IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 34 - 21 augustus 2017

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

Vooraankondiging jubileum symposium IJsselmeervereniging

 Ter gelegenheid van haar 45-jarig jubileum organiseert de IJsselmeervereniging op 4 november 2017 een symposium over de toekomst van het IJsselmeergebied. Om de jongere generatie meer te betrekken bij de ontwikkelingen en problematiek van het IJsselmeergebied wil de IJsselmeervereniging op haar jubileumsymposium de jongeren daarover zelf het woord geven.

Lees verder

Jubileum-Jaarboek IJsselmeervereniging
 2017

Ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan brengt de IJsselmeervereniging een Jubileum-Jaarboek uit. Het wordt een rijk geïllustreerd boek waarin we ingaan op 45 jaar IJsselmeervereniging met een historische terugblik en een dubbelinterview met een gaande en komende voorzitter. Daarnaast besteden we aandacht aan tal van zaken in de rubrieken.
(u kunt nu reeds reserveren/voorintekenen)

Lees verder

Waterplanten overlast lijkt af te  nemen

"De groei van fonteinkruid is in de Randmeren zo onstuimig dat watersporters er met hun boten niet meer doorheen komen. Daarom wordt het elke zomer één keer gemaaid door coöperatie Gastvrije Randmeren. Watersporters zouden liever meerdere keren willen maaien, maar daar is geen geld voor. De coöperatie beheert de recreatie-eilanden en laat jaarlijks forse oppervlakken maaien. De kosten worden betaald door de gemeenten langs de Randmeren.

Lees verder

Denk mee in ons jongerenforum over de Toekomst van het IJsselmeergebied

De IJsselmeervereniging wil op haar jubileum symposium op 4 november 2017 een jongerenforum aan het woord laten over hun visie op de toekomst van het IJsselmeergebied. Daartoe zoeken wij jongeren tussen de 15 en 25 jaar, die geïnteresseerd zijn in de natuur en het ecosyteemherstel van het gebied. De opdracht aan de jongerengroep is: bereid een workshop voor om over de toekomst van het IJsselmeergebied te spreken.

Lees verder

Schilders en tekenaars van het IJsselmeergebied gezocht!

De IJsselmeervereniging bestaat 45 jaar en gaat een gedenkboek uitgeven. De redactie zou het leuk vinden als hierin ook een paar kunstwerken van onze leden opgenomen zouden kunnen worden. Zijn er onder onze leden (of daarbuiten) mensen, die schilderijen, aquarellen of tekeningen hebben gemaakt, die te maken hebben met ons geliefde IJsselmeergebied? (inzending sluit 1 september a.s.)

Lees verder

Hoe staat het met de vis?

De Afsluitdijk vormt een barrière voor vissen. Rijkswaterstaat en De Nieuwe Afsluitdijk treffen maatregelen om de vismigratie tussen de Waddenzee en het IJsselmeer te verbeteren. Er wordt slim gebruik gemaakt van bestaande openingen en de aanleg van 2 nieuwe openingen in de dijk: de vispassage bij Den Oever en de vismigratierivier bij Kornwerderzand. De verschillende vissoorten die massaal liggen te wachten.....

Lees verder

Bezoek Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op 11 juli is een aantal vertegenwoordigers van de Zuyderzeedijk Alliantie en de IJsselmeervereniging naar het hoofdkantoor van het HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) gegaan om het Dagelijks Bestuur persoonlijk een brief te overhandigen waarin we als bewoners ons standpunt verwoorden ten aanzien van het dijkverzwaringsplan waarover het Dagelijks Bestuur vandaag een beslissing neemt.

Lees verder

Steun ons werk !

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

Visserijdag Spakenburg - 2 september

Op de eerste zaterdag van september wordt traditiegetrouw in Spakenburg de Visserijdag georganiseerd. De Bruine Vloot Spakenburg, organisator van dit festijn, laat de bezoekers de sfeer proeven van de ooit zo levendige visserijcultuur in dit voormalige Zuiderzeedorp. Het evenement speelt zich voornamelijk af in en rond de Oude Haven en op de prachtig gerestaureerde scheepstimmerwerf Nieuwboer met de Rode Loods.

Meer info: Visserijdag

Open Monumentendag - 9 en 10 september

Dit weekend zijn meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt. Tot die tijd ben jij van harte welkom op de Open Monumentendag Specials die gedurende het hele jaar door heel Nederland worden georganiseerd.

Meer info: Open Monumentendag

Vikingdagen - 9 en 10 september

De jaarlijkse Vikingdagen vinden plaats bij het Informatiecentrum in Den Oever. Het is twee dagen gratis toegankelijk en kunt u zelf kennis maken met de Vikingen. Kijk hoe ze leefden en geniet van de levende geschiedenis. Met demonstraties van o.a.: vuurmaken, weven, spinnen, koken, metaalbewerken, pijl en boog maken, zwaardvechten, boogschieten enz.

Meer info: Vikingdagen

Stoomweekend 16 en 17 september

Het stoomweekend in het Zuiderzeemuseum belooft heel bijzonder te worden: de oudste nog rijdende stoomlocomotief van Nederland komt naar het museum. Na ruim tien jaar restauratiewerkzaamheden door medewerkers van Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is deze bijzondere locomotief te bewonderen in het buitenmuseum.

Meer info: Stoomweekend

Nederlands Kampioenschap Zeilende Visserij

Op 30 september en 1 oktober is vanuit Volendam de 4e editie van dit kampioenschap. De wedstrijd voor botters en overige zeilende visserijvaartuigen wordt georganiseerd door Vereniging Botterbehoud en Stichting Omnisport.

Meer info: Zeilende Visserij

Waterlandse watervogels - 8 oktober

In oktober strijken er vreemde vogels uit verre oorden neer, zoals tafeleenden, kuifeenden en brilduikers. . IVN Waterland gaat deze zondag met u op onderzoek uit. Welke watervogels zien we waar en waarom zitten ze daar? Natuurlijk sluiten we onze ogen en oren niet voor de vogels die we in de weilanden rond de Gouwzee aantreffen. .

Meer info: Watervogels

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 06-46046085
Website: www.ijsselmeervereniging.nl
Email:
info@ijsselmeervereniging.nl

 

Nieuwsbrief: Aanmelden - Gegevens wijzigen - Afmelden