IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 40 - 10 oktober 2018

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

‘Nationaal park Nieuw Land’ officieel erkend

Op 1 oktober 2018 heeft Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) tijdens een bijeenkomst bij provincie Flevoland bekendgemaakt dat zij de status van nationaal park heeft toegekend aan Nieuw Land. Nationale parken zijn het visitekaartje van de Nederlandse natuur. Nieuw Land bestaat uit de Oostvaardersplassen, de Lepelaarplassen, het Markermeer en de Marker Wadden.

Lees verder

IJsselmeergebied, Een ruimtelijk perspectief

Onder deze titel is het boek van Frits Palmboom verschenen en vormt de afsluiting van zijn Van Eesteren Leerstoel aan de Technische Universiteit Delft en beslaat 364 pagina’s met vele kaarten, vogelvluchtperspectieven en doorsnedes.

Het is te bestellen tegen een zeer gereduceerde prijs via de IJsselmeervereniging.

Lees verder

Hoorzitting over het zandwin-project Smals voor de kust van Gaasterland

Op initiatief van de agrarische Natuurvereniging Bosk en Greide wordt er op 8 november 2018 een ‘hoorzitting’ georganiseerd in het verzet tegen de plannen voor een enorme zandwinning in het IJsselmeer net ten zuiden van het Friese Gaasterland. De leden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren en andere overheden, die later dit jaar over dit plan zullen moeten beslissen, zijn allemaal uitgenodigd.
Naast de IJsselmeervereniging zullen in ieder geval ook It Fryske Gea en Natuurmonumenten zich daar laten horen.
Die hoorzitting wordt gehouden op donderdag 8 november vanaf 19.30 uur in MFC ’t Kliff, Hegewei 16 in Oudemirdum. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd!

Lees verder

Voorstel Klimaatakkoord zet in op nog veel meer windmolens en zonnepanelen

In de onlangs gepubliceerde voorstellen van de gezamenlijke ‘Klimaattafels’ wordt rekening gehouden met de noodzaak van nog veel meer windturbines en zonnepanelen dan we nu al op het land en op zee aantreffen. Ook na 2025, als de huidige subsidie regelingen aflopen, zal er weer een extra geld nodig zijn om deze vormen van energieopwekking verder uit te breiden. Naast het gebruik voor voedselproductie zal veel huidige landbouwgrond moeten worden ingezet voor de productie van energie (o.a.biomassa).

Lees verder

Faunabescherming naar rechter om afschot herten in Oostvaardersplassen te voorkomen

De Faunabescherming heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunning die de provincie Flevoland verleent om eind oktober te beginnen met het afschieten van meer dan 1000 edelherten in het gebied de Oostvaardersplassen bij Almere. Ook heeft de stichting de rechter gevraagd op korte termijn een voorlopige voorziening te treffen, zodat voorkomen kan worden dat er met het afschot wordt begonnen vóór de rechter een definitieve uitspraak heeft gedaan.

Lees verder

Projectplan Markermeerdijken voor traject Hoorn - Durgerdam goedgekeurd

Het dijkversterkingsprogramma voor de Markermeerdijken is woensdagavond 19 september goedgekeurd door het bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De verwachting is echter dat er nog wel juridische procedures volgen, want er bestaat veel weerstand tegen de plannen voor de versterking van de dijk over een traject van 33 kilometer langs het Markermeer van Hoorn tot Durgerdam. Er werd door verschillende insprekers gepleit voor uitstel van het besluit om alternatieven nader te bestuderen.

Lees verder

IJsselmeergebied, hoe lang nog?

De IJsselmeervereniging bestaat 45 jaar en streeft naar behoud van de mooie zoetwaterplas midden in Nederland. De discussies over dijkhoogten en de kwetsbare ecologie komen in een heel ander perspectief te staan als we voorspellingen van Peter Kuipers Munneke en zijn collega klimaatwetenschappers moeten geloven. Over een enkele generaties zal er geen IJsselmeergebied en zelfs geen west-Nederland meer bestaan.

Lees verder

IJsselmeer Berichten - Najaar 2018

Onlangs is “IJsselmeer Berichten - Najaar 2018” uitgekomen. Het is weer een boeiend nummer geworden met o.a. actuele informatie over de visstand, zandwinning en Markermeerdijk.

Leden ontvangen dit nummer in de eerste helft van oktober 2018 automatisch in de brievenbus of per e-mail.

