijf categorieën: museale kunsten, podiumkunsten, sport en spel, horeca en recreatie. Meer info: Open Monumentendag

De Strontrace 2019

Van 18 t/m 25 oktober vind de Strontweek plaats rond de haven van Workum.
Een onderdeel is de Strontrace, een jaarlijks spektakel en bedacht door Reid de Jong. De start is op maandag 21 oktober en mag u niet missen. Men start in Workum en voert over het IJsselmeer via de Oranjesluizen in Amsterdam naar Warmond. Bij aankomst in Warmond wordt de stront gelost en na een verplicht rustuur gaan de schepen weer op de terugweg naar Workum.
Meer info: Strontweek

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

Postadres:
IJsselmeervereniging
p.a. Jachthavenstraat 24
8603 CJ SNEEK

Frans de Nooij: Mobiel: 06-50988506
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter Share content

 

Nieuwsbrief: Aanmelden