Indien dit bericht niet goed overkomt, klik dan HIER

IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 27 - 8 juni 2016

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een uitgave van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

IJsselmeerberichten zomer 2016
 

We leggen momenteel de laatste hand aan de nieuwe IJsselmeerberichten. Dit extra dikke zomernummer zit weer boordevol nieuws over landschap, natuur, cultuur en wetenswaardigheden over het IJsselmeergebied en onze vereniging: mis het niet. Voor een overzicht van de inhoud....

Windenergie verpest
het open IJsselmeerlandschap

In 2014 is door het rijk de Structuurvisie Wind op Land (SV WoL) vastgesteld. Kern is dat er 600 megawatt aan molens ‘op het land’ moeten komen. Destijds gaven natuur- en milieuorganisaties al aan, dat het IJsselmeergebied veel te zwaar belast zou worden met windparken....

De Afsluitdijk
en vismigratie
 

De Afsluitdijk vormt een enorme belemmering voor de vismigratie zowel voor vis die van zout naar zoet wil als andersom. Dat de vis die uitgespoeld wordt met het spuien terug zwemt via de schutsluizen is bij toeval ontdekt toen de sluis bij Kornwerderzand in 2014 in storing was.

Luwtemaatregelen Hoornse Hop: IJsselmeervereniging dient kritische zienswijze in

Onze adviseur Jan Baron woonde op 16 februari 2016 de presentatie bij van het door Rijkswaterstaat uitgekozen voorkeursalternatief voor de luwtemaatregelen in het Hoornse Hop. Dit was het sluitstuk van een cyclus van vier bijeenkomsten met alle betrokken maatschappelijke groepen en belanghebbenden. Bij dit soort grote projecten is men namelijk wettelijk verplicht tevoren met de zogeheten ‘stakeholders’ te overleggen. Gekozen is voor de variant Archipel Oost, omdat deze variant het meest bijdraagt aan de hoofddoelstelling, het creëren van luwte. Het voorkeursalternatief staat omschreven in het lijvige Verkenningenrapport Luwtemaatregelen Hoornse Hop. Archipel Oost bestaat uit een reeks eilanden die enkele kilometers uit de kust van Hoorn zullen worden aangelegd, een plek die tot de gemeente Lelystad behoort. De gemeente Hoorn is niet onverdeeld gelukkig met dit project, maar men denkt dat het niet meer tegen te houden is.

Derde kennisconferentie over de toekomst van het IJsselmeergebied; van Eesterenleerstoel TU Delft

De Van Eesteren leerstoel nodigt u uit voor de 3e kennisconferentie: vrijdag 17 juni 2016 - 9:30-17:30.
Het Waterschapshuis,
Waterschap Zuiderzeeland,
Lindelaan 20,
8224 KT Lelystad

De Van Eesterenleerstoel TU Delft onderzoekt de wisselwerking tussen de stedenbouw en de fysieke condities van het Nederlandse deltalandschap. Het studiegebied is het IJsselmeer in het algemeen en de zone rondom de Houtribdijk in het bijzonder.

Evaluatie Natura 2000

De bescherming van de natuur van het IJsselmeergebied danken we voor een groot deel aan de Europese regels van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Nederland heeft dat vertaald in de huidige Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet. Vanaf 1 januari 2017 worden die wetten vervangen door de nieuwe Wet natuurbescherming. De Europese Commissie is al een tijdje bezig om die twee richtlijnen voor vogels en habitat te evalueren. Natuur- en milieuorganisaties hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd, dat honderdduizenden inwoners en organisaties via een internetconsultatie hebben laten weten dat die richtlijnen zeker niet mogen verdwijnen en dat de uitvoering sneller en beter moet. Nederland is voorzitter van de EU tot eind juni en organiseert voor die evaluatie een grote natuurconferentie van 28 tot en met 30 juni in Amsterdam, waar alle landen van de Europese Unie aan zullen meedoen. Natuurorganisaties roepen daar om een betere natuurbescherming en herstel van biodiversiteit. Het Wereld Natuurfonds (WNF) is een actie gestort om op ludieke wijze via Natuursongs de Europese beslissers nog eens te wijzen op het belang van natuurbescherming en herstel van biodiversiteit.
 
