Indien dit bericht niet goed overkomt, klik dan HIER

IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 28 - 3 november 2016

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

Friese kustbewoners en Natuurorganisaties in beroep tegen Windpark Fryslân

De IJsselmeervereniging, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Vogelbescherming, waarschijnlijk ook Natuurmonumenten, de stichting Don Quichot en andere organisaties vanuit de watersport en recreatieondernemers gaan gezamenlijk in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen Windpark Fryslân.

Slotconferentie "De toekomst van het IJsselmeergebied"
Van Eesteren Leerstoel

De conferentie staat in het teken van de afronding van de Van Eesteren Leerstoel. In het voorjaar 2017 volgt de publicatie van het boek “Atlas van het IJsselmeergebied” (werktitel). De benoeming van Frits Palmboom als hoogleraar aan de TUD is verlengd tot augustus 2017. .

Luwte eilanden in de Hoornse Hop van de baan

Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten dat de geplande luwte eilanden in de Hoornse Hop niet doorgaan. Belangrijke redenen zijn dat de eilanden niet goed zouden werken en de waterkwaliteit en plantengroei in de Hoornse Hop zichzelf al herstellen.

Natuurmonumenten, het Blauwe Hart, Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming maken grote plannen voor de Houtribdijk

Deze organisaties hopen met hun plan “Trintelzand”, de bedrijven die inschrijven voor de renovatie van de Houtribdijk te verleiden om in hun plannen ook de natuur en recreatie een mooie plek te geven. Een “catalogus” met mogelijkheden voor eilanden, vooroevers, stranden etc. is gemaakt om de aannemers de mogelijkheid te bieden “best value” te bieden met toevoegingen die binnen de prijs worden toegevoegd.

Wie krijgt het IJsselmeer, de toeristen, de aanwonenden, de markt?

Jeroen Determan (lid van de IJsselmeervereniging) las de agenda voor de komende Van Eesteren conferentie over het IJsselmeergebied (13 december a.s.) en werd er niet vrolijk van. Hij schreef ter voorbereiding zijn persoonlijke kritische gedachten op

Verlenging proef maaien waterplanten Markermeer

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Hoorn, Edam-Volendam en Waterland gaan ook in 2016 en 2017 waterplanten maaien. Ze willen hiermee het vaargebied Hoornse Hop aantrekkelijk en veilig houden voor de recreatievaart. De in 2015 gestarte maaiproef is daarom met twee jaar verlengd.‘Het belang voor de watersport en recreatie is overduidelijk’ zegt wethouder Judith de Jong van de gemeente Hoorn. Vanaf 2018 willen de partijen met Rijkswaterstaat structurele afspraken hebben over duurzaam waterplantenbeheer en de bijdrage van Rijkswaterstaat hierin.

Milieu Effect Rapport voor versterking Houtribdijk

Mer commissie kritisch over “De Commissie concludeert dat het MER en de Passende beoordeling niet alle essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over het Projectplan Waterwet, waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. De Commissie constateert dat de informatie over de Kuifeend, een beschermde soort in het Natura 2000-gebied Markermeer, onvoldoende is.

IJsselmeerberichten december 2016

IJsselmeerberichten december 2016 wordt momenteel gemaakt. We gaan uitgebreid spreken met een rijtje 2e kamer fracties over hun visie op het IJsselmeergebied, zodat u dan in maart 2017 als u gaat stemmen weet wat u kunt verwachten. Ook praten we u bij over het windpark Fryslan, onze jubileumviering van 45 jaar IJsselmeervereniging in 2017. We interviewen Jan Briek, oud hoofdredacteur van de waterkampioen, en ook praten we na met prof. Frits Palmboom over zijn TU Delft-van Eesteren leerstoel over landschap van het IJsselmeergebied. Onze redacteur Jan Bolling schrijft een historisch artikel over Kuinre, onze columnisten Marten Bierman en Lex Wapenaar scherpen weer hun pennen. En nog veel meer over estuarium natuur wereldwijd en in Nederland, actualiteiten etc. .

Steun ons werk !!

De IJsselmeervereniging streeft naar een
verantwoord beheer van het IJsselmeer,
Markermeer en Randmeren.

Natuurwerkdag Hemmeland, Monnickendam - 5 november 2016

Recreatiegebied Hemmeland is een park aan de Gouwzee. Het voorste gedeelte wordt intensief beheerd, maar op de Natuurwerkdag gaan we in het achterste gedeelte aan de slag, waar de natuur meer zijn gang kan gaan.
Vrijwilligers helpen op deze dag mee om ruimte te bieden aan flora en fauna en het verbeteren van het leefklimaat voor bijzondere soorten, zoals de Parnassia.
De Natuurwerkdag in het Hemmeland wordt door de gemeente samen met de scouting georganiseerd.

Meer info: Natuurwerkdag

9ste Noord-Hollandse Natuurdag - 19 november 2016

Alle natuurliefhebbers zijn welkom op de 9e Noord- Hollandse Natuurdag op zaterdag 19 november. Er zijn maar liefst 12 presentaties rond het thema ‘Natuur mensenwerk’. Martin Melchers start de dag met een schitterend verhaal over ‘De heer Walters’, Jaap Mulder vertelt over dassen in het Gooi, Kees Camphuysen praat ons bij over de zeezoogdieren langs de kust inclusief de strandingen van de laatste tijd.
Camilla Dreef geeft een lezing over lepelaars in Noord-Holland en de recente ontwikkelingen in het onderzoek.

Meer info: Noord-Hollandse Natuurdag

Pietendorp - 20 november 2016

Pieten lopen door de straten van het buitenmuseum en de pakjesboot ligt in de Marker haven. In 2016 wordt zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 november het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen weer omgetoverd tot Pietendorp. Meer dan honderd Pieten nemen bezit van de bijna 140 huisjes en slaan er hun kamp op.

Meer info: Pietendorp

Urk in Wintersferen - 25 en 26 november 2016

In de straten van het oude centrum van Urk herleven de jaren van 1910-1920. In deze knusse buurt komen oude tijden tot leven door het inrichten van oude locaties, voorstellingen van vele figuranten en bewoners in Urker klederdracht. Zo kan het zijn dat u de burgemeester tegen het lijf loopt, de dorpsomroeper spreekt of een Urker schoolklasje passeert.

Meer info: Urk in wintersferen

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons Contactformulier.

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 071-5144378