http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/kop_700.jpg

Datum: 17 september 2015

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/blauwe_lijn.jpg

Inhoud IJsselmeer Berichten februari 2015

 

De nieuwe IJsselmeerberichten rolt bijna  van de pers en zal volgende week bij  onze leden op de deurmat vallen.

Dat is  wel wat laat, maar we hebben er een  uniek najaarsnummer van gemaakt.

Wellicht voor de buitenwacht leek het stil bij de  IJsselmeervereniging, maar er is de  afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan diverse artikelen, interviews enz.

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/ijb_najaar_2015.jpg
 

 

 • Voorwoord; Jos Teeuwisse voorzitter gaat o.a. in op het belang van een breed gedragen visie op de toekomst van het IJsselmeergebied.
 • Actuele ontwikkelingen: waarin o.a. aandacht voor slim schenken aan de IJsselmeervereniging
 • Boekbesprekingen: “de Kleuren van het Wad” van Kester Freriks en “Weerwater” van Renate Dorrestein
 • André Kuipers: astronaut op de Zuyderzeedijk en zijn kijk op de dijkrenovatie
 • Het Plan van Jan: haalbaarheid van een open Houtribdijk door Jan Baron
 • Open of doorlaatbare dijken zijn voor de veiligheid geen probleem; interview met Matthijs Kok, hoogleraar waterveiligheid aan de TU Delft over een veilige open Houtribdijk
 • Nederland ligt aan het zoetwaterinfuus van het IJsselmeer: interview met Roel Posthoorn van Natuurmonumenten en geestelijk vader van de Marker Wadden. Ook Natuur- monumenten ziet het belang van een open Houtribdijk voor het natuurherstel.
 • Vogels kijken rond het IJsselmeer
 • Markermeerdijken versterken en pompen? Interview met Hester Faber en Renie Hylkema van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
 • Toerisme Natuurlijk! Column van Marten Bierman: “waar de natuur saaiheid nodig heeft, moet er avontuur geboden worden aan de verveelde wereldtoerist. En dat gaat wringen”
 • Beeldimpressie van de “landschapsverandering” rond Urk door de komst van hele grote windturbines

 

 http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/blauwe_lijn.jpg

20.000 Sterns kwijt

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/stern.jpgNormaal slapen er tienduizenden zwarte sterns in de zomer op het eilandje De Kreupel, bij Andijk. Dit jaar heeft onderzoeker Jan van der Winden nog geen idee waar de vogels zijn gebleven. Het verdwijnen van de sterns is opnieuw een aanwijzing dat de visetende vogels rond het IJsselmeer het moeilijk hebben.

Grootste slaapplaats
De afgelopen jaren was De Kreupel misschien wel de grootste slaapplaats voor zwarte sterns in West-Europa. De vogels verzamelden daar na het broedseizoen, om op te vetten en uit te rusten voor de trek van duizenden kilometers naar Afrika. Van der Winden en de andere vrijwillige vogeltellers van de telgroep 'De Kreupel' weten nog niet waar de sterns nu zijn.

Meer problemen in het IJsselmeer?
Misschien zijn de vogels gewoon naar een andere, betere plek verkast. Maar het kan ook zijn dat er een groter probleem speelt in het IJsselmeer, veronderstelt Van der Winden. 'Ook de visdieven die op de Kreupel broeden hebben een extreem slecht jaar achter de rug. Ze brachten letterlijk niet één jong groot. Zelfs de meeuwen en aalscholvers doen het dit jaar slecht. Het zou een teken kunnen zijn dat er meer aan de hand is. Het IJsselmeer wordt schoner en helderder. Dat is op zichzelf goed nieuws, maar het is nog onduidelijk wat dat betekent voor bijvoorbeeld de beschikbaarheid van spiering, waar de sterns het van moeten hebben. En helaas komen er nog geen andere vissen voor terug in het heldere water. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld de harde oevers van het IJsselmeer, waar vissen slecht kunnen paaien, en ook met de visserij', aldus Van der Winden.

(Vara Vroege Vogels)

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/blauwe_lijn.jpg

Nog geen lid van de IJsselmeervereniging?

 

Er is veel aan de hand in het IJsselmeergebied en veel initiatieven worden los van elkaar ontwikkeld. Omdat er geen echte “beheerder” is van het Blauwe Hart van Nederland zijn er ook negatieve en met elkaar strijdige plannen die tot ontwikkeling worden gebracht. Er worden bijvoorbeeld veel nieuwe plannen ontwikkeld voor recreatie en toerisme en tegelijkertijd wordt het IJsselmeergebied als locatie voor energiewinning gezien. Ook strijden plannen voor wegen en havens om voorrang met natuurbescherming en zelfs nieuwe natuur. De landbouw en drinkwatersector zien in het IJsselmeergebied in de eerste plaats als zoetwater reservoir en strijden met de natuurherstellers die voor terugkeer naar het zoet/zoute estuarium pleiten.

Er is geen plan, geen visie voor dit gebied en geen echte “eigenaar” die er goed voor zorgt. Dat moet er wel komen en daar werkt de IJsselmeervereniging hard aan met haar partners in het samenwerkingsverband Het Blauwe Hart.

Daarbij kunnen we wel wat steun gebruiken!
Wordt daarom lid van de IJsselmeervereniging en lees ons blad IJsselmeerberichten, steun ons financieel en nog liever wordt ook actief.

Als bijlage ontvangt u de digitale versie van ons laatste nummer gratis!

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/blauwe_lijn.jpg

Enkele nieuwsitems - op onze website MEER INFO

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/strontrace_2015.jpg 

Strontrace 2015
Van 16 - 24 oktober zal de jaarlijkse Strontrace plaatsvinden: een  zeilwedstrijd voor traditionele platbodems van Workum, over het  IJsselmeer, naar Warmond en weer terug. Deze bijzondere race werd voor het eerst gehouden in 1973 op initiatie  van Reid de Jong, de bekende "vuurtorenwachter" uit Workum.

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/marker_wadden_cafe.jpg

Uitnodiging Marker Wadden Café
Kom op 24 september naar het Marker Wadden Café.  Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat organiseren het  zesde Marker Wadden Café in het stadhuis in Lelystad. Voor  deze bijeenkomst is iedereen die meer wil weten over hoe  het eiland eruit komt te zien van harte welkom. Het Marker  Wadden Café begint om 19.30 uur en is rond 21.30 uur  afgelopen.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/blauwe_lijn.jpg

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/logo.png 

Op de website van de IJsselmeervereniging staat nog veel meer informatie,
dus bezoek deze regelmatig:
www.ijsselmeervereniging.nl

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/blauwe_lijn.jpg

 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.


 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb20/facebook.png