http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/kop_700.jpg

Datum: 14 januari 2014 – nummer 16

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb16/blauwe_lijn.jpg

 

 
Discussieer mee met de IJsselmeervereniging!
 

 
Windhandel of Principes: Windturbines op verantwoorde locaties in het IJsselmeergebied, maar met compensatiegeld voor natuurcompensatie.
 
Het ziet er naar uit dat de plaatsing van windturbines in het IJsselmeergebied niet te vermijden is. Het rijksbeleid verplicht provincies en gemeenten mee te werken met plannen voor meer turbines langs de randen van het IJsselmeer en Markermeer. Vooral het plan voor een mega windpark bij Breezanddijk langs de Afsluitdijk is hiervan een voorbeeld.
 
Je zou je kunnen voorstellen dat in die gevallen waar windturbines onvermijdelijk zijn er natuurcompensatie maatregelen tegenover moeten staan, gefinancierd uit de stroomopbrengst. Het voorbeeld voor een dergelijke werkwijze treffen we aan in het Waddengebied waar o.a. gaswinning wordt gecompenseerd met storting van compensatie middelen in “het Waddenfonds”. Dat dit voor het IJsselmeergebied dan niet kan betekenen dat er zo maar overal Windturbines kunnen komen omdat er een stukje opbrengst in “het Blauwe Hartfonds” moge duidelijk zijn. Met deze middelen komt structureel geld beschikbaar voor bijvoorbeeld een doorlaatbare Houtribdijk, een tweede visrivier, verduurzaming van de visserij, herstel van mooie historische haventjes enz.
 
Anderzijds is het de vraag is of als we dit pad opgaan, er geen niet te stoppen ontwikkeling van windparken met compensatie op gang komt. Vernielde natuur en landschap met veel geld om dat nog een beetje op te leuken. Beter strijdend ten onder dan meewerken aan deze verkeerde ontwikkeling!!
 
Of is er meer te zeggen over dit dilemma? Discussieer mee met de IJsselmeervereniging op onze discussiepagina.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb16/blauwe_lijn.jpg

 


Algemene  Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging

 
Op 22 maart 2014 om 13.45 u wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging gehouden in Den Oever. (het adres zal nog nader bekend worden gemaakt.)
 
Den Oever, dat goed met de bus bereikbaar is, werd gekozen om ook onze Friese leden wat tegemoet te komen. We hopen dat de leden uit andere delen van het land toch ook in flinke getale zullen komen, al was het maar voor het interessante inhoudelijke programma, dat zal gaan over de het herstel van de ecologie van het IJsselmeergebied. Wat is daar mee aan de hand en moet er worden ingegrepen om het weer in orde te krijgen? In de ecologie blijkt verandering een sleutelbegrip. Rijkswaterstaat ecoloog Mennobart van Eerden houdt er een lezing over onder de titel: “Natuur in het Natte Hart, al 35 jaar in beweging”.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb16/blauwe_lijn.jpg

 


Inhoud: IJsselmeerberichten winter 2013/2014
 

 

De afgelopen maand hebben we diverse interessante interviews gevoerd en deze zijn verwerkt in IJsselmeerberichten winter 2013/2014: we beloven u weer een  spraakmakend magazine. Onderstaand een kort overzicht:
 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb16/ijbw1314.jpg

1

Actuele ontwikkelingen

2

Markermeerdijken worden versterkt

3

Open Houtribdijk als alternatief voor Marker Wadden

4

Een kritische IJsselmeervereniging vind ik geen probleem

5

Column Martin Bierman

6

Met het IJsselmeer de gemeenteraadsverkiezingen in

7

40 jaar Strontrace

8

Zuiderzeecruise

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb16/blauwe_lijn.jpg

 


Enkele nieuwsitems - op onze website MEER INFO
 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb16/zuiderzeecruise.jpg

21-12-2013 - Zuiderzeecruise (special)
Onder die naam organiseert Reisburo Historizon ook in 2014 weer de reis rond de Zuiderzee, zoals ook de schrijver van ons jubileumboek Henry Havard die maakte in 1873. Deze reis wordt net als Havard met een historisch (maar zeer comfortabel) zeilschip gemaakt. In 2014 is er zelfs een speciaal aanbod voor de leden van de IJsselmeervereniging die met een aanzienlijke korting deze bijzondere reis mee kunnen maken.

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb16/flevokust.jpg

18-12-2013 - Flevokust gestrand op één stem
De Lelystadse gemeenteraad heeft dinsdagavond tegen project Flevokust gestemd. Lange tijd leek het erop dat er een krappe meerderheid was voor het plan, maar toen PvdA-raadslid Emmy van der Kleij tegen de verwachting in tegen stemde, zei de raad alsnog unaniem nee tegen de komst van een bedrijventerrein met overslaghaven.

 

 

 http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb16/watersnood_1916_3.jpg

02-12-2013 - De gevolgen van een watersnoodramp
Duizenden mensen die hun huizen moeten verlaten. Vee dat geëvacueerd wordt. Dijken die doorbreken en rivieren die buiten hun oevers treden. Het zijn de onmiskenbare gevolgen van een watersnoodramp.
Vanaf zaterdag 23 november 2013 tot en met 22 maart 2015 toont het Zuiderzeemuseum in drie zalen Nederland in 7 overstromingen - De Zuiderzee. De tentoonstelling voert bezoekers mee langs de verhalen van slachtoffers en hulpverleners, vertelt het verhaal van de Afsluitdijk en laat zien hoe we ons land wapenen tegen een mogelijke grote overstroming in de toekomst.

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb16/delta.jpg

22-11-2013 - “De nieuwe man” bij de Deltacommissie voor het IJsselmeergebied: Herbert Bos, programmadirecteur
In de bijgaande deel van de Delta Nieuwsbrief wordt hij voorgesteld. Tevens is er een nieuw filmpje van Rijks Waterstaat over de belangrijkste pijlers van het beheer van het IJsselmeergebied in de komende periode tot het jaar 2050.
De voor de IJsselmeervereniging zo belangrijke projecten gericht op de doorlaatbaarheid van de Afsluitdijk en de Houtribdijk komen daar nog niet in voor. Dat betekent dat er nog werk aan de winkel is voor onze vereniging.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb16/blauwe_lijn.jpg

IJsselmeervereniging

Op de website van de IJsselmeervereniging staat nog veel meer informatie,
dus bezoek deze regelmatig: http://www.ijsselmeervereniging.nl/

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb16/blauwe_lijn.jpg

 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. aanmeldingen en correspondentie. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.

----------------------------------------------------------------------------
- Een bericht naar iemand doorsturen > this link