http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb12/kop_700.jpg

Datum: 11 november 2013 – nummer 15

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zenden wij u de gratis digitale IJsselmeer Nieuwsbrief: deze Nieuwsbrief is een project van de IJsselmeervereniging en onderstaand treft u enkele belangrijke nieuwsberichten aan.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb15/blauwe_lijn.jpg

 
http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb15/discussieer_mee.jpg
 

Bij het besluit over de ledenraadpleging over het verenigingstandpunt over het plan Marker Wadden van Natuurmonumenten, werd ook gevraagd een discussiebijeenkomst te houden over dit onderwerp. Dat is er niet van gekomen. Uit diverse reacties op de ledenraadpleging is naar voren gekomen dat dit als een gemis is ervaren. Omdat veel leden gebruik maken van onze website om te reageren is bedacht om dit medium alsnog te benutten voor discussie en meningsvorming.  Dat kan met een discussiepagina, forum of hoe dit ook wilt noemen.

De IJsselmeervereniging opent nu deze discussiepagina. Deze gaat voor de eerste keer alsnog over hoe de IJsselmeervereniging zich moet opstellen over het plan Marker Wadden van Natuurmonumenten.

De IJsselmeervereniging is sinds jaar en dag een verklaard tegenstander van de aanleg van meer eilanden en andere vormen van verdere inpoldering. Dat vormde ruim 40 jaar geleden de grondslag voor het ontstaan van onze vereniging.

De strijd voor het niet droogmaken had alles te maken met de wens om de ongerepte natuur en het historische landschap van het laatste grote open gebied van ons land te behouden.

Het plan van Natuurmonumenten bevat nu de aanleg van eilanden voor herstel van de natuur in het IJsselmeer/Markermeer en opent perspectief voor het  open maken van de Houtribdijk.

Voorwaar een lastig dilemma. Leef je uit in “gratis advies” aan het bestuur van de IJsselmeervereniging !!

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb15/blauwe_lijn.jpg

 


Preview op de nieuwe IJsselmeerberichten
 

 

Preview op de nieuwe IJsselmeerberichten, die in de eerste week van het nieuwe jaar 2014 bij de leden op de mat ploft. Er staan weer de nodige onderwerpen op de rol en we hopen dat we ze allemaal tot een interessant artikel kunnen brengen. Uiteraard met voorbehoud!!
 

 1

 Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen ligt het voor de hand de verschillende grote gemeenten rond het IJsselmeergebied te bezoeken en interviews te maken met de belangrijkste fracties. De thema’s zijn dan het belang van een weids en open IJsselmeerlandschap versus, windturbines, stadsuitbreiding, bedrijfsterreinen, bruggen en wegverbindingen enz. We gaan op bezoek in de gemeente Lelystad, Waterland en Südwest Frieslân.

2

Thema katern: dijken en dammen: twee verhalen
1) Over de dijkverzwaring van de Markermeerdijk in Noord Holland en een over het fenomeen “doorlaatbare dam”. Rondom de dijkverzwaring van de Markermeerdijk valt veel te vertellen: Interviews met diverse partijen Rijkswaterstaat, het waterschap en niet te vergeten de actievoerders.
2) Over de doorlaatbare dammen: de IJsselmeervereniging zet hard in op de doorlaatbaar making van de Houtribdijk want alleen dat lost iets op aan de waterkwaliteit en maakt natuurlijke migratie van planten en dieren mogelijk. Een duur voorbeeld is de pijlerdam in de Oosterschelde. We gaan in op de geschiedenis van de Houtribdijk die vrijwel geheel in de gemeente Lelystad ligt en daar formeel de Markerwaarddijk wordt genoemd. Direct na de totstandkoming van Zuidelijk Flevoland werd in 1968 begonnen met de Houtribdijk als waterkering van de Markerwaardpolder.
Als gevolg  van de opkomende discussie over de noodzaak van de Markerwaard werden de werkzaamheden vertraagd en het duurde tot 1973 tot de dijk werd gesloten. Jarenlang was er een “open Houtribdijk” zonder dat dit enig probleem voor waterhuishouding opleverde. Er is een duidelijke relatie met het plan Marker Wadden van Natuurmonumenten die ook graag een open Houtribdijk willen.