Zie de website: WNF.NL

Beheerplannen Natura 2000 IJsselmeergebied

De Natuurbeschermingswet verplicht de betrokken overheden om voor Natura 2000-gebieden een beheerplan op te stellen. In zo’n plan wordt opgeschreven hoe de doelstellingen zoals die in de aanwijzingsbesluiten voor die Natura 2000-gebieden zijn bepaald, ook worden bereikt. Voor de Natura 2000-gebieden in het IJsselmeergebied (Randmeren, IJsselmeer, IJmeer en Markermeer) is Rijkswaterstaat de organisatie die de beheerplannen moet maken, natuurlijk in overleg met andere betrokken organisaties. Die beheerplanen hadden al lang klaar moeten zijn, waardoor jaren verloren zijn gegaan die benut hadden kunnen worden voor herstel van de slechte staat van de natuur in het IJsselmeergebied. Jammer!

Het is nu eindelijk zo ver dat die beheerplannen waarschijnlijk dit najaar de inspraak in gaan. Voorafgaand daaraan organiseert Rijkswaterstaat een aantal voorlichtingsdagen over de plannen. Natuurlijk zal het bestuur van de IJsselmeervereniging daar vertegenwoordigd zijn maar ook u kunt daar heen om te kijken wat de plannen in houden en vragen te stellen.

Overzicht: Informatieavonden

Zie de website: Beheerplan Natura 2000

Steun ons werk !!

De IJsselmeervereniging streeft naar een
verantwoord beheer van het IJsselmeer,
Markermeer en Randmeren.

Harderwijker Bokkingrace - vrijdag 10 juni 2016

De Harderwijker Bokkingrace, een bedrijfsevenement op authentieke Zuiderzeebotters, biedt een eminente mogelijkheid tot ontspannen netwerken. De zeilwedstrijd bezit weliswaar een competitie-element met de historische strijd om de HAV-wimpel, maar een ongedwongen sfeer is gegarandeerd. Ondernemers uit de gehele regio kunnen hun personeel en relaties volledig in de watten laten leggen! De twaalfde editie kent enkele opvallende primeurs. De splinternieuwe Vischafslag met Botterwerf aan de Vissershaven functioneert als zeer passende verwelkomingsplaats voor de deelnemers. Na afloop kunnen ze in deze prachtlocatie borrelen met daarbij (vis)hapjes en vervolgens barbecueën. Dit jaar is voor het eerst tijdens de zeilrace een pauzemoment ingelast waarbij een ieder kan genieten van vers gerookte bokking.
 
Meer info: Harderwijker Bokkingrace

Vliegerfestival - zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016

Forteiland Pampus heeft een vrolijk voorjaar met uiteenlopende activiteiten zoals "Pampus voor de wind!", een festival over vliegeren en kitesurfen.
 Tijdens het vliegerfestival Pampus voor de Wind! zijn er demonstraties met bijzondere vliegers die afhankelijk van de wind wel hoger dan 100 meter gaan, kunnen kinderen hun eigen vlieger knutselen en krijgen ze workshops hoe ze die in de lucht kunnen houden. Ook zijn er demonstraties kitesurfen om het eiland. Alle activiteiten worden verzorgd door De Libel Kite team. Op zaterdag is de Watersportacademy De Kaag aanwezig met onder andere Optimisten, deze liggen voor de bezoekers klaar aan de steiger.

Meer info: Vliegerfestival Pampus

Lemster Bokkingrace - zaterdag 18 juni 2016

De bokkingrace is in de Baai van Lemmer en op het IJsselmeer. Een leuk evenement voor iederen met een scherp jacht, rond- of platbodem die wel eens een clubwedstrijd wil zeilen en na afloop een barbecue.
De organisatie is in handen van Watersportvereniging "De Zevenwolden" Lemmer. Start 10.00 uur en de finish sluit 18.00 uur.

Meer info: Lemster Bokkingrace

Nationale Historische Reddingbootdag - zondag 19 juni 2016

Gedurende deze dag zal in de haven van Lelystad een programma plaatsvinden tussen 10:00 en 17:00 uuur waarbij u de historische reddingboten kan bekijken en beleven.
 
