IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 35 - 26 oktober 2017

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

Programma Jubileum Symposium IJsselmeervereniging

 Ter gelegenheid van haar 45-jarig jubileum organiseert de IJsselmeervereniging op 4 november 2017 een symposium over de toekomst van het IJsselmeergebied. Om de jongere generatie meer te betrekken bij de ontwikkelingen en problematiek van het IJsselmeergebied wil de IJsselmeervereniging op haar jubileumsymposium de jongeren daarover zelf het woord geven. Het is immers hún toekomst.

Lees verder

Jubileum-Jaarboek IJsselmeervereniging
 2017

Dit jaar bestaat de IJsselmeervereniging 45 jaar. Recente plannen, zoals de uitbreiding van vliegveld Lelystad of de plaatsing van grootschalige windmolenparken bij Friesland, laten zien dat een IJsselmeervereniging nodig blijft om de waarden van dit gebied te verdedigen. Ter gelegenheid van het jubileum komt de vereniging met een serieuze en onderhoudende glossy.

Lees verder

4 provincies rond het IJsselmeergebied presenteren gezamenlijk hun toekomstvisie

Komend halfjaar kan spannend worden voor bij het IJsselmeer betrokken organisaties en burgers. Dan verschijnt namelijk de (voorzet voor) de zogenaamde Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Een rijksnota, nadrukkelijk gebaseerd op in ateliers opgehaalde ideeën over het gebied en ook op de zeer onlangs verschenen Interprovinciale Agenda.

Lees verder

Dijkversterking Markermeerdijk

De plannen voor de dijkversterking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zullen dit jaar nog door de Provincie Noord-Holland in procedure gebracht worden. Aan Provinciale Staten wordt op 6 november gevraagd in te stemmen door een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven aan Gedeputeerde Staten. Er bestaan echter veel bedenkingen bij de bewoners en organisaties. De planontwikkeling voor dijkversterking loopt nu al ruim 10 jaar.

Lees verder

Trintelzand: dijkbescherming als natuurgebied of natuurgebied als dijkbescherming?

Op 13 oktober j.l. maakte Rijkswaterstaat haar laatste plannen bekend over de aanleg van het Trintelzand: de dijkbescherming van het westelijk deel van de Houtribdijk met vooroeverdammen en een lagunegebied aangelegd met zand aan de zuidkant van de dijk in het Markermeer. Samen met de Markerwadden ontstaat een groter eilanden rijk met ondiepe en beschutte watervlakten waarvan de ecologen hoge verwachtingen.......

Lees verder

Sun-float wil zonne-eiland langs de Afsluitdijk aanleggen

De firma Sun-float heeft grote plannen voor een aantal grote zonne-eilanden in het IJsselmeer: langs de Afsluitdijk en de Noordoostpolder. Wat kort geleden nog als futuristische ideetjes werd beschouwd, wordt nu in serieuze plannen gepresenteerd. Hoe haalbaar deze plannen zijn moet nog blijken, maar voor de IJsselmeervereniging is het aanleggen van nog meer energie-infrastructuur in het IJsselmeergebied zeker geen wenselijke optie.

Lees verder

Amsterdams referendum tegen het hoogbouwplan voor de Sluisbuurt

 Tegen het megalomane hoogbouwplan van de Gemeente Amsterdam wordt momenteel een referendum aanvraag georganiseerd. Dit behelst het bouwplan voor een klein Manhattan aan het IJ, dat de gehele omgeving zal domineren en waarvan gezegd wordt dat het tot in Enkhuizen zichtbaar zal zijn. Een plan van hoogbouw fetisjisten dat slecht past in zijn omgeving en ook nog eens overbodig is.

Lees verder

Gunstig Advies Commissie MER over Markermeerdijk

Midden in de zomervakantie kwam het tussentijds MER advies uit over de renovatieplannen voor de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam. Het tussentijds advies van de Commissie MER heeft twee belangrijke boodschappen:
1. Besteed meer aandacht aan cultuurhistorische waarden en 2. Communiceer beter en eerlijker (open vizier) met de belanghebbenden.