3

Het Markerwaddenbesluit van de IJsselmeervereniging en hoe daar over in stichting Het Blauwe Hart wordt gedacht. Tevens als vervolg van ons interview met Arjan Berkhuysen (directeur Waddenvereniging en bestuurslid stichting Het Blauwe Hart) nu een interview met Ernest Briët (nieuwe directeur Noord-Hollands landschap ook bestuurslid van stichting Het Blauwe Hart). We vragen hem naar zijn visie op de toekomst van het IJsselmeergebied en natuurlijk over de rol die de IJsselmeervereniging in stichting Het Blauwe Hart nu speelt.

4

Op stap met Doede Bleeker; schilderachtige reportage over Friese vissers en hun vaartuigen.  Een sfeerverslag van de Strontrace en mogelijk een gesprek met Reid de Jong (grondlegger van dit evenement). Mooie beelden van Friesland en van de aankomst in Warmond, de ontberingen die de bikkels van de bemanningen ondergaan. Mooie schepen in een fraai landschap.

 http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb15/warmond.jpg

5

Boekbespreking

6

Actuele ontwikkelingen

 

7

Column Marten Bierman

 

8

Van de voorzitter, terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar 2014

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb15/blauwe_lijn.jpg

 


Enkele nieuwsitems - op onze website MEER INFO
 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb15/uw_mening_telt.jpg

04-11-2013 - Website IJsselmeervereniging start een discussiepagina
Bij het besluit over de ledenraadpleging over het verenigingstandpunt over het plan Markerwadden van Natuurmonumenten, werd ook gevraagd een discussiebijeenkomst te houden over dit onderwerp. Dat is er niet van gekomen. Uit diverse reacties op de ledenraadpleging is naar voren gekomen dat dit als een gemis is ervaren. Omdat veel leden gebruik maken van onze website om te reageren is bedacht om dit medium alsnog te benutten voor discussie en meningsvorming.

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb15/strontrace_2013.jpg

22-10-2013 - Impressie 40e Strontrace - keerpunt Warmond
Na het startschot op maandag 21 oktober om 13.00 vanuit de haven van Workum verliep de race ondanks tegenwind zeer voorspoedig. De eerste boot werd op dinsdag 22 oktober rond het middag bij het keerpunt in Warmond verwacht, maar de "Eelke 2" arriveerde daar al in het begin van de ochtend om 08.51 uur gevolgd op 6 minuten door de "Verwisseling".

 

 

 http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb15/afsluitdijk.jpg

15-10-2013 - Afsluitdijk moet energiedijk worden
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil dat de Afsluitdijk een Energiedijk wordt. Daarvoor wordt er in Den Oever gewerkt aan test- en demontstratiefaciliteiten voor energiewinning uit spui- en getijstroom. Ook zorgt het ministerie voor Blue Energy proeven, waarbij energie wordt gewonnen uit het verschil tussen zoet en zout water.

 

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb15/riet.jpg

14-10-2013 - Waterschap gaat riet langs de Zuidelijke Randmeren verplaatsen
Langs de zeedijken aan de Zuidelijke Randmeren, tussen Bunschoten-Spakenburg en Putten, groeien kilometerslange stroken riet. Dit riet biedt vogels en andere dieren nestel- en broedgelegenheid en beschutting. Om de Arkemheense Zeedijk en de Oostdijk te kunnen verbeteren, moet dit waardevolle stuk natuur tijdelijk verdwijnen. Het komt op twee locaties langs de dijk weer terug.

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb15/blauwe_lijn.jpg

IJsselmeervereniging

Op de website van de IJsselmeervereniging staat nog veel meer informatie,
dus bezoek deze regelmatig: www.ijsselmeervereniging.nl

 

http://www.ijsselmeervereniging.nl/nieuwsbrief/ijnb15/blauwe_lijn.jpg

 

Reacties op de IJsselmeer Nieuwsbrief kunt u versturen via ons contactformulier

Stuur de Nieuwsbrief gerust door naar vrienden, familie of bekenden.

De Nieuwsbrief is ook verzonden aan mensen of instanties die zich niet zelf hebben aangemeld. Deze e-mailadressen hebben wij verzameld n.a.v. aanmeldingen en correspondentie. Indien u geen belangstelling heeft voor de Nieuwsbrief kunt u zich onderstaand afmelden.


----------------------------------------------------------------------------
- Een bericht naar iemand doorsturen > this link