IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 30 - 15 februari 2017

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

Jos Teeuwisse

IJsselmeervereniging zoekt nieuwe
voorzitter

De IJsselmeervereniging kiest uit haar leden een bestuur dat de kern vormt van het vrijwillige kader van de vereniging. De huidige voorzitter zal per 1 april 2017 zijn functie neerleggen. Het goed bezette en ingewerkte bestuur zoekt nu een opvolger die aan de ledenvergadering als kandidaat kan worden voorgedragen

Kirsten Schuijt

WNF directeur Kirsten Schuijt reageert op  IJsselmeerberichten

"Het is de politiek die kansen voor herstel van natuur in de grote wateren helaas grotendeels laat liggen”. "Aandacht maakt alles mooier" is de slogan van een niet nader te noemen Zweeds bedrijf. We hopen dat dit ook opgaat voor trekvissen.

Algemene Leden Vergadering

IJsselmeervereniging kiest voor nieuwe samenwerking

Tijdens de onlangs gehouden  ledenvergadering koos de IJsselmeervereniging met algemene stemmen voor beëindiging van haar deelname aan stichting het Blauwe Hart. Dit samenwerkingsverband dat door de huidige deelnemers in toenemende mate als een achterhaald juridisch keurslijf wordt gezien.

Negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur aangetoond

Windpark Fryslan

Windpark Fryslân zal duidelijke negatieve effecten hebben op de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut Alterra. Het instituut toetste, in opdracht van een coalitie van natuur- en recreatieve organisaties, de plannen om een windmolenpark midden in het IJsselmeer te bouwen op de gevolgen voor de natuur .

Oproep aan minister Schultz tot aanpak overlast waterplanten

Waterplanten

De provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeente Hoorn en Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren roepen minister Schultz van Infrastructuur en Milieu op meer ruimte te geven aan Rijkswaterstaat voor de aanpak van waterplantenoverlast. In het Markermeer-IJmeer geven waterplanten veel overlast. De waterplanten breiden zich uit, en volgens de laatste inzichten is het een blijvend probleem.

Impressie Algemene Leden Vergadering 2017

Impressie ALV

In het gezellige Mirror Paviljoen te Monnickendam kwamen leden uit diverse provincies en was het, ondanks enkele afmeldingen, een gemêleerde vertegenwoordiging.Voorzitter Jos Teeuwissen opende de vergadering die eerder in het jaar werd gehouden gezien de ontwikkelingen t.a.v. Stichting Het Blauwe Hart, maar daar later meer over.

Paulus de Boer uit Urk, eigenaar van de UK 55: “Het is een leugen dat het slecht gaat met de visbestanden in het IJsselmeer.”

Urk

Verschillende beroepsvissers zijn de klaagzang over afnemende schubvisbestanden in het IJsselmeer zat. Cijfers van Wageningse onderzoekers deugen volgens hen niet. En de Nederlandse Vissersbond had niet zijn handtekening moeten zetten onder de brandbrief van de IJsselmeerprovincies aan staatssecretaris Van Dam. Paulus de Boer uit Urk, neemt geen blad voor de mond. „Het is een leugen dat het slecht gaat met de visbestanden in het IJsselmeer. 

Laatste bezwaren afgewezen, Lelystad Airport mag uitbreiden

Lelystad Airport

De Raad van State heeft de bezwaren tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad van Vogelbescherming en omwonenden heeft afgewezen. Daarmee is de weg vrij voor een rigoureuze uitbreiding van het vliegveld Lelystad, ten behoeve van de charterluchtvaart. Uiteindelijk zouden er wel 43.000 vliegbewegingen per jaar moeten komen. Dat dit schade aan de vogelstand (blauwe- en bruine Kiekendief) en de landbouw zou berokkenen valt volgens de Raad van State wel mee.

Provincies roepen staatsecretaris van Dam op om de commerciële IJsselmeervisserij te beëindigen

Visserij

Op 10 januari j.l. stuurden de provincies Friesland, Noord-Holland en Flevoland, samen met Sportvisserij Nederland, de Nederlandse Vissersbond, Vogelbescherming en stichting het Blauwe Hart, een brandbrief aan staatsecretaris van Dam over de zeer slechte ontwikkeling van de visstand in het IJsselmeergebied. Die visstand is inmiddels dusdanig slecht dat de verantwoordelijke provincies geen visvergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming zouden kunnen afgeven voor de tweede helft van 2017.

Steun ons werk !!

De IJsselmeervereniging streeft naar een
verantwoord beheer van het IJsselmeer,
Markermeer en Randmeren.

Aan de kant van het IJsselmeer - zaterdag 11 maart

MS Friesland

Fogol verzorgt deze vogelvaartocht met de MS Friesland (de voormalige veerboot naar Terschelling) vanuit Enkhuizen. We gaan op zoek naar diverse soorten vogels die hier de winter doorbrengen. Natuurlijk gaan we weer op zoek naar de tienduizenden toppereenden. We varen ook langs vogeleiland de Kreupel, een gebied in beheer bij Staatsbosbeheer dat weinig bekend is bij de meeste mensen maar een hotspot is voor rustende watervogels.

Meer info: Vogelvaartocht

Wandelexcursie op de Warkumerwaard - zaterdag 11 maart

Warkumerwaard

Aan de rand van het IJsselmeer ligt het ongerepte natuurgebied de Warkumerwaard. In het vroege voorjaar is het hier enorm druk. De natuur maakt hier de dienst uit. Enorme aantallen vogels zoeken hier een veilige broedplek, tanken hier bij tijdens de vogeltrek en zoeken er voedsel. Willem Boersma is excursieleider van het eerste uur bij It Fryske Gea, hij kent de Warkumerwaard op zijn duimpje en struint hier het liefst dagelijks rond.

Meer info: Warkumerwaard

Nering en ambachten, stadswandeling - zondag 26 maart

Stadwandeling Monnickendam

Monnickendam was altijd een stad vol bedrijvigheid met allerlei winkeliers, kooplieden en venters. Tijdens de nering- en ambachtenwandeling komt de geschiedenis aan de orde van “nering en ambacht door de eeuwen heen”, met een nadruk op de laatste 100 jaar. De stadsgids laat zien wat er nog van vroeger over is.

Meer info: Stadswandeling Monnickendam

Pieperrace - zaterdag 1 en zondag 2 april

Pieperrace

Stichting Pieperrace is een Volendammer zeilspektakel en zal dan voor de 33e keer plaats vinden op het zuidelijke IJsselmeer voor de kust van het gastvrije Volendam. Dit jaarlijks evenement is het begin van het vaarseizoen.
 
Meer info: Pieperrace

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier.

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 06-46046085

Facebook