http://www.ijsselmeervereniging.nl/images/kop_600_new.jpg

IJsselmeer Nieuwsbrief nr. 22 - 7 december 2015

 

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van
de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.


Hoe moet de natuur in het Markermeer en IJmeer worden verbeterd

100 jaar droge voeten

PROEVEN van een  PROEFEILAND

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/hoe_natuur.jpg

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/100_jaar.jpg

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/proeven.jpg

“Hoe moet de natuur in het Markermeer en IJmeer worden verbeterd”. Daarnaar is de afgelopen 5 jaar uitgebreid onderzoek gedaan in opdracht van Rijkswaterstaat.
Het onderzoeks-programma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ; sinds 2010 in uitvoering en liep tot eind 2015) heeft een groot onderzoeksverslag gepubliceerd. <lees meer>

In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 januari 1916 raasde een loeiende noordwesterstorm over Nederland. Al enkele dagen heeft de harde wind grote massa’s Noordzeewater de Zuiderzee in geblazen. Het water stroomt bij eb nauwelijks terug. Vloed lijkt zich op vloed te stapelen. Erg gerust gaat men in Noord-Holland niet slapen. <lees meer>

De aankondiging dat de aanleg in het Markermeer van de Marker Wadden nu echt begint, maakt boze en blije reacties los. Wat de een verwelkomt als natuur-ontwikkeling, verwerpt de ander als verkwanseling van het Natte Hart van Nederland. Michiel Scholtes schortte zijn mening op en ging kijken bij het al aanwezige proefeiland bij Lelystad. <lees meer>


 

 

 

Uitslag van de ledenraadpleging over de financiële
toekomst van de IJsselmeervereniging

 

Een grote meerderheid koos voor optie drie: ga overleggen over een lagere bijdrage aan stichting het Blauwe Hart en blijf actief in het samenwerkingsverband.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/munten.jpg

Naar aanleiding van deze uitspraak en een verwacht negatief exploitatiesaldo voor het jaar 2015, besloot het bestuur om in haar concept begroting 2016 vooralsnog de Blauwe Hart bijdrage van 15000,- te verlagen naar 10.000,- en om ook in de budgetten voor communicatie en bestuurskosten 3000,- te bezuinigen. Op een begroting van 25.000,- vond het bestuur een bijdrage van 15.000,- aan stichting het Blauwe Hart echt te hoog. Meegewogen werd dat de IJsselmeervereniging als het gaat om vrijwilligerswerk al de grootste bijdrage levert. Gezien het enorme verschil in financiële omvang met de overige Blauwe Hart partners pleit de IJsselmeervereniging voor een bijzondere positie bij de contributies.

 

 
Met de genoemde bezuinigingen zou de vereniging weer een enigszins gezonde exploitatie moeten krijgen. Als er sprake is van meevallende contributie inkomsten bij de IJsselmeervereniging dan zou de bijdrage aan het Blauwe Hart heroverwogen kunnen worden.

Daarnaast start het bestuur een actie onder de leden om “slim schenken” (schenken met belasting voordeel) mogelijk te maken. Ook wordt een crowdfunding georganiseerd om de extra kosten van het juridisch verweer tegen de komst van windmolenparken in het IJsselmeer mogelijk te maken. Een schenking van de Stichting Muider Hardzeildagen voor een onderwijsproject blijft op de balans beschikbaar voor dit inmiddels in uitvoering gebrachte project. Over al deze zaken zullen de leden én stichting het Blauwe Hart binnenkort nader worden geïnformeerd. De nieuwe begroting wordt op de ledenvergadering begin 2016 besproken en aldaar vastgesteld door de leden.
<lees meer>

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/ledenraadpleging.jpg

 

Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2016

 

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 12 maart 2016, dus noteer dit alvast in uw agenda.

Deze keer zijn we te gast in het Mirror Paviljoen, Hemmeland Waterlandse Zeedijk 1, 1141 LC Monnickendam. Nadere bijzonderheden volgen t.z.t.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/mirror_paviljoen.jpg

 

 

 

 

Windpark stilgelegd na afbreken deel rotorbladverkeer

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/windmolenpark.jpg

De 26 windmolens langs de  Westermeerdijk en de Noordermeerdijk in Noordoostpolder  zijn maandagmiddag buiten werking  gesteld nadat van een turbine een deel  van een rotorblad was afgebroken. Het gaat om het uiterste omgebogen puntje van het rotorblad, de tip.

 

 
Het brokstuk van 1.80 meter kwam terecht op een lege opstelplaats voor hijskranen. Het is niet  bekend wanneer het is afgebroken. De laatste molen van dit windpark is in september opgeleverd  en er werd niet meer gewerkt in de directe omgeving van de getroffen molen. Enercon onderzoekt de breuk Fabrikant Enercon doet onderzoek naar de oorzaak van de breuk. Zolang die niet is opgehelderd  en dus ook niet is uit te sluiten dat het probleem zich bij andere molens kan voordoen, blijft het  windpark buiten bedrijf.
<lees meer>

 

 

Naar een rijk IJsselmeer

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/ms_friesland.jpg

Vogelvaartocht in samenwerking met Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart

Tijdens deze eerste vogelvaartocht van het jaar varen we traditiegetrouw met de MS Friesland (de voormalige veerboot naar Terschelling)  vanuit Enkhuizen het open water van het  IJsselmeer op. We gaan op zoek naar diverse soorten vogels die hier de winter doorbrengen.  Natuurlijk gaan we weer op zoek naar de  tienduizenden toppereenden. We varen ook  langs vogeleiland de Kreupel, een gebied in beheer bij Staatsbosbeheer dat weinig bekend is bij de meeste mensen maar een hotspot is voor rustende watervogels.

 

 
Tijdens de excursie vertelt Jan Marbus van de  KNNV alles over het gebied en de directe omgeving. Op de boot zijn deskundige  vogelkenners die u op de vogels kunnen wijzen.  Tevens zijn er in het vooronder diverse lezingen  en pitches over de ontwikkelingen in het  IJsselmeergebied. Deelnemers ontvangen een excursiemap en aan boord is er van alles en nog  wat te doen (stands, boeken, prijsvraag). 
<lees meer>

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/blauwe_lijn.jpg

logo IJsselmeervereniging

Op de website van de IJsselmeervereniging staat
nog veel meer informatie, dus bezoek deze
regelmatig: www.ijsselmeervereniging.nl
of bezoek ons via Facebook

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/facebook.png

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb22/blauwe_lijn.jpg

 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden. 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/phplist/ut.php?u=23917c4d23f09a64c4c853e773343ec5&m=218