http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/kop_700.jpg

Datum: 18 februari 2015

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.
  

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/blauwe_lijn.jpg

Inhoud IJsselmeer Berichten februari 2015

 

Binnenkort verschijnt de nieuwe “IJsselmeerberichten”, het ledenblad van de IJsselmeervereniging. Met daarin o.a. 
 

 • http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/ijb_februari_2015.jpgIn Estland hebben ze ook een IJsselmeer
 • Ledenraadpleging over estuariumgedachte
 • Professor Palmboom wil: “Het begrip openheid meer handen en voeten geven”
 • Gerda Lenselink: “Zet sluizen in de Houtribdijk af en toe open”
 • Zuiderzeepad.
 • Markermeer speeltuin
 • Waterschapsverkiezingen
 • Column Marten Bierman
 • De IJsselmeervereniging
 • Zuyderzeedijk

Leden ontvangen dit nummer een dezer dagen automatisch in de brievenbus.

 

 http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/blauwe_lijn.jpg

Algemene Ledenvergadering 21 maart 2015 - 13.00 uur

 

Locatie: Museum Nieuwland *), Oostvaardersdijk 113, 8242 PA  Lelystad

De stukken behorende bij de verschillende agendapunten staan twee weken voor de ALV op onze website en zijn ter vergadering beschikbaar)

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/agenda.gif

A G E N D A (ALV 13.00 – 14.30 u)

 1. Opening
 2. Vaststellen verslag ALV 23 maart 2013 
 3. Vaststellen verslag ALV 22 maart 2014
 4. Huishoudelijk reglement
 5. Jaarverslag en financieel verslag 2014
 6. Bestuurssamenstelling
 7. Jaarplan en begroting 2015
 8. Jeugdactiviteiten
 9. Uitreiking Marten Biermanprijs 2014
 10. Rondvraag en sluiting

Pauze (14.30 – 15.00 u)
 

15.00 u: Archeologie van het Zuiderzeegebied. Spreker: Wouter Waldus. Waldus is maritiem archeoloog bij ADC ArcheoProjecten en is bezig met een proefschrift aan de RUG over scheepvaart in het Zuiderzeegebied. De spreker wordt ingeleid door Willem Goudswaard.

*)
Museum Nieuwland is op zaterdag geopend vanaf 11.30 u -17.00 u en op 21 maart gratis toegankelijk voor deelnemers aan de ALV. Nieuwland is goed bereikbaar met het OV. Met bus 3 slechts 8 minuten vanaf station Lelystad Centrum. Halte Bataviastad.
 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/blauwe_lijn.jpg

Achterbanraadpleging

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/people.jpgWat vindt u ervan?

Van tijd tot tijd wil de IJsselmeervereniging graag weten wat haar achterban vindt van een belangrijk onderwerp. Naast de jaarlijkse ledenvergadering bieden we de leden en andere achterbanners de gelegenheid hun inbreng te geven met hun eigen visie en ervaringen. Deze keer gaat het over een oud maar actueel dilemma: 

 1. Herstel het IJsselmeer als dynamisch groot natuurgebied met natuurlijke overgangen van zout naar zoet, land en water, met behoud van veilige waterkering.
  Of………..
 2. Zie het IJsselmeergebied als een mooi zoetwaterplassengebied met vooral een functie als zoetwaterbekken en recreatie gebied.

De lange geschiedenis van het IJsselmeergebied wordt gekenmerkt door grote natuurlijke veranderingen. Door de invloed van klimaat, rivieren, zee, vegetatie en menselijk handelen resulteerde dit in het huidige Nederland met een nat hart.

Lees verder het hele artikel, download: “Wat vindt u ervan?” (31Kb.doc) en geef uw mening via achterbanraadpleging

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/blauwe_lijn.jpg

Wat doet de IJsselmeervereniging precies ?

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/vraagteken.jpg

Acht bestuursleden en negen vrijwilligers staan dagelijks klaar voor onze vereniging. Zij besturen de vereniging, houden de administraties bij, participeren in Stichting Het Blauwe Hart, zijn vertegenwoordigd in werkgroepen en inspraakprocedures, volgen de plannenmakerij van gemeenten, Rijk en provincies en onderhouden de externe communicatie via folders, IJsselmeerberichten, website, nieuwsbrief, post en e-mail.

Al deze mensen houden zelf hun kennis op peil door ondermeer lezingen en conferenties te bezoeken en zorgen voor deskundige inbreng elders. Al deze bestuurders en vrijwilligers zetten zich pro deo in voor het grootste zoetwatergebied van West-Europa dat het blauwe hart van Nederland vormt. Ze zijn ook de "bewaarders" van het gedachtegoed van de ruim veertig jaar oude vereniging, de voormalige VBIJ, ooit opgericht om de droogmaking van de Markerwaard te voorkomen.

Wilt u het werk van de vereniging steunen: word lid!
 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/blauwe_lijn.jpg

Enkele nieuwsitems - op onze website MEER INFO

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/markermeerdijken.png 

09-02-2015 - Provincie Noord-Holland reserveert 8,5 miljoen voor versterken Markermeerdijken
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland reserveren 8,5 miljoen euro voor meer kwaliteit bij de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Daarmee wordt de dijk niet alleen veilig, maar ook mooier. Ook kan er extra natuur en recreatie mee worden gefinancierd.

 

 

 http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/friese_milieu_federatie.png

29-01-2015 - Friese voorronde Pluk van de Pettefletprijs van start
De Friese Milieu Federatie reikt ook dit jaar de  Friese Pluk van de Pettefletprijs uit. Personen  die zich op een bijzondere manier inspannen  voor natuur en milieu, kunnen hun initiatieven  aanmelden. Die moeten natuurlijk wel  helemaal passen bij de acties van Pluk van de  Petteflet zelf: slim van opzet, creatief, effectief en eenvoudig uit te voeren.

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/toekomst.png

08-01-2015 - De toekomst van het IJsselmeergebied; een metropolitane verademing?
De Van Eesteren leerstoel onderzoekt de wisselwerking tussen de stedenbouw en de fysieke condities van het  Nederlandse deltalandschap, met name op het waterhuishoudkundige vlak. Het studiegebied is het IJsselmeer in het  algemeen en de zone rondom de Houtribdijk in het bijzonder.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/blauwe_lijn.jpg

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/logo.png 

Op de website van de IJsselmeervereniging staat nog veel meer informatie,
dus bezoek deze regelmatig: www.ijsselmeervereniging.nl

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb19/blauwe_lijn.jpg

 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.