Lees verder

Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst

Het Zuiderzeeproject van Cornelis Lely is nationaal en internationaal vermaard. Het is een van de grootste waterbouwkundige projecten in de wereld ooit. De afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee voorzag in de bouw van een 32 kilometer lange Afsluitdijk en grote stukken nieuw land, de Wieringermeerpolder en Flevoland. De leus bij het monument op de Afsluitdijk vat het allemaal mooi samen: EEN VOLK DAT LEEFT BOUWT AAN ZIJN TOEKOMST.

Lees verder

In het IJsselmeer zit toch water zat?

Het IJsselmeer is cruciaal voor onze watervoorziening, zeker in tijden van grote droogte. Hoe bijzonder is het dat het zo droog is? Heel bijzonder, zegt woordvoerder Cora Kuiper van waterschap Hunze en Aa’s. „Het is nu al droger dan in 1976, de vorige heel droge zomer. Dit is uniek en extreem.” Rijkswaterstaat is bezorgd en houdt het waterpeil in het IJsselmeer goed in de gaten. Waterschappen krijgen mogelijk deze week te horen dat ze minder water uit het meer mogen pompen.

Lees verder

Radarsystemen beschermen vogels tegen Windturbines?

Om aan de groeiende zorgen van natuurliefhebbers bij windturbines te gemoed te komen, is op initiatief van ecologenbureau Waardenburg, een radarsysteem ontwikkeld waarmee turbineparken op tijd stil gezet kunnen worden. Bureau Waardenburg dat vroeger meestal in opdracht van de milieubeweging onderzoek deed, troffen wij tegenover ons tijdens de zitting van de Raad van State, als adviseurs van de ondernemers van Windpark Fryslân. Ook toen al stelden zij dat op grond van hun radaronderzoek kon worden vastgesteld dat Zwarte Sterns niet hoger vliegen dan 40 meter (en ze dus onder de wieken van de turbines zouden doorvliegen).

Lees verder

Raad van State stemt in met Windpark Fryslân in het IJsselmeer

Op 11 juli van dit jaar publiceerde de Raad van State haar uitspraak naar aanleiding van de bezwaarprocedure van een grote gelegenheidscoalitie tegen de komst van Windpark Fryslân: een plan voor 90 zeer grote Windturbines in het IJsselmeer bij Breezanddijk voor de Friese kust.
De Raad van State oordeelde dat het in opdracht van de windondernemers (door bureau Waardenburg) uitgevoerde onderzoek aantoont dat het wel meevalt met het gevaar voor de trekvogels bij het geplande turbinepark.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

44e Enkhuizer Klippenrace - 13 en 14 oktober

De Enkhuizer Klipperrace (sinds 1975) voor klippers en verwante scheepstypen wordt georganiseerd door de Commissie Enkhuizer Klipperrace in samen werking met Enkhuizer Watersportvereniging 'Almere'. De race bestaat uit twee onderdelen, de Drie Steden Race en de Olympische baan. Op zaterdag wordt de Drie Steden Race gevaren.
Meer info: Klipperrace

Oudhollandse kermis - 20 t/m 28 oktober

In het Zuiderzee Museum staat een Oudhollandse kermis opgesteld in het buitenmuseum. Tijdens deze feestelijke week genieten kinderen, ouders en grootouders ouderwets van de verschillende, gratis kermisattracties uit de jaren twintig zoals een zwanenzweefmolen, luchtschommel, carrousel en kop van Jut. Bij de kermisattracties vind je natuurlijk ook een suikerspin- en popcornkraam voor de lekkere trek.
Meer info: Oudhollandse kermis

Muider Hardzeildagen - 27 en 28 oktober

Tientallen zeilschepen zullen uitvaren om het tegen elkaar op te nemen op het Markermeer; een ontzettend indrukwekkend gezicht! Op vrijdag zal de haven van vestingstadje Muiden zich vullen met alle deelnemende schepen, dit levert al een prachtig plaatje op. ’s Avonds vinden de inschrijvingen plaats waarna de eerste feestelijkheden van start gaan. Op zaterdag nemen de schepen het tegen elkaar op in vooraf vastgestelde groepen en routes
Meer info: Muider Hardzeildagen

Muiden-Pampus-Muiden - 3 en 4 november

3 x Een rondje Pampus in 1 weekend. Dat is het concept van MPM. De afsluitende race van het seizoen kan onstuimig zijn. Mede gezien de tijd van het jaar kan men bij deze race alle weertypen verwachten: storm-regenmist, maar ook fraai najaarsweer. Een rondje Pampus kan wel eens een (te) zware opgave zijn. Gezelligheid is troef, zeker tijdens het beroemde feest op zaterdagavond.
Meer info: Muiden-Pampus-Muiden

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 06-46046085
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter Share content

 

Nieuwsbrief: Aanmelden