http://www.ijsselmeervereniging.nl/images/kop_600_new.jpg

IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 24 - 28 februari 2016

 


 
Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van
de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

 


 

 

Algemene Ledenvergadering
zaterdag 12 maart 2016

Windpark Friesland
in de versnelling!

"Doorpersen"

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb24/windpark.jpg

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb24/door.jpg

Leden van de vereniging zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering 2016 in Monnickendam.
U kunt nu de agenda en verslagen downloaden om zich voor te bereiden.


http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb24/lees.jpg

Nadat onlangs de eerste beoordeling van de MER voor het Windpark Friesland kritisch uitviel over de potentiele schade aan de vogelstand, is nu bekend geworden dat het Ontwerp Inpassingsplan voor dit beoogde windpark op 4 maart a.s. zal worden gepubliceerd.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb24/lees.jpg

Ondanks alle nieuwe inzichten over de oorzaken van de ecologische problemen in het Markermeer blijft Rijkswaterstaat “doorpersen” met haar plannen voor Luwte eilanden in het de Hoornse Hop.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb24/lees.jpg

 

 


Handtekeningen onder versterking Houtribdijk en kustontwikkeling Lelystad

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb24/houtribdijk_250.jpg

Gemeente Lelystad, Rijkswaterstaat en de provincie Flevoland maken afspraken over de aanpak van de Houtribdijk.

 

 

De Houtribdijk hoeft niet verhoogd maar alleen versterkt met beton, asfalt en zand. Verder komen er bij Lelystad leuke dingen voor de mensen, zoals een strand, een wandelroute en een mountainbikeroute. Jammer genoeg wordt over een mooie opening in de dijk, met geen woord gerept, terwijl dat veilig kan, heel goed is voor de natuur en ook een leuke plek kan worden om te bezoeken, zoals bijvoorbeeld Neeltje Jans in Zeeland en in de toekomst de Vismigratierivier in de Afsluitdijk.

Wij van de IJsselmeervereniging gaan natuurlijk door met het pleiten voor zo’n opening in de Houtribdijk, samen met o.a. Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland die het als een waardevolle aanvulling zien voor de Marker Wadden die hier ook aangelegd worden. Wij hopen ook in de gemeenteraad van Lelystad steun te vinden voor ons idee. Het grootste deel van het Markermeer behoort tot de gemeente Lelystad en die kan dus het verschil maken!

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb24/lees.jpg


 

Windmolenpark mogelijk onveilig voor watervogels

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb24/windmolenpark_vogels_250.jpg

De initiatiefnemers van het beoogde windmolenpark  in het IJsselmeer moeten beter aantonen dat  beschermde vogelsoorten geen risico lopen. 

 

 

Dit concludeert een onafhankelijke commissie op basis van het plannen voor het windpark. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen zijn voor zeldzame vogels als de zwarte stern en de toppereend, zo stelt de Commissie voor de mileueffectrapportage.

Windpark Fryslân beschrijft in zijn milieu-rapport dat de hoogte van de turbines mogelijk verhoogd moet worden, zodat vogels er onderdoor kunnen vliegen. Voor de commissie is niet zeker of deze maatregel voldoende is.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb24/lees.jpg  het MER-rapport


http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/blauwe_lijn.jpg

Logo IJsselmeervereniging

Op de website van de IJsselmeervereniging staat
nog veel meer informatie, dus bezoek deze
regelmatig: www.ijsselmeervereniging.nl
of bezoek ons via Facebook

Logo Facebook

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/blauwe_lijn.jpg

 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden. 

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/phplist/ut.php?u=23917c4d23f09a64c4c853e773343ec5&m=234