IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 38 - 23 mei 2018

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

Windpark Friesland
 “in de Monitor”

Op dinsdag 1 mei kwam in het televisieprogramma de Monitor windpark Friesland ter sprake. Naast de initiatiefnemers voor dit plan werd ook Auke Wouda van de IJsselmeervereniging door Teun van der Keuken geïnterviewd. In het programma kwam duidelijk naar voren dat duurzaamheidsplannen voor windenergie op flink gespannen voet kunnen komen te staan met natuurbehoud, vooral vogelbescherming.

Lees verder

Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend

Op 17 mei werd in het Zuiderzeemuseum De Agenda IJsselmeergebied 2050 getekend door de rijksoverheid, vrijwel alle andere overheden en betrokken organisaties in het gebied. Is er dus grote bestuurlijke overeenstemming over alle moeilijke beslissingen die voor het IJsselmeergebied voorliggen? Helaas niet, want de “gebiedsagenda” biedt slechts handvatten en verkenningen voor besluitvorming.

Lees verder

Natuurorganisaties maken bezwaar tegen zandwinning in IJsselmeer bij Oudemirdum

Zandondernemer ziet de zeehonden kolonies bij Oudemirdum en op de Kreupel over het hoofd.

Acht natuurorganisaties hebben in een “zienswijze” bezwaar gemaakt tegen de plannen van Rijkswaterstaat om zandwinning toe te staan op het IJsselmeer voor de Friese kliffenkust bij Oudemirdum. Onder die organisaties bevinden zich It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en de IJsselmeervereniging. In totaal heeft Rijkswaterstaat 16 reacties ontvangen.

Lees verder

Plannen Versterking Markermeerdijk uitgesteld

Nadat er ruim 140 zienswijzen met bezwaren waren ingediend besloot de het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot uitstel van minimaal een half jaar. Daarmee komt er meer tijd voor zorgvuldige bestudering en beantwoording van alle bezwaren. Ook de Commissie MER (een wettelijk voorgeschreven toetsingsprocedure bij dit soort plannen) uitte nogal wat kritiek op de gevolgen voor milieu en de omgeving.

Lees verder

Zondvloed van spiering op IJsselmeerkust
“Uitgepaaide mannetjes”

Op 15 april van dit jaar spoelde er een grote hoeveelheid spiering aan op het strandje bij Urk. Koren op de molen van de vissers die van mening zijn dat het huidige vangstverbod op spiering van de baan moet. Zij zien dagelijks veel spiering in het IJsselmeer en Markermeer. Het sinds 2012 van kracht zijnde moratorium voor de vangst van Spiering zou op basis van nieuw uit te voeren onderzoek niet meer nodig zijn.

Lees verder

Waterplanten overlast in Randmeren en Markermeer aangepakt?

De provincie Noord-Holland, Sportvisserij Nederland, Watersportverbond, Hiswa vereniging, de Toerzeilers en de Coöperatie Gastvrije Randmeren zijn het woekerend fonteinkruid zat. Met een gezamenlijk persbericht kondigen zij een plan van aanpak aan en roepen ze het Rijk op om mee te werken en te betalen aan de oplossing van het waterplanten probleem.

Lees verder

Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2018 "IJsselmeervereniging is nog zeer nodig en blijft bestaan"

De jaarlijkse ledenvergadering stond in het teken van “groot onderhoud”: er werd een nieuwe voorzitter en nog twee leden (her)benoemd, het huishoudelijk reglement werd aangepast en financieel- en inhoudelijk beleid voor de komende jaren werd uitgezet. Hoewel de vereniging krimpt is ze nog zeer relevant en draait goed: er wordt intensief geparticipeerd in advies en begeleidingstrajecten, er worden bezwaarprocedures gevoerd en wordt veel en gecommuniceerd over het wenselijk behoud van ons mooie IJsselmeergebied.

Lees verder

Raad van State zitting de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Onlangs hield de Raad van State een zitting over het bezwaar van de IJsselmeervereniging tegen de plannen voor een nieuwe Maritieme Servicehaven t.b.v. de Urkse scheepswerven. Deze bedrijven kunnen zich op Urk onvoldoende ontwikkelen om aan de steeds groter wordende schepen onderhoud te plegen en te repareren. De IJsselmeervereniging heeft bezwaar tegen de het zeer grote buitendijkse werfterrein (18 hectare, exclusief de havendam).

Lees verder

Rijkswaterstaat gunt project Afsluitdijk
aan consortium Levvel

Onlangs maakt Rijkswaterstaat bekend de renovatieklus aan de Afsluitdijk te hebben gegund aan een consortium van waterbouwers Van Oord en Bam in samenwerking met enkele grote financiers, waaronder pensioenfonds PGGM. De aanbesteding geldt voor het ontwerp, uitvoering en onderhoud van de dijkrenovatie voor de komende tientallen jaren.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Klederdrachtfestival - 26 en 27 mei

Kom op zaterdag 26 en zondag 27 mei klederdrachten bewonderen tijdens het Klederdrachtfestival in het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum! Verschillende klederdrachtgroepen uit plaatsen rond de voormalige Zuiderzee geven dans- en zangoptredens en presentaties. Daarnaast houden ze beide dagen vanaf 12.30 uur een optocht door het buitenmuseum.
Meer info: Klederdrachtfestival

Staverse Jollen bij Laaxum - 2 juni

Stichting de Staverse Jol organiseert in samenwerking met vier plaatselijke commissies voor het zesde opeenvolgende jaar zeilwedstrijden voor Staverse jollen in Zuidwest Friesland. Er wordt gezeild in twee klassen: jollen in visserman uitvoering en kajuitjollen. Op vrijdag 1 juni komen de schepen waarschijnlijk aanvaren voor de eerste wedstrijd naar de haven van Laaxum, dit zorgt voor een prachtig gezicht.
Meer info: Staverse Jol

Aaltjesdagen 7 t/m 10 juni

Harderwijkers zijn nog altijd gek op een harinkje of een vette paling. En zo kijken ze ook met trots terug op de geschiedenis van het visserijverleden. Ze vieren deze herinnering met de visserijdagen. Voor de derde keer vindt dit plaats tijdens de Aaltjesdagen. Voor bezoekers nog meer redenen om zich een hele dag te vermaken in de binnenstad en haven van Harderwijk.
Meer info: Aaltjesdagen

Huizer Havendag - 16 juni 2018

"Havenfestival wordt Huizer Havendag"
Op dit moment hebben 15 aan watersport gerelateerde verenigingen en organisaties uit Huizen de handen ineen geslagen om op zaterdag 16 juni onder de naam “Huizer Havendag” te organiseren. Een unieke samenwerking met als doelstelling de inwoners van Huizen en omgeving kennis te laten maken met de Huizer haven en alle watersport gerelateerde activiteiten.
Meer info: Huizer Havendag

Archeologiecentrum Huis van Hilde

Huis van Hilde is een archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland dat begin 2015 werd geopend in Castricum. Naast een bezoek aan de vaste tentoonstelling of een broodje bij Hildes Heerlykhyd kun je deelnemen aan verschillende activiteiten. Zo worden er regelmatig lezingen georganiseerd over de archeologie en geschiedenis van Noord-Holland en over archeologisch onderzoek in de regio en daarbuiten.
Meer info: Huis van Hilde

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 06-46046085
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter Share content

 

Nieuwsbrief: Aanmelden - Gegevens wijzigen - Afmelden