IJsselmeervereniging

Logo IJsselmeervereniging


IJSSELMEERVERENIGING
IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 26 - 21 april 2016

 

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

 

Windpark

Contra-expertise over Windturbines

Natuur- en milieuorganisaties maken contra-expertise over Windturbines in het IJsselmeer.

Veel mensen en organisaties hebben een zienswijze ingediend als reactie op de publicatie van het Inpassingsplan voor het Windpark Fryslan. De IJsselmeervereniging heeft een uitgebreide zienswijze ingediend en concludeert daar in ondermeer.........

Lees verder

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb26/afsluitdijk.jpg

Afsluitdijk, make over of facelift?

Op het verbeteren van de Afsluitdijk is nu een aantal jaren gestudeerd. Eerst gingen de ideeën uit naar een drastische verhoging en versteviging ivm de verwachte hogere zeespiegel en forsere stormen. De IJsselmeervereniging heeft in die fase er voor gepleit de dijk niet alleen icoon van veiligheid te laten zijn, maar ook icoon van duurzaamheid.

Lees verder

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb26/historizon.jpg

Zuiderzeecruise
2016

De Zuiderzeecruise is inmiddels een echte klassieker. In samenwerking met de IJsselmeervereniging volgen we de Franse cultuurhistoricus Henry Havard die ongeveer 150 jaar geleden deze tocht maakte. De overeenkomsten zijn vaak verrassend. In 2016 wordt vooral het zuidelijke deel van de voormalige Zuiderzee aangedaan.

Lees verder

 

Landschap vol ogentroost (windturbines niet meer exploitabel?)

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb26/windmolen1.jpg

Uiteindelijk zal de rendementsverbetering van zonne-energie-installaties windmolens overbodig maken. Dat schreef ik in mijn column voor IJsselmeerberichten 2016/1 naar aanleiding van een rapportage van het Internationale Energie Agentschap. Dat was te zwartgallig. Intussen verandert er veel en snel. Door de lage stroomprijs lopen de rendementen van windmolens nu al flink achteruit, zelfs ondanks subsidies. Dat gaat zo snel dat naar schatting tussen de 15 en 25% van de molens al verlieslatend draait. En hoe aftandser de molen hoe eerder rode cijfers worden gemalen. Wat nu opbreekt is dat molens grote, hoge en bewegende, dus slijtende installaties zijn die bepaald niet op beschutte plekken staan om het beetje kinetische energie uit de wind te halen. Dat vreet onderhoudskosten. Die molens staan bijvoorbeeld in Flevoland ook nog eens op erfpachtgrond die betaald moet worden. Oudere molens draaien inmiddels niet meer op MEP-subsidie want die liep in 2006 af. Als de stroomprijs zo laag blijft komen die het eerst tot stilstand. Er valt niets meer terug te verdienen. Onderhoud zal worden uitgesteld tot dat niet meer kan. Sloop van deze lukraak geplaatste dus zichtvervuilende molens ligt in het verschiet. Ons landschap kikkert er van op en onze trekvogels blijven leven...

Lees verder

 

Natuur- en milieuorganisaties:
“De praktijk van de natuurbescherming moet veel beter”

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb26/vogels.jpg

Alle wateren in het IJsselmeergebied zijn aangewezen als Natura 2000-gebied op grond van de Europese Vogelrichtlijn en een aantal kuststroken zijn ook Habitatrichtlijngebied. Daarmee is de bescherming van de natuur van dit blauwe hart in principe goed georganiseerd. De Europese Unie evalueert momenteel die beide richtlijnen, in het vakjargon bekend als “de fitness-check”. Deze richtlijnen hebben tot doel om op Europees niveau de biodiversiteit te behouden en te bevorderen. Zo is er een internetconsultatie geweest waar zich bijna een half miljoen Europeanen zich merendeels positief over die richtlijnen hebben uitgesproken en zijn er vergelijkende onderzoeken tussen verschillende Europese landen gedaan. 

Lees verder

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb26/lid.png

Steun ons werk !!

De IJsselmeervereniging streeft naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer,
Markermeer en Randmeren.

Aanmelden

 

KNRM Reddingbootdag 30 april 2016

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb26/knrm.jpg

Op zaterdag 30 april 2016 tussen 10:00 en 16:00 uur stelt de KNRM haar deuren open voor haar donateurs en andere bezoekers om een kijkje te nemen in de keuken van de Redding Maatschappij. Reddingbootdag is dé dag voor donateurs om actief kennis te maken met het werk, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM. Reddingbootdag wordt door alle 45 reddingstations van de KNRM georganiseerd.

Meer info: KNRM reddingbootdag 2016

 

Week van ons water - 1 t/m 8 mei 2016

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb26/week.jpg

Dompel je onder in de Week van Ons Water. Van 1 t/m 8 mei zijn er heel veel evenementen waar je naar toe kunt. Kijk wat er in ons water leeft, bezoek een waterzuivering of stoomgemaal, ga kanoën, fietsen, wandelen. En zie wat er elke dag wordt gedaan om ons water schoon te houden. Waar ga jij heen?

Meer info: Week van ons water

 

De Nationale Vogelweek vindt plaats tussen 14 en 22 mei 2016

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb26/vogelweek.jpg

Ga mee als deelnemer op een vogelexcursie dan kun je onder begeleiding van ervaren vogelkenners de meest verbazingwekkende vogels in het wild ontdekken. Door het hele land zijn er honderden gratis vogelexcursies en activiteiten, er gaat een wereld voor je open.
Meer info: De Nationale Vogelweek 2016

 

De urgentie van de zeespiegelstijging in beeld - t/m 12 juni 2016

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb26/zeespiegel.jpg

In het herdenkingsjaar van de overstroming in het Zuiderzeegebied in 1916 besteedt Nieuw Land aandacht aan actuele overstromingsgevaren. Met de tentoonstelling Where will we go? van fotograaf Kadir van Lohuizen worden de gevolgen van de zeespiegelstijging voor de mens met prachtige foto's verbeeld. De stijging van de zeespiegel is niet meer een probleem van de toekomst maar heeft nu al urgentie. Van Lohuizen volgt dit proces als een betrokken fotograaf over de hele wereld. 
Meer info: Museum Nieuw Land

 

Fietsen langs het IJsselmeer

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb26/fietsen.jpg

De regio Waterland is een vlakke streek met een prachtige openheid, die zich uitstekend leent voor een fietstocht. Het laaggelegen veenweidegebied, doorsneden met veel sloten en vaarten, wordt beschermd tegen het opdringende water door de Waterlandse Zeedijk. Lage kades werden vanaf de twaalfde eeuw opgeworpen en geleidelijk aan steeds meer opgehoogd. Ondanks de omdijking bleef Waterland een nat en drassig gebied. Akkerbouw was er bijna niet mogelijk, dus werd er veel handel gedreven op de markten met zuivelproducten. Veelgehoorde dialecten en Waterland zijn het Volendams en Markens.

Meer info: Fietsroute.nl

 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons Contactformulier.

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.
De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld.
 
Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. correspondentie via onze vereniging.
Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.


IJsselmeervereniging
p.a. Huizingastraat 4
2313 PW LEIDEN

Telefoon: 071-5144378

www.ijsselmeervereniging.nl
info@ijsselmeervereniging.nl

Facebook IJsselmeervereniging

 

powered by phpList 3.2.1, © phpList ltd

http://www.ijsselmeervereniging.nl/phplist/ut.php?u=23917c4d23f09a64c4c853e773343ec5&m=237