De Nationale Historische Reddingsbootdag (NHRD) bestaat uit een kleine groep vrijwilligers, allen verbonden aan het K.N.R.M. station Lelystad.

Meer info met een tijdschema van de geplande activiteiten en mogelijkheden: Reddingsbootdag

Spekbakkentreffen - zaterdag 25 juni 2016

In de Marker haven van het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen start het spekbakkentreffen tussen authentieke vissermanschepen uit Hoorn en Urk. Het parcour van de wedstrijd wordt pas vlak van tevoren bepaald aan de hand van windkracht en windrichting: daarna keren de schepen terug in de Marker haven.
 
De spekbak is oorspronkelijk een scheldnaam voor vaartuigen als vissermansschouwen en Marker rondbouwschepen. Waarschijnlijk omdat deze goedkope ijzeren scheepjes vaak vies en vettig waren van het visafval, maar ook omdat ze in de ogen van de vissersmannen een armzalig alternatief waren voor de elegante houten botter.

Meer info: Spekpannentreffen

Marker Havenfeesten - donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli 2016

Dit jaar worden de Marker Havenfeesten voor 27ste keer  gehouden. Van optredens tot activiteiten voor kinderen, van paling roken tot superplaybackshow, het maakt allemaal onderdeel uit van het feestprogramma. Het gehele weekend is er voor de kinderen een springkussen.

Meer info met het programma: Marker Havenfeesten

Kindertentoonsstelling in museum 'Nieuw Land'  - t/m 8 januari 2017

Speciaal voor de kids: "Pompen of Verzuipen" in Museum 'Nieuw Land' in Lelystad Nieuw Land is een familiemuseum (vrijwel naast de Bataviawerf) en heeft altijd een tijdelijke tentoonstelling over een bepaald onderwerp. Op dit moment staat Pompen of Verzuipen in de centrale hal van het museum. Het is een tentoonstelling over de eeuwenoude haat-liefde verhouding tussen Nederlanders en het water. De afgelopen weken is de presentatie uitgebreid met een aantal speciale kinderonderdelen. Zo kunnen de jonge bezoekers op de zolder klauteren van een huis, dat al ver onder water lijkt te staan. Spelenderwijs maken zij de keuze in wat ze wel of niet mee kunnen nemen naar zolder wanneer er een overstroming dreigt. Vervolgens kunnen ze de zolder met eigen uitgekozen spullen gaan inrichten. Ook is er een Windmolenspel, een spel waarbij kinderen een polder moeten leegpompen door de windmolens op de juiste manier op de wind te zetten. Dat blijkt een hele uitdaging. Ook nieuw is de selfie-hoek; kruip in de huid van een Hollands meisje, compleet met mutsje en tulp, en fotografeer jezelf. Leuk als aandenken of voor op social media. De tentoonstelling Pompen of Verzuipen is te bezoeken tot eind 2016. Naast de vele doe-dingen in de tentoonstelling zijn er tijdens vakanties speciale activiteiten die aansluiten bij het onderwerp.

Meer info: Pompen of verzuipen

EK open water zwemmen in de havenmond van Hoorn

Deze zomer zijn het Europees Kampioenschap en Wereld Jeugd Kampioenschap open water zwemmen in Hoorn. Hans Beenker van Stichting Ter Rede van Hoorn en wethouder Ben Tap vertellen over dit unieke evenement.
Van 10 tot en met 14 juli is het Europees Kampioenschap open water zwemmen in Hoorn. Daarna is van 16 tot en met 18 juli het Wereld Jeugd Kampioenschap open water zwemmen.
Die dagen zijn er veel nationale en internationale zwemtoppers te bewonderen in de Hoornse haven. Rondom de haven en op diverse locaties in de stad bruist het van de activiteiten. Stichting Ter Rede van Hoorn organiseert het EK samen met de Europese zwembond LEN en de KNZB, de gemeente Hoorn is gastheer.

Meer info: EK open water zwemmen te Hoorn

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons Contactformulier.

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 071-5144378