Lees verder

Molens in windpark IJsselmeer 10 meter minder hoog

De nieuwe inspraakronde op de plannen voor een windpark in het IJsselmeer heeft inhoudelijk niets opgeleverd. Wel worden de molens 10 meter lager.
Het plan is onlangs op twee punten aangepast en daarom was er ook opnieuw inspraak mogelijk. De eerste is de tiplaagte van de wieken boven het water. Die was aanvankelijk op 50 meter gesteld, om vogels te beschermen, maar nu is door het Friese provinciebestuur bepaald dat de wieken niet tot lager dan 40 meter boven het wateroppervlak mogen reiken.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Muider Hardzeildagen - 28 en 29 oktober

Op vrijdag zal de haven van vestingstadje Muiden zich vullen met alle deelnemende schepen, dit levert een prachtig plaatje op. Op zaterdag nemen de schepen het tegen elkaar op in vooraf vastgestelde groepen en routes. Zondag worden de wedstrijden vervolgd waarna ’s middags de prijsuitreiking plaatsvindt. Je kunt het evenement vanaf de kant bekijken, bijvoorbeeld vanaf de Zeedijk (ter hoogte van de Muider Westbatterij) of uit de haven van Muiden.

Meer info: Muider Hardzeildagen

Muiden-Pampus-Muiden - 4 en 5 november

3 x Een rondje Pampus in 1 weekend. Dat is het concept van MPM. De afsluitende race van het seizoen kan onstuimig zijn. Mede gezien de tijd van het jaar kan men bij deze race alle weertypen verwachten: storm-regenmist, maar ook fraai najaarsweer. Een rondje Pampus kan wel eens een (te) zware opgave zijn. Gezelligheid is troef, zeker tijdens het beroemde feest op zaterdagavond.

Meer info: Muiden-Pampus-Muiden

Icoon Afsluitdijk - 17 november t/m 21 januari 2018

Beleef Icoon Afsluitdijk en waan je in een sciencefictionfilm. Ontwerper Daan Roosegaarde en zijn team van experts nemen je tijdens Icoon Afsluitdijk mee in het oorspronkelijk innovatieve karakter van de dijk door zijn belangrijkste functies – waterbeheer, waterveiligheid en mobiliteit – met licht, duisternis en interactie te accentueren. Stap in je auto, rijd door LICHTPOORT, WINDVOGEL en GLOWING NATURE.

Meer info: Icoon Afsluitdijk

Urk in Wintersferen - 24 en 25 november

In de straten van het oude centrum van Urk herleven de jaren van 1910-1920. In deze knusse buurt komen oude tijden tot leven door het inrichten van oude locaties, voorstellingen van vele figuranten en bewoners in Urker klederdracht. Zo kan het zijn dat u de burgemeester tegen het lijf loopt, de dorpsomroeper spreekt of een Urker schoolklasje passeert.

Meer info: Urk in wintersferenperrace

Oog voor Lelystad - t/m 7 januari 2018

Op 28 september 2017 is het 50 jaar geleden dat de eerste inwoners naar Lelystad kwamen, een volledig nieuwe stad. Het is bijna niet voor te stellen hoe dit geweest moet zijn: wegen moesten grotendeels nog worden aangelegd, de eerste winkels kwamen met de eerste inwoners, sociale activiteiten moesten nog worden ontwikkeld. Lelystad was een dorp dat moest uitgroeien tot een stad met 100.000 inwoners.

Meer info: Oog voor Lelystad

Oostereiland in Hoorn

Het voormalige gevangeniseiland Oostereiland is omgetoverd tot een geweldige plek, waar schitterend gewoond, overnacht of gewerkt kan worden. Mensen, jong en oud en uit alle windstreken, genieten er van de vele goede films of bezoeken het altijd leuke Museum van de 20e Eeuw. Meer info: www.oostereiland.nl

Meer info: Oostereiland

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 06-46046085
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

 

Nieuwsbrief: Aanmelden - Gegevens wijzigen - Afmelden