IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 37 - 2 maart 2018

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

IJsselmeer Berichten Voorjaar 2018

Binnenkort verschijnt een nieuwe editie van ons orgaan “IJsselmeer Berichten - Voorjaar 2018”.
Leden ontvangen dit nummer in de eerste helft van maart 2018 automatisch in de brievenbus of per e-mail.

Lees verder

Algemene Leden- vergadering 2018

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2018, Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 13.00 uur. We heten u van harte welkom in het Mirror PaviljoenHemmeland - Waterlandse Zeedijk 11141 LC Monnickendam .

Lees verder

IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden

Na jaren trouwe dienst gaan twee bestuursleden – Barbara van Beijma en Kees Schouten - van onze vereniging afscheid nemen. Voor hun functies zoeken we twee enthousiaste nieuwe bestuurders. Het bestuurslidmaatschap is vooral een ‘doe-functie’ in een bestuursteam dat klaarstaat voor een belangrijke periode voor het IJsselmeergebied, waar momenteel veel aan de hand is.

Lees verder

Fonteinkruid-woeker is een groot probleem

Tijdens het afgelopen watersport seizoen is duidelijk geworden dat de toekomst van de waterrecreatie en scheepvaart op de Randmeren en op het IJmeer en Markermeer somber uit ziet als er geen oplossing wordt gevonden voor de woeker van Fonteinkruid. In alle genoemde meren groeit tot een diepte van 4 meter een overvloedige hoeveelheid van deze waterplant.

Lees verder

Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân

 “Zwarte Sterns vliegen niet hoger dan 40 meter” - Dat was een van de uitspraken van een expert namens de initiatiefnemers voor Windpark Fryslân om aan te tonen dat de 89 mega windturbines bij Breezanddijk geen kwaad kunnen voor de natuur. Het plan voor Windpark Fryslân vormt in onze visie wel een bedreiging voor het open landschap van het IJsselmeer en de Waddenzee en is zeer nadelig voor de unieke natuur.

Lees verder

Zienswijze op Plannen voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam

Na een lange en tumultueuze voorgeschiedenis hebben Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat hun plannen voor de versterking van de Markermeerdijk “ter inzage gelegd”. De plannen behelzen een reeks van verschillende aanpakken voor verschillende dijkvakken, waarin steeds verschillende oplossingen zijn gekozen voor verschillende locaties. Vorige versies van de plannen struikelden in het politieke gewoel als gevolg van de acties van verontruste bewoners van het gebied langs de dijk.

Lees verder

Kans op vliegtuigbotsingen met vogels is bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol

Overheid manipuleert de gegevens over verwachte geluids-overlast van Lelystad Airport.

Het ziet er naar uit dat bij Lelystad Airport blijvend lage aanvliegroutes voor permanente overlast gaan zorgen. Dit zegt de CEO van Lucht Verkeersleiding Nederland in een interview op 24 januari 2018. De verkeerstromen van Lelystad Airport en Schiphol moeten ook in de toekomst gescheiden blijven en dat kan alleen als het luchtverkeer voor Lelystad lage aanvliegroutes heeft.

Lees verder

Bij plannen Nieuwe opknapbeurt Afsluitdijk wordt geen opwekking van Getijdenenergie toegepast

IJsselmeervereniging dient Zienswijze in op Ontwerp Rijksinpassingsplan Afsluitdijk

Inmiddels is de planvorming voor de renovatie van de Afsluitdijk zo ver dat er een “Rijksinpassingsplan” voor is. Daarin doet men erg zijn best om er een “klimaat neutrale dijk” van te maken en daarvoor heeft de IJsselmeervereniging veel waardering.

Lees verder

Hoog water voor de westoevers van het IJsselmeergebied: laag water in de Waddenzee

Uit Zeepost 892 d.d. 10 januari - van Wouter van Dusseldorp uit Hoorn een bericht over de hoge waterstanden in het Markermeer. Dit als gevolg van de aanhoudende harde oosten wind. Deze situatie wordt vaak als argument gebruikt voor de noodzakelijke dijkversterking van de zeedijk tussen Hoorn en Amsterdam.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Vogels kijken in de Oostvaardersplassen
zondag 18 maart 2018

Vanaf Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders neemt de gids van de Vogel- en Natuurwacht Flevoland je mee op zoek naar vogels. De Oostvaardersplassen staan bekend om de grote vogelrijkdom, met soorten als zeearend, bijzondere eendensoorten, steltlopers en rietbewoners als het zeldzame baardmannetje. Het blijft natuurlijk een verrassing welke soorten je te zien en te horen krijgt: dat verschilt per seizoen.

Meer info: Oostvaardersplassen

Opening Afsluitdijk Wadden Centre
donderdag 22 maart

Op 22 maart zal de feestelijke opening van het "Afsluitdijk Wadden Center" plaatsvinden en het jubileumjaar 100 jaar Zuiderzeewet worden ingeleid door de gedeputeerde van Flevoland, Michiel Rijsberman. Er zullen diverse lezingen plaatsvinden (o.a. van Jos Vranken - directeur NBTC Marketing en Frits van Bruggen - directeur ANWB).

Meer info: Afsluitdijk Wadden Center

Pieperrace
zaterdag 7 en zondag 8 april

Voor de 34e keer organiseert de Stichting Pieperrace op het zuidelijke IJsselmeer van Volendam dit jaarlijks evenement en is daarmee het begin van het vaarseizoen. Start en finish zullen voor de Volendammer haven plaats vinden. Dus ook voor het publiek op de dijk is deze zeilwedstrijd van de "bruine vloot" een aantrekkelijk kijkspel. Bovendien zal - net als vorige jaren - in de haven de stand bijgehouden worden op een scorebord
.
Meer info: Pieperrace

Vlootdag Harlingen
zaterdag 7 april

Van 11.00 tot 17.00 uur wordt de feestelijke start van het zeilseizoen van de bruine vloot in Harlingen gevierd. Aan beide kanten van de Zuiderhaven komen klippers, schoeners en tjalken te liggen. Er is de mogelijkheid de schepen te bezichtigen, te genieten van de nautische sfeer en als klap op de vuurpijl kunt u een stukje meevaren met een van de schepen op het Wad!

Meer info: Vlootdag Harlingen

Museum Spakenburg

De collectie van Museum Spakenburg is in de loop van bijna vijftig jaar opgebouwd. Het toenmalige gemeentebestuur besefte dat veel zaken uit het verleden in snel tempo gingen verdwijnen. Een start werd gemaakt met het aankopen van een bottermodel. Het leek er op dat moment op dat deze schepen snel gingen verdwijnen.

Meer info: Museum Spakenburg

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 06-46046085
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook Twitter Share content

 

Nieuwsbrief: Aanmelden