IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 29 - 21 december 2016

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

IJsselmeerberichten winter 2016/2017

IJsselmeerberichten Winter 2016/2017

Met enige trots leggen we momenteel de laatste hand aan de nieuwe IJsselmeerberichten. Ook nu weer een extra dik nummer met nieuws over landschap, natuur, cultuur en wetenswaardigheden over het IJsselmeergebied en onze vereniging: mis het niet!

Windpark Fryslan

Beroep tegen
 Windpark Fryslân

Met een zeer serieus beroepschrift stellen de gezamenlijke natuurorganisaties zich op het standpunt dat, ook bij een noodzakelijke energietransitie, er locaties zijn waar een groot windpark echt niet kan. En de locatie windpark Fryslân is daar één van.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals jaarverslag en jaarrekening, begroting en jaarplan 2017 zal het bestuur ook uw instemming vragen bij het besluit tot beëindiging van de deelname van de IJsselmeervereniging aan stichting Het Blauwe Hart.

Padberichten Zuiderzeepad december 2016

Zuiderzeepad

Een rondje IJsselmeer is een verkenningstocht langs de oude Zuiderzee, die door de eeuwen heen zo nadrukkelijk zijn stempel heeft gedrukt op de cultuur en economie van omringende plaatsjes. Bezoek bekende vissersdorpen en stadjes zoals de hanzesteden Kampen en Elburg. Ruik de geur van gerookte paling in Volendam en bezichtig vestingen als Sloten en het rijke boerendorp Blaricum.

"In de branding van het leven"

Gerrit Portengen

Onder deze titel publiceerde Gerrit Portengen onlangs een nieuwe dichtbundel. Gerrit steunt sinds het eerste begin de IJsselmeervereniging en komt op voor het open zeilwater en de natuur als geen ander.
Charterschipper Gerrit schreef deze bundel met bijna honderd gedichten. Vrijwel allemaal gaan ze over het IJsselmeer, varen, inpolderen en vroeger.

Aan de kant van het IJsselmeer

MS Friesland

Op zaterdag 11 maart 2017 varen we vanuit Enkhuizen het IJsselmeer op. We gaan op zoek naar diverse soorten vogels die hier de winter doorbrengen. Waaronder de tienduizenden toppereenden.
Tijdens deze eerste vogelvaartocht van het jaar varen we traditiegetrouw met de MS Friesland (de voormalige veerboot naar Terschelling) vanuit Enkhuizen het open water van het IJsselmeer op. We gaan op zoek naar diverse soorten vogels die hier de winter doorbrengen.

Onderzoek onder beroepsvissers IJsselmeer en Markermeer

Wolhandkrab

Op 4 november hebben beroepsvissers op het IJssel- en/of Markermeer een enquête van Wageningen Marine Research – voorheen IMARES – in de bus gekregen. Deze enquête wordt gehouden op verzoek van de sector en is ontwikkeld in samenwerking met vissers en onderzoekers. .

Bioraffinage biedt op termijn mogelijk oplossing bij aanpak woekerende waterplanten

Bioraffinage

Waterschap Aa en Maas onderzoekt de waarde van een prototype voor een mobiele bioraffinaderij bij het uitroeien van woekerende waterplanten. Op 26 oktober werd het prototype getoond in Heusden. Voor waterschap Aa en Maas zijn woekerende waterplanten zoals de grote waternavel sinds eind jaren '90 een toenemend probleem..

Steun ons werk !!

De IJsselmeervereniging streeft naar een
verantwoord beheer van het IJsselmeer,
Markermeer en Randmeren.

Winterwandeling buitenmuseum - 24 dec 2016 -  8 jan 2017

Winterwandeling Zuiderzeemuseum

Het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum  is tijdens de kerstvakantie (m.u.v. eerste kerstdag) van 10.00 tot 16.00 uur geopend als wandelpark. Bij een aantal speciaal ingerichte huizen mag je naar binnen gluren om er mooie, winterse taferelen te bewonderen. Daarnaast is er in de kapel sfeervolle kerstmuziek te horen.

Meer info: Winterwandeling

Het Scheepvaartmuseum - bijna iedere dag geopend

Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam laat zien hoe de zee de Nederlandse cultuur heeft bepaald. In prikkelende, interactieve tentoonstellingen ontdek je 500 jaar maritieme geschiedenis! Het is gevestigd in het gebouw van het voormalige 's Lands Zeemagazijn en bevat de op een na grootste maritieme collectie ter wereld.

Meer info: Het Scheepvaartmuseum

Het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld

Woudagemaal

In Lemmer staat het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld: Het Ir. D.F. Woudagemaal. Een bijzonder monument uit 1920. Al bijna honderd jaar oud, maar als eigendom van Wetterskip Fryslân nog steeds een actief onderdeel van de Friese waterhuishouding. Het Woudagemaal is een van de tien Nederlandse UNESCO Werelderfgoederen.

Meer info: Woudagemaal

Eerste Friese Schaatsmuseum te Hindeloopen

Schaatsmuseum Hindeloopen

In Friesland, het Mekka van de schaatssport, kunt u alle herinneringen nog eens ophalen. U zult ontdekken dat het schaatsen al een eeuwen oude historie kent, die de moeite van het bewaren voor het nageslacht zeker loont. De complete geschiedenis van de Elfstedentocht is hier te bewonderen.

Meer info: Schaatsmuseum

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier.

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 071-5144378

Facebook