http://www.ijsselmeervereniging.nl/images/kop_600_new.jpg

IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 23 - 20 januari 2016

 


Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van
de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.
 


IJsselmeerberichten
winter 2016

De kleuren van het wad

IJsselmeergebied
een levend Landschap

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb23/ijb_winter_2016.jpg

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb23/de_kleuren_van_het_wad.jpg

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb23/levend_landschap_kl.jpg

IJsselmeerberichten - Winter 2016 - belooft weer een spraakmakend magazine te worden, maar dat zult u zelf ervaren door de diverse artikelen te lezen.
Het nieuwe blad zit weer boordevol nieuws, cultuur en wetenswaardigheden over het IJsselmeergebied. Kijk verder voor een overzicht van de inhoud.
<lees meer>

Waterbouwkundigen, overheid, eilandbewoners en milieugroepen hebben allemaal eigen plannen bedacht – en nergens is de nationale strijd tussen natuur en economie zo langdurig en hartstochtelijk gestreden als rondom de Wadden.
(Normaal € 24,95, voor leden van de IJsselmeervereniging € 19,95)

<lees meer>

Onder die titel hielden Jos Teeuwisse en Kees Schouten van de IJsselmeervereniging op 16 januari j.l. een lezing met powerpoint presentatie over de ontstaansgeschiedenis, de cultuur-historische ontwikkeling, de actuele waarden en ontwikkeling van het IJsselmeergebied. Dit gebeurde op uitnodiging van de Schipperskring Kooijman en de Vries.
<lees meer>

 


 

Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2016

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb23/mirror_paviljoen.jpg

De Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging in 2016 zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 12 maart 2016.
De bijeenkomst begint om 13.00 uur en duurt tot uiterlijk 17.00 uur.
We heten u van harte welkom in het Mirror Paviljoen, Hemmeland Waterlandse Zeedijk 1,
1141 LC Monnickendam.

 

 

Kort programma voor de algemene ledenvergadering
Naast de reguliere vergadering zullen we het IJsselmeerspel gaan spelen dat voor onderwijs doeleinden, voor onze vereniging is ontwikkeld. Ook staat een interessante lezing over de overstromingsramp van 1916 in Noord-Holland op het programma. Deze zal worden gehouden door Barbara van Beijma, bestuurslid van onze vereniging. 

Tijdens de algemene ledenvergadering zal ook een statutenwijziging worden behandeld: Het gaat hierbij om een algemene modernisering van de statuten, maar ook een aanpassing die het beter mogelijk maakt om juridische procedures te voeren, wat met het oog op de strijd tegen de windmolenparken in het IJsselmeer, wenselijk is. 

De leden ontvangen binnenkort een uitnodiging met verwijzing naar de stukken die op de website worden gepubliceerd. Wie daaraan behoeft heeft kan schrijven of bellen voor een schriftelijke editie van de stukken. Telefoon: 071-5144378 - Adres: IJsselmeervereniging, p.a. Huizingastraat 4, 2313 PW Leiden.

 

Nieuwe eilanden Zwarte Meer gaan Kraggenoog en De Snörre heten

 

In het Zwarte Meer en het Ketelmeer heeft Rijkswaterstaat 2 nieuwe eilanden en ondiepe zones aangelegd. Zo ontstaat boven en onder water nieuw leefgebied voor vogels, vissen en waterdieren. Dit najaar schreef Rijkswaterstaat een namenwedstrijd uit voor de nieuwe eilanden. Inwoners uit de omgeving Kraggenburg en Genemuiden konden hun suggesties indienen, voorzien van een motivatie. In totaal zijn er 27 suggesties ontvangen. Een jury met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten beoordeelde de inzendingen en koos de namen Kraggenoog en De Snörre. <lees meer>

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb23/nieuwe_eilanden.jpg

 

'Rijk heeft het landschap te vondeling gelegd'

 

Het Rijk is gestopt met landschapsbeleid zonder dat er sprake was van een georganiseerde overdracht aan de provincies. De inspanningen van de gezamenlijke provincies leiden niet tot een samenhangende benadering van de nationale landschappelijke structuren van ons land. Het Rijk heeft het landschap gewoon te vondeling gelegd. 

Tot die conclusie komt professor ir. Eric Luiten, Rijksadviseur Landschap en Water, in een advies aan de gezamenlijke provincies. In de huidige situaties waarin de bevoegdheden over de ruimtelijke ordening geheel naar de provincies zijn gedecentraliseerd komt van een gezamenlijke kijk op landschapsbeheer niet veel terecht, laat staan dat er sprake is van de nodige bescherming. Luiten geeft aan dat er niet veel draagvlak is voor de aanwijzing van landschappen als bescherming tegen verloedering, maar ook het gezamenlijk erkennen van belangrijke waarden van de landschappen komt zelfs niet uit de verf. 

 

Landschap te vondeling

De IJsselmeervereniging strijdt sinds haar oprichting voor de beschermde status van het levende landschap van het IJsselmeergebied. De benadering van zo’n gebied als landschap biedt o.i. juist de mogelijkheid enerzijds de waarden te beschermen en anderzijds ontwikkeling en verandering toch mogelijk te maken. 

Onderdeel van het advies is een kaart, gemaakt door Alterra-onderzoekers Pieter Boone en Michaël van Buuren, die de essentiële dragers van de Nederlandse landschappen afbeeldt. Met de kaart vraagt het College van Rijksadviseurs (CRa) aandacht voor het landschappelijk ‘laadvermogen’ van Nederland en de breed levende behoefte aan helderheid over de invulling van publieke verantwoordelijkheid bij de bescherming en ontwikkeling van het landschap.

 

Zie voor meer informatie het advies over het landschapsbeleid van de provincies op de site van het College van Rijksadviseurs.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/blauwe_lijn.jpg

Logo IJsselmeervereniging

Op de website van de IJsselmeervereniging staat
nog veel meer informatie, dus bezoek deze
regelmatig: www.ijsselmeervereniging.nl
of bezoek ons via Facebook

Logo Facebook

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/blauwe_lijn.jpg

